Varaa tapaaminen
Tietopankki

MES-järjestelmän tuomat hyödyt valmistavassa teollisuudessa

MES-järjestelmän tuomat hyödyt valmistavassa teollisuudessa copy

Valmistavan teollisuuden toimintaympäristö kehittyy vauhdilla ja digitalisaatio muuttaa pelisääntöjä. Kilpailukyvyn säilyttäminen ja kasvattaminen vaativat yrityksiltä jatkuvaa sopeutumista ja teknologisten uudistusten omaksumista.

Konsulttiyhtö PWC:n vuonna 2022 julkaistun raportin mukaan useimmat yritykset (64%) ovat edelleen digitaalisen muutoksensa alkuvaiheissa eivätkä ole onnistuneet skaalaamaan digitaalisia aloitteitaan. Vain joka kymmenes vastaaja ilmoitti yrityksensä saaneen päätökseen digitaalisen muutosohjelmansa tai olevansa sen loppuvaiheessa.

Vaikka edistyminen tapahtuu usein hitaasti, on digitalisaatio on edelleen korkealla asialistalla. Viime vuosien ulkoisten häiriöiden mittaluokan vuoksi joustavuus ja läpinäkyvyys ovatkin nyt digitaalisen muutoksen keskeiset ajurit.

MES-järjestelmän tuomat hyödyt valmistavassa teollisuudessa infograafi (2)

MES-järjestelmä muutoksen keskiössä

Jokainen muutospolku on erilainen, mutta ainakin yksi yhdistävä tekijä on investoinnin odotettu ja todellinen takaisinmaksuaika. Digitalisaatio onkin muutoksen mahdollistaja, mutta sen alla olevan IT-arkkitehtuurin rakentamiseen tai uudelleenrakentamiseen on useita lähestymistapoja. Yksi keskeinen ”game changer”-tekijä murroksessa on MES-järjestelmä.

MES-järjestelmän tuomia hyötyjä valmistavalle teollisuudelle

Yhden käyttöliittymän helppous

Tuotannon tarvitsema informaatio saadaan tavallisesti hakemalla tietoa eri järjestelmistä, koneilta, laitteilta, tehdasautomaatiosta sekä operaattoreilta. Tietojärjestelmistä on usein vielä rajapintaratkaisuja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään.

Jotta tuotanto olisi mahdollisimman sujuvaa, tulisi näiden kaikkien tietojärjestelmien käytön olla mahdollisimman sujuvaa ja yksinkertaista. Kokonaisuuden hallintaa voi helpottaa MES-järjestelmä, joka kokoaa koko tuotannon ohjauksen ja tuotannon tarvitseman tiedon yhden järjestelmän taakse mahdollistaen näin tuotannon operatiivisen johtamisen ja ohjaamisen yhden käyttöliittymän kautta.

Digitaalinen, luotettava ja reaaliaikainen data

Jotta tiedolla johtaminen ja tätä kautta tuottavuuden parantaminen on mahdollista, tulee tiedon olla ehdottoman luotettavaa. Oikein valittu MES-järjestelmä kerää tietoa automaattisesti ja reaaliaikaisesti tuotantokoneilta, laitteilta, operaattoreilta sekä muista käytössä olevista järjestelmistä. Järjestelmän ansiosta olennainen tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla reaaliaikaisesti päivittyneenä.

Operaattori tiedon rikastajana

Tuotannossa työskentelevien henkilöiden toimenkuva voi olla hyvinkin laaja ja työnkuva monipuolisempi kuin vielä joitain vuosia sitten. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muistettavia asioita on enemmän, ja jos tarvittava tieto on yksin paperin tai muistin varassa, ei tekemistä voida hallitusti johtaa.

On hyvä muistaa, että operaattoreilla on tärkeä rooli tiedon rikastamisessa sekä raportoinnissa koneelta automaattisesti kerätyn tiedon lisäksi. MES-järjestelmä tuokin eväitä paitsi tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen myös operaattorin päivittäiseen työhön. Järjestelmä paitsi ohjaa, että kaikki työt tulevat tehdyksi, tarjoaa se myös operaattorille mielekkään työkalun, jolla on helppo kirjata tuotannossa havaittuja asioita suoraan järjestelmään.

Tilauksen valmistumisen seuranta ja tiedon läpinäkyvyys

Onko tilaus valmistumassa aikataulussa ja jos ei, niin miksi? Olemmeko tuotannossa edellä vai jäljessä? MES-järjestelmä kertoo käytännössä niin tuotannon työntekijöille kuin johdollekin yhdellä vilkaisulla tilauksen valmistumisen tilanteen sekä siihen mahdollisesti liittyvät poikkeamat.

Selkeä faktatiedon jakaminen visuaalisin keinoin lisää samalla koko työyhteisön yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Kun sekä työnjohto että operaattorit näkevät, miten tässä vuorossa on suoriuduttu ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, saadaan samalla kehitettyä molemminpuolista vuorovaikutusta.

Laadunhallintaa helposti ja oikea-aikaisesti

MES-järjestelmä ei vain tarjoa tietoa vaan myös ohjaa aktiivisesti operaattoria tekemään muun muassa tuotannon laadun tarkastukset, mittaukset ja omavalvonnan ajallaan.Tarkastus voidaan suorittaa tilaukdsen valmistumisen tai koneen käyntimäärän mukaan. Kun poikkeamat raportoidaan, on myös tilausten sekä tuotteiden jäljitettävyys ja muun muassa reklamaatioiden selvittäminen entistä helpompaa.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme MES-järjestelmän hankinta - mitä tulisi ottaa huomioon? saadaksesi lisätietoja MES-järjestelmän tuomista hyödyistä. Avaamme oppaassa tarkemmin MES ja MOM käsitteitä sekä perehdymme valmistavan teollisuuden MES-tason järjestelmäratkaisun hankinnassa huomioitaviin asioihin.

Mes-järjestelmän hankinta

Lue lisää:

Pinja MES: Skaalautuva ja modulaarinen tuotannonohjausjärjestelmä
Blogi: Mitä on OEE/KNL?
Opas: Kuusi vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin
MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn kasvuun

Juho Arkkola

Juho Arkkola

Toimin Pinjalla myyntijohtajana ja vastaan meidän tuotannon kehittämiseen tarkoitettujen tuotteiden myynnistä. Pidän liikkuvasta työstä ja kierrän ympäri Suomea, sekä jonkin verran myös ulkomailla, eri teollisuudenalojen tehtaissa. Tässä hommassa pääsenkin näkemään suomalaisen huipputeollisuuden aitiopaikalta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta