Varaa tapaaminen
Tietopankki

Milloin MES tarvitaan ERP:n rinnalle?

MES&ERP_Blogi

Valmistavan teollisuuden yrityksen järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat olennaisesti MES ja ERP -järjestelmät. Toiminnanohjausjärjestelmä ERP auttaa organisaatioita hallitsemaan ja automatisoimaan tärkeitä liiketoimintaprosesseja, kun taas MES-järjestelmä keskittyy pääasiallisesti valmistavan teollisuuden tuotantoprosessien hallintaan ja ohjaukseen. Kuitenkin järjestelmien toiminnoissa on paljon myös päällekkäisyyksiä.

Kokemuksemme mukaan MES ja ERP luovat parhaimmillaan integroidun ekosysteemin, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän yrityksen toimintoihin, kuten hankintaan, toimitusketjun hallintaan, valmistuslogistiikkaan sekä moneen muuhun. Näiden tietojen yhdistäminen lisää ketteryyttä ja tarjoaa luotettavia tietoja, jotka parantavat ennustettavuutta aina myynnistä käyttöomaisuuden ja tuotannon hallintaan. Yhdessä järjestelmät tuovat toimintaan selkeyttä, jota kumpikaan järjestelmä ei voi yksinään tarjota.

Miksi hankkia MES, kun ERP on jo käytössä?

MES ja ERP -järjestelmien roolien ja yhteispelin hahmottamista auttaa niiden ominaisuuksien, olennaisten eroavaisuuksien ja tavoitteiden hahmottaminen. Kokosimme alle muutamia esimerkkejä, joissa MES-järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa tuotannon arkea.

1. Tuotannon uudelleensuunnittelu muutostilanteissa

Muutokset, poikkeukset ja keskeytykset ovat tuotannon arkipäivää. Muutoksiin ja niistä seuraavaan tuotannon uudelleensuunnitteluun onkin syytä suhtautua arkipäiväisesti. Kyse ei ole siitä, päivitetäänkö suunnitelmia, vaan siitä, kuinka se tehdään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Muutostilanteessa tehdyt päätökset voivat olla suuruusluokaltaan ja vaikutuksiltaan varsin merkittäviä, joten niiden merkitystä liiketoiminnan kokonaisuudelle ei kannata väheksyä.

→ Lue lisää: Miten toteutetaan muutos- ja häiriötilanteet kestävä tuotannonsuunnittelu?

MES-ratkaisu auttaa tuotannonsuunnittelijaa päivittämään suunnitelma silloinkin, kun tuotannon tilaukset ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Järjestelmä optimoi automaattisesti parhaan suunnitelman tuotannon vaatimusten mukaisesti.

2. Aina ajantasainen työsuunnitelma: mitä pitääkään tehdä, kenen ja milloin?

Kun oikea tieto on oikeaan aikaan kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla, voidaan valmistuksen operaatioiden kokonaisuutta hallita systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Muutokset suunnitelmissa, raaka-aineissa, resursseissa tai muissa päivittyvät reaaliajassa kaikille tietoa tarvitseville niin tuotannossa kuin tukitoiminnoissa.

MES-järjestelmään on mahdollista myös tallentaa esimerkiksi asiakaskohtaiset dokumentit ja ohjeet operaattorin työn tueksi, samoin kuin ajantasaiset tiedot materiaaleista ja resursseista, joita koko tuotantoketju tarvitsee.

3. Laadunhallinta helpottuu

Tuotannonohjausjärjestelmä varmistaa, että laadunhallinta, kuten erilaiset mittaukset ja tarkastukset tehdään ja kirjataan digitaalisesti oikea-aikaisesti ja säännöllisesti.

Koska MES on loistava työkalu työprosessien optimoimiseen ja pullonkaulojen tunnistamiseen, sen toiminnallisuudet tukevat erinomaisesti myös laadunvalvontaa ja -seurantaa. Tämä on valmistavassa teollisuudessa usein kriittisen tärkeää, ja erityisen paljon vaatimus korostuu vaikkapa elintarviketeollisuudessa ja lääketeollisuudessa. 

4. Järjestelmän räätälöinti on harvoin kestävä ratkaisu

ERP-järjestelmän räätälöinti muihin kuin toiminnan- ja taloudenohjauksen tarkoituksiin – kuten tuotannonohjauksen puolelle – voi toimia väliaikaisena laastarina muttei useinkaan ole pitkällä aikajänteellä kestävä ratkaisu. Esimerkiksi yleisimmät globaalit ERP-järjestelmät, kuten SAP ja Microsoft D365, palvelevat hienosti kokonaisprosessia ja yleistä raportointia, mutta eivät aina tarjoa riittävästi tukea tuotannolle.
 
Mikäli järjestelmä päivitetään tai siitä otetaan käyttöön uusi versio, räätälöinti voi koitua kalliiksi ja monimutkaiseksi. Joissain tapauksissa räätälöity ERP voi jopa johtaa päivityksen epäonnistumiseen. Moni yritys onkin herännyt siihen, että tuotannon sujuvan arjen kannalta MES- järjestelmän hankinta on järkevä ratkaisu.

MES-järjestelmän käyttöönotto onnistuu asteittain

Rajanveto ja tehtävänjako ERP:in, MES:in tai muiden tuotannossa käytettävien järjestelmien välillä ei aina ole kovin yksiselitteinen.

Standardit määrittelevät karkeasti MES-alueen, mutta tulkintoja siitä, millaisia toiminnallisuuksia kokonaisuuteen kuuluu, on monia. Järjestelmähankintaa pohdittaessa olennaista on muistaa, että MES-järjestelmä on aina tuotannon tarpeita palveleva kokonaisuus ja tarpeet ja odotukset järjestelmälle vaihtelevat suuresti riippuen toiminnan luonteesta, toimialasta tai tavoitteista. Tärkeää on tunnistaa yrityksen tarpeet ja haasteet tuotannossa sekä pyrkiä ratkaisemaan ne parhaalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmää ei tarvitse ottaa kaikilta osin kerralla käyttöön, vaan moni tekee sen nimenomaan asteittain. Ratkaisu on laajennettavissa myöhemmin. Tärkeintä on, että järjestelmä tarjoaa riittävät toiminnallisuudet käyttäjilleen ja helpottaa tuotantoa ruohonjuuritasolla.

Haluatko kuulla lisää Pinjan MES-ratkaisusta?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – kerromme mielellämme lisää!

 

Lue lisää:

Pinja MES - skaalautuva ja modulaarinen tuotannonohjausjärjestelmä
Blogi: MES-järjestelmän tuomat hyödyt valmistavassa teollisuudessa
MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn kasvuun

Tero Jännes

Tero Jännes

Toimin Pinjalla IPES:n tuotekehityksen johtajana tittelillä Director R&D of IPES. Tavoitteenamme tuotekehitystyössä on luoda helppokäyttöinen ja visuaalinen järjestelmä tukemaan asiakkaiden tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta. Asiakasprojekteissa minua innostaa erityisesti asiakkaiden monipuolisten haasteiden ratkaisu. Vapaa-ajalla tykkään harrastaa monipuolista liikuntaa sekä valmentaa salibandy-junioreita.

Lue lisää tältä kirjoittajalta