Varaa tapaaminen
Tietopankki

Lean-filosofian 7+1 tuottamatonta toimintoa

10.05.2016 Pinja Blogi Lean

Lean

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jossa yritystä ja toimitusketjua tarkastellaan kokonaisuutena yksittäisten asioiden sijaan.

Lean-ajattelumallin tarkoituksena on lähtökohtaisesti parantaa yrityksen tuottavuutta. Tuottavuutta ei kuitenkaan ole tarkoitus parantaa nopeuttamalla työtahtia vaan poistamalla erilaisia turhia ja tuottamattomia toimintoja tuotannosta.

Lean filosofian tuottamattomat toiminnot

Lean-filosofia perustuu alun perin Toyotan Taiichi Ohnon ajatuksille poistaa tuotannosta kaikki turhat ja tuottamattomat toiminnot. Keskeistä Leanissa on tunnistaa ja eliminoida tuottamattomat toiminnot nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua.

Tuottamattomia toimintoja eli hukkia ovat Ohnon ja Lean-ajattelutavan mukaan seuraavat:

1. Ylituotanto

Ylituotantoa syntyy, kun tuotteita valmistetaan ilman tilausta tai varmuuden vuoksi varastoon enemmän kuin on tarve, sitoen turhaan resursseja. Ilman tilausta valmistettavat tuotteet vievät varastotilaa, sitovat pääomaa ja henkilöstöä, jolloin syntyy hukkaa.

Ylituotanto vaikeuttaa myös todellisten ongelmien havaitsemista ja lieventää niiden vaikutusta. Ohnon mukaan ylituotanto on keskeisin hukan aiheuttaja, koska sen seurauksena syntyy muita hukkia.

2. Odottelu ja viivästykset

Kaikenlainen odottelu sekä erilaiset viivästykset tuotannossa aiheuttavat hukkaa, koska ne eivät tuo lisäarvoa asiakkaalle. Viivästyksiä voivat aiheuttaa esimerkiksi erilaiset kapasiteettia rajoittavat pullonkaulat prosessissa, edellisen työnvaiheen aiheuttamat viivästykset, kone- ja laitehäiriöt sekä työkalujen tai materiaalien puutteet. Jo automaattikoneen käynnin odottelu tuottaa Ohnon mukaan hukkaa.

3. Tarpeeton kuljettaminen

Ohnon mukaan kaikenlainen turha liike, myös ihmisten, aiheuttaa hukkaa, koska asiakasarvo ei kasva tuotteiden liikuttelulla edestakaisin eri työvaiheiden välillä. Näin esimerkiksi materiaalien, osien ja valmiiden tuotteiden siirtely edestakaisin varastoon ja pois varastosta on tarpeetonta kuljettamista.

4. Ylikäsittely

Ylikäsittelyllä tarkoitetaan asiakkaan kannalta turhia asioita, kuten ylilaatuisia ja huonoilla tai väärillä työkaluilla ja menetelmillä tehtyjä viallisia tuotteita. Viallisia tuotteita voi syntyä myös puutteellisen suunnittelun takia.

5. Tarpeettomat varastot

Ylimääräiset materiaalit, suuret eräkoot, keskeneräinen tuotanto tai valmiiden tuotteiden pitkäaikainen varastointi aiheuttavat lisäkustannuksia, kasvattavat tuotannon läpimenoaikoja sekä haittaavat ongelmien havaitsemista.

Lisäksi ylimääräiset varastot estävät havaitsemasta tuotannon heilahteluja, myöhästyneitä tavaran toimituksia, vikatilanteita sekä pitkiä asetusaikoja.

6. Tarpeeton liike työskentelyssä

Kaikenlainen ylimääräinen liike työvaiheiden aikana, kuten esimerkiksi etsiminen, kurottelu, osien ja työkalujen keräily ovat Ohnon mukaan hukkaa, koska ne eivät tuo lisäarvoa itse tuotteeseen.

7. Laatuvirheet

Laatuvirheet aiheuttavat turhaa työskentelyä, lisäävät materiaalin kulutusta, kuluttavat kapasiteettia ja aiheuttavat reklamaatioita. Viallisella tuotteella ei ole asiakasarvoa ja niiden korjaaminen on hukkaa.

Kahdeksas hukka

Monissa  lähteissä Ohnon alun perin listaamaan seitsemään hukkaan lisätään vielä yksi - työntekijän luovuuden tai osaamisen käyttämättömyys. Tällä tarkoitetaan kaikkia työntekijöiden kykyjä, parannusehdotuksia ja oppimismahdollisuuksia, jotka jäävät huomioimatta tuottaen hukkaa.

Hukkaa syntyy esimerkiksi kun työntekijä huomaa hukkaa aiheuttavia asioita tai tarpeettomia vaiheita prosessissa, mutta häntä ei kuunnella. Siksi henkilöstöllä on suuri rooli Lean-filosofian omaksumisessa ja tuotannon tehostamisessa. Heidän pitääkin saada osallistua kehittämiseen ja tuntea kuuluvansa tiimiin.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 4 askelta Lean-tuotantoon saadaksesi lisätietoja tuotannon tehostamisesta sekä Lean-tuotantotavan omaksumisesta.

New Call-to-action