Varaa tapaaminen
Tietopankki

Kiertotalouden varastonhallintajärjestelmä – helppoa ja reaaliaikaista varastonhallintaa

Paaleittain kierrätettyä materiaa varastossa ja valkokypäräinen mies seisoo edustalla selkä kameraan päin

Perinteisesti kiertotalouslaitosten varastonhallinta on toteutettu vaakajärjestelmän ja Excelin yhdistelmällä, mikä onkin tähän saakka saattanut olla riittävä ratkaisu. Uuden jätelain astuttua voimaan vaaditaan alan toimijoilta kuitenkin yhä tarkempaa ja täsmällisempää raportointia, jolloin pelkän Excelin voimin operoiminen käy liian työlääksi. Mikä siis avuksi?

Varastonhallintajärjestelmän hyödyt ja edut kierrätyslaitoksille

Varastonhallintaan järkevin ratkaisu on toimialan vaatimuksiin vastaava moderni varastonhallintajärjestelmä. Varastonhallintaan suunniteltu järjestelmä säästää paitsi hermoja ja aikaa, tekee raportoinnista, laskutuksesta ja varastonhallinnasta myös täsmällisempää ja luotettavampaa. Reaaliaikaisuus tuo arjen keskelle sujuvuutta ja ketteryyttä.

Säästä aikaa ja rahaa varastonhallintajärjestelmällä

Perinteisesti kierrätyslaitoksen vastaanottotapahtumien tiedot täytyy siirtää vaakajärjestelmästä manuaalisesti varastonhallinnan Exceliin tai muuhun järjestelmään. Kun käytössä on moderni varastonhallintajärjestelmä, voidaan tiedonsiirto automatisoida. Parhaimmillaan kuljettaja suorittaa vastaanottotapahtuman täysin itsenäisesti oikeilla tiedoilla, jolloin vastaanotossa työskennelleen henkilökunnan työpanos voidaan suunnata tuottavampaan työhön. 

Kustannussäästöjä tuovat myös varastonhallintajärjestelmän integraatiot, joiden avulla myös tapahtumien laskutus ja raportointi voidaan automatisoida. Esimerkiksi Flow by Pinja -järjestelmä koostaa ja lähettää laskutusaineiston laskutusjärjestelmään automaattisesti.

Luotettavaa, reaaliaikaista ja käyttäjäystävällistä raportointia

Varastonhallintajärjestelmä tuo tiedon reaaliajassa koko laitoksen hyödynnettäväksi. Järjestelmän ansiosta tiedät, mitä jätteitä on milloinkin vastaanotettu, missä jätteitä varastoidaan tai prosessoidaan ja kauanko mitäkin jätelajia on varastoitu. Koska suuri osa tiedonsiirrosta on automatisoitu, myös inhimillisten virheiden määrä minimoituu ja tuotat luotettavimpia, täsmällisempiä raportteja yhä ketterämmin.

Lisäksi Pinjan Flow -järjestelmässä on monia hyödyllisiä toiminnallisuuksia, joiden avulla tietoja voidaan esitäyttää automaattisesti esimerkiksi edellisen kuorman perusteella tai asiakkaan kanssa sovittujen tietojen pohjalta. Laitoksen läpi kulkevien materiaalien hallinta helpottuu, kun järjestelmä hoitaa puolestasi monia kirjauksia, jotka on aiemmin totuttu hoitamaan käsin ja koostaa raportointimateriaalit automaattisesti. 

Käyttäjälähtöisen käyttöliittymän ansiosta tiedon kokonaisnäkymä paranee ja suuretkin tietomäärät voidaan esittää huomattavasti selkeämmin kuin Excelissä. Kaikki tieto on aivan sormenpäidesi ulottuvilla ja tulkittavissa helppokäyttöisen käyttöliittymän ansiosta yhdellä silmäyksellä. Varastonhallintajärjestelmässä luot myös ketterästi erilaisia näkymiä ja suodatuksia omien tarpeiden ja mieltymystesi pohjalta.

Varastonhallintajärjestelmän integraatiot tekevät tiedonhallinnasta mutkatonta

Usein kierrätyslaitoksilla on käytössään useita eri järjestelmiä, kuten toiminnanohjausjärjestelmä, punnitusohjelma ja BI-työkaluja, joilla pyritään kattamaan liiketoiminnan operatiiviset ja hallinnolliset tarpeet. Modernilla varastonhallintajärjestelmällä kytket pihalla tapahtuvan arjen työn yhtenäiseksi ja luotettavaksi kokonaisuudeksi toiminnanohjausjärjestelmän ja BI-raportoinnin rinnalle. Näin pihalla tapahtuva työ ja hallinnon tehtävät on yhdistetty toimivaksi kokonaisuudeksi tehostaen työtä kaikilla saroilla.

Integraatioiden ansiosta tietoa voidaan hallita valitsemassasi järjestelmässä, ilman että syntyy tuplakirjauksia tai ylimääräistä työtä tiedonsiirrossa. Esimerkiksi Pinjan Flow -järjestelmään voidaan tuoda toiminnanohjausjärjestelmästä laskutukseen tarvittavaa dataa, jota Flow hyödyntää laskutusaineiston koostamisessa ja palauttaa aineiston toteumatietojen kera ERP:iin laskutettavaksi.

Kiinnostuitko? Tutustu Pinjan varastonhallintajärjestelmään

Pinjalla on vuosikymmenten kokemus kiertotalousalan materiaalivirtojen hallinnasta ja järjestelmäratkaisuista. Flow by Pinja on kehitetty yhteistyössä kiertotalousalan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa ja suunniteltu vastaamaan juuri kiertotalousalan toimijoiden arjen haasteisiin. Tustustu ratkaisuumme: Flow by Pinja muuttaa materiaalivirrat ja ajan rahaksi – materiaalinhallinta ja -seurantajärjestelmä

Lue lisää

YLVA-raportointi – kuinka tehokkaasti mittaat sitä, mitä täytyy raportoida?
Automatisoitua ja ketterää kestävyysraportointia
Sähköinen siirtoasiakirja tehostaa kuljetusten hallintaa ja raportointia

Suvi Strandman

Suvi Strandman

Työskentelen myyntitehtävissä Pinjan bioenergia- ja kiertotalousyksikössä digitaalisten ratkaisujen parissa niin koti- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Koen työn asiakasrajapinnassa mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Vapaa-ajalla minut löytää erilaisten liikuntaharrastusten parista, talvella lähinnä hiihtoladuilta ja kesäisin lenkkipoluilta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta