Varaa tapaaminen
Tietopankki

Mitä järjestelmien modernisoinnissa ja pilvisiirtymässä tulee huomioida?

Näppäimistöllä Manage Cloud Migration -painike, jota sormi on painamassa

Aiheuttaako teknisesti vanhentunut järjestelmä haasteita liiketoiminnan ja palvelun kasvulle? Uuden järjestelmän kehittämisen sijaan kannattaa harkita elinkaarensa päässä olevan järjestelmän modernisointia. Se on usein järkevämpää, kuin täysin uuden järjestelmän luominen. 

Usein motivaattoreina järjestelmien modernisointiin ja pilvisiirtymään ovatkin pilvipalveluiden monet hyödyt, kuten skaalautuvuus, liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja kustannustehokkuus. Modernit kehityksen työkalut ja julkipilvialustat toimivat myös houkuttavuustekijänä potentiaalisille työntekijöille kilpaillulla IT-alalla. 

Usein ajatus pilvisiirtymästä aiheuttaa kuitenkin myös päänvaivaa. Kuinka suuri projekti on kyseessä? Mitä siirtymässä täytyy ottaa huomioon? Riittävätkö resurssit ja osaaminen? Kokosin tähän blogiin kolme tärkeintä asiaa, joihin pilvisiirtymää valmistellessa kannattaa kiinnittää huomiota.

1. Aloita asettamalla tavoitteet

Kun päätös palvelun modernisoinnista ja pilveen siirtymisestä on tehty, on tärkeintä tunnistaa tahtotila ja määrittää projektille yhteiset tavoitteet. Millaisia haasteita arjessa on kohdattu ja miten niitä voidaan pilvisiirtymän ja järjestelmän modernisoinnin avulla taklata? Mitä pilvisiirtymältä odotetaan ja mikä on suurin motivaattorinne? Rakennetaanko järjestelmästä aidosti pilvinatiivi vai keskitytäänkö uudistuksessa vain tiettyihin osa-alueisiin?

Muistakaa pohtia myös pitkän aikavälin tavoitteita. Tavoitteita mietitään usein kapeasti vain kustannushyötyjen näkökulmasta, vaikka pilvisiirtymän tuomat hyödyt näkyvät huomattavasti laajemmin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kapasiteetin ketterämpi skaalaaminen, palvelun nopeuttaminen ja viiveen minimointi, ennakoinnin parantaminen ja ohjelmistovirheiden aikainen tunnistaminen tai liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. 

2. Varmista osaaminen ja resurssit

Järjestelmien modernisointi vaatii aikaa ja osaamista. Löytyvätkö vaadittavat resurssit jo talon sisältä? Onko meillä vaadittavaa ohjelmistokehitysosaamista arkkitehtuurin uudistamiseen vai kannattaako osaamista täydentää ostamalla palveluita ulkoiselta kumppanilta? Peilatkaa osaamis- ja resurssitarvetta asetettuihin tavoitteisiin.

Asiantunteva kumppani toimii tarvittaessa sisäisen ylläpitotiimin tukena myös järjestelmän optimoinnissa ja uusien toimintamallien jalkauttamisessa. Usein kumppanilta saa arvokasta apua pilvisiirtymän lisäksi tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon, tukipalveluihin sekä esimerkiksi tietoturvan varmistamiseen. Kumppanin avulla varmistat, että saatte pilvestä parhaat hyödyt irti. 

3. Huolellinen suunnittelu takaa sujuvan siirtymän

Usein varsinaisen siirron ajatellaan olevan projektin työläin osuus, vaikka todellisuudessa näin harvoin on. Kun tarkastellaan isoa kuvaa, on varsinainen siirto hyvin pienessä roolissa, jos pohjatyöt on tehty kunnolla. Onnistumisen varmistamiseksi painopiste kannattaakin olla suunnittelussa. Miettikää siirtoa varten myös varasuunnitelma, joka turvaa palvelun jatkuvuuden, jos kaikki ei menekään suunnitellusti. 

Kiinnostuitko?

Katso maksuton tallenne koulutuksestamme: DevOps, nykyaikainen ohjelmistokehitys ja järjestelmien modernisointi – kohti pilvinatiiveja järjestelmiä. Koulutus on järjestetty yhteistyössä Arrow ECS:n kanssa. Kouluttajana on Arrow:n Tech Team Lead Tuukka Korhonen, joka kertoo aiheesta käytännönläheisesti, konkreettisin esimerkein.

Tutustu lisää

Koulutus: Johdatus pilvimaailmaan ja pilvinatiiveihin sovelluksiin
Blogi: Pilvipalveluiden lyhyt oppimäärä
Pinjan pilvipalvelut
Pinjan ohjelmistokehityspalvelut

Tuomas Lassila

Tuomas Lassila

Vastaan Pinjalla ICT-liiketoiminnasta. Vapaa-aikani kuluu perheen, ystävien ja harrastusten parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta