Varaa tapaaminen
Tietopankki

Kerää, rikasta ja hyödynnä – tuotantodata helpottaa päätöksentekoa

MES_webinar_kuvaTuotantolaitosten prosesseista, koneista, laitteista ja raaka-aineista saadaan yhä tarkempia tietoja, ja näiden tietojen hyödyntäminen auttaa monessa keskeisessä liiketoiminnan tavoitteessa. Niiden avulla pystytään seuraamaan ja optimoimaan tuotannon prosesseja, minimoimaan tuotantokatkoksia, hallitsemaan riskejä sekä parantamaan kaikkiaan tehokkuutta ja kannattavuutta. Kynnys tuotantodatan käytännön hyödyntämiseen on kuitenkin usein korkea. Tässä blogitekstissä annamme muutamia täsmävinkkejä kynnyksen madaltamiseen.

Lisää konkretiaa, varmuutta ja tuloksia

Tuotantodatan järjestelmällinen kerääminen ja analysointi auttaa vastaamaan valmistavassa teollisuudessa hyvinkin perustavanlaatuisiin kysymyksiin: Mikä tuotantolaitoksemme todellinen kapasiteetti on? Miten tuotantomme sujuu laitekohtaisesti ja kokonaisuutena? Olemmeko aikatauluista edellä vai jäljessä? Paljonko tuotannossamme on ollut katkoja, millä linjoilla ja mistä syistä? Ja myös: mitkä tuotteet ovat meille kaikkein kannattavimpia?

→ Lue lisää: Vahteruksen tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Vastaukset tämäntyyppisiin kysymyksiin kiinnostavat lattiatason henkilöstön lisäksi myös yrityksen myyntiä ja johtoa. Tiedot ovat keskeisen tärkeitä esimerkiksi siksi, että ne auttavat kohdistamaan ja suhteuttamaan myyntitoimia niin, että kunakin hetkenä saatavilla oleva kapasiteetti saadaan myytyä asiakastöihin optimaalisesti – ei yli eikä ali. Johtoa tiedot kiinnostavat myös rekrytointeihin ja investointeihin liittyvän päätöksenteon tukena sekä kokonaiskannattavuuden seurannan ja parantamisen mahdollistajana.

Kolme vinkkiä tuotantodatan keräämisen aloittamiseen 

Jotta kynnys tuotantodatan keräämiseen ja hyödyntämiseen ei nousisi liian korkeaksi, käytännön työ kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi. Tässä auttavat motivoitunut henkilöstö, automaation hyödyntäminen sekä kehitystyön aloittaminen realistiselta, omaan tilanteeseen sopivalta tasolta.

1. Motivoi henkilöstöä

Tiedonkeruu ei onnistu ilman tuotantohenkilöstöä, ja toisaalta lattiatason henkilöstö hyötyy myös itse monella tapaa kerätystä tiedosta. Siksi tuotannon henkilöstölle kannattaa kertoa käytännönläheisesti, mitä tietoa tuotannosta halutaan kerätä, miksi, miten ja kuinka toimet hyödyttävät heidän omaa työtään.

Kun esimerkiksi operaattorit hoitavat häiriökuittaukset ja tarkastustehtävät sovitusti ja johdonmukaisesti, tuotanto sujuu jouhevammin ja epämääräiset häiriötilanteet vähenevät. Motivaatiota lisää se, että henkilöstölle tehdään näkyväksi yrityksen kiinnostus näitä asioita kohtaan, että he saavat siihen tarvitsemansa tuen ja ohjeistuksen ja että kerätyt tiedot todella johtavat parannuksiin.

2. Maksimoi automaatio

Tuotantodatan keräämisen ja hyödyntämisen tavoitteena on helpottaa henkilöstön työtä, ei lisätä sitä. Siksi tiedonkeruuta kannattaa automatisoida mahdollisimman pitkälle. Perusdataa voidaan kerätä niin laitteiden logiikoilta, anturipohjaisesti kuin manuaalisiltakin työpisteiltä.

Tuotannonohjausjärjestelmä pureksii kerätyn datan ja auttaa hallitsemaan sen avulla sisäistä tuotantoketjua. Myöhemmässä vaiheessa automaatiota voidaan lisätä myös integraatioiden kautta, esimerkiksi tuotannonsuunnittelun ja kunnossapidon ohjelmistoihin.

3. Aloita rohkeasti

Jotta kynnys pysyisi matalana, kannattaa aloittaa siitä tiedosta, joka juuri omassa tuotantolaitoksessa on helposti saatavilla. Tarkkuustasoa ehtii kyllä parantaa myöhemmässä vaiheessa. Hyvä välitavoite on jo se, että parannetaan käytössä olevien parametrien luotettavuutta.

Tavoitteet kannattaa pitää alkuun maltillisina, esimerkiksi häiriöiden syyn kuittaaminen voidaan sopia tehtäväksi kaikkiin yli viiden minuutin tuotantokatkoksiin. Myös mittaroinnissa kannattaa keskittyä niihin mittareihin, jotka ovat kullekin työroolille olennaisia, yksiselitteisiä ja joihin yksittäinen työntekijä voi omilla toimillaan aidosti vaikuttaa.

Päivittäinen työ onkin tuotantodatan keräämisessä ja hyödyntämisessä parhaimmillaan sekä lähtöpiste että määränpää.

Kiinnostuitko?

Lataa webinaaritallenne Tulevaisuuden tietojärjestelmät valmistavalle teollisuudelle – Tuotantodatan kerääminen ja hyödyntäminen. Tallenteella kerromme mm. tuotantodatan digitalisoinnista ja rikastamisesta, tunnusluvuista ja johtamisesta sekä tiedon analysoinnista. Lisäksi annamme vinkkejä tietojen keruun ja hyödyntämisen viemiseksi käytäntöön.

Katso myös webinaarisarjamme osa 1 Uuden sukupolven tuotannonohjaus - tulevaisuuden tietojärjestelmät kehittyvälle metsäteollisuudelle, jossa keskustelimme metsäteollisuuden modernista tuotannonsuunnittelusta ja miten sen avulla parannetaan tuotantoprosessien suunnittelua, hallintaa ja johtamista.

MES Webinaaritallenne OSA 2

 

MES Webinaaritallenne OSA 1

 

Juho Arkkola

Juho Arkkola

Toimin Pinjalla myyntijohtajana ja vastaan meidän tuotannon kehittämiseen tarkoitettujen tuotteiden myynnistä. Pidän liikkuvasta työstä ja kierrän ympäri Suomea, sekä jonkin verran myös ulkomailla, eri teollisuudenalojen tehtaissa. Tässä hommassa pääsenkin näkemään suomalaisen huipputeollisuuden aitiopaikalta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta