Varaa tapaaminen
Tietopankki

Mitä on OEE / KNL?

OEE blogi_kuvituskuva

OEE on tuotannon tehokkuutta mittaava tunnusluku, jonka avulla voidaan seurata ja parantaa niin kokonaisten tuotantolaitosten kuin yksittäisten tuotantokoneiden tehokkuutta. Lyhenne OEE tulee sanoista Overall Equipment Effectiveness, jonka vastaava suomennos KNL muodostuu sanoista käytettävyys, nopeus, laatu.

Mistä OEE tunnusluku on peräisin?

OEE on osa TPM (Total Productive Maintenance) ajattelutapaa, jolla pyritään saavuttamaan mahdollisimman täydellinen tuotanto ilman pysähdyksiä, konerikkoja, hidastumisia tai vikoja. TPM kehitettiin Japanissa 1970-luvun alkupuolella ja OEE-laskennasta tuli yksi mittari TPM-konseptin seurantaa varten.

Täydellisessä tuotannossa tuotantokoneet toimivat lakkaamatta, koneet käyvät täydellä nopeudella eikä laatuhäviöitä synny, jolloin OEE-luku on 100 %. On kuitenkin tutkittu, että maailmanlaajuisesti valmistavan teollisuuden keskimääräinen OEE on vain noin 60 %. Yleisesti yli 85 % OEE-lukuun pääseviä yrityksiä pidetään jo todella tehokkaina toimijoina.

Miten OEE laskenta toimii?

Kolmeen osatekijään jaettu OEE ottaa huomioon ja mittaa useampia tuotantohävikin syitä, kuten pysäytyksiä, häiriöitä, materiaalipuutteita, alentunutta tuotantonopeutta sekä laatuvirheitä. OEE myös estää vain yhden osatekijän parantamisen, koska OEE-mittarissa käytettävyys, nopeus ja laatu vaikuttavan toisiinsa.

 Lataa maksuton opas: Mittaroi OEE-tunnuslukua oikein - ja vältä ainakin nämä 5 sudenkuoppaa

OEE laskenta tuo esiin ongelmia aiheuttavia pullonkauloja tuotannosta. Pullonkaulat liittyvät usein laitteen häiriöihin, asetusaikojen venymiseen, lyhyisiin pysäytyksiin, korjaustöihin sekä muihin hukkaa aiheuttaviin tekijöihin, eli toisin sanoen käytettävyyteen, nopeuteen ja laatuun. Selvittämällä osatekijät, päästään laskemaan myös kokonaistehokkuuden tilanne.

OEE/KNL laskukaava

Kun eri osa-alueiden (käytettävyys, nopeus, laatu) osuus teoreettisesta maksimista on selvillä, voidaan suorittaa OEE-laskenta. Jos esimerkiksi kaikkien osa-alueiden prosenttiosuuksiksi saadaan 80 prosenttia, on kokonaistehokkuus vain 51,2 % teoreettisesta kokonaistehosta.

OEE/KNL laskukaava = Käytettävyys(K) x Nopeus(N) x Laatu(L)

Miksi OEE/KNL –tunnuslukua on tärkeää seurata?

OEE seuranta on avain tehokkuuden tilan analysointiin ja sitä kautta tuottavuuden parantamiseen. Eri osatekijöitä huomioimalla se tuo esille ongelmakohtia, joita ei voi enää jättää selittelyjen varaan. Numerotieto helpottaa ongelmien todentamista, vertailua sekä tavoitteiden asettamista.

Viime vuosina myös yritysjohto on havainnut OEE-tunnusluvun ja tuotantoprosessien kannattavuuden välisen yhteyden. Toisin sanoen OEE/KNL mittarilla voidaan mitata myös sitä, kuinka tehokkaasti yrityksen tuotantokoneiseen kohdistunut investointi tuottaa. Kilpailutilanteessa optimaalisin OEE/KNL tehokkuus merkitsee parasta suhteellista kannattavuutta.

Tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen

Käytettävyys, nopeus ja laatu saadaan selville keräämällä tietoa tuotannosta. Luotettavin tapa käsitellä tietoa on kerätä se automaattisesti koneiden ohjauslogiikoilta, esimerkiksi I/O-, laskuri, pulssi tai analogisena datana. Tämän kaltainen tiedonkeruu poistaa manuaalisesta kirjauksesta johtuvat inhimilliset virheet sekä puutteellisen anturoinnin epätarkkuudet. Kerätyn tiedon analysointi ja jalostaminen tapahtuu tuotantokoneiden seurantajärjestelmän tuottaman raportoinnin avulla.

Kun tieto on saatu kerättyä ja OEE-tunnusluku on tiedossa, on luku pyrittävä pitämään jatkossakin hyvänä tai sen arvoa on parannettava. Usein tämä tarkoittaa tuotantokoneiden kunnossapitodatan, kuten vikojen, kunnossapitotuntien ja näiden kustannusten analysointia. Tämän jälkeen on syytä pureutua tarkemmin vikojen juurisyihin ja siihen, miten nämä olisi mahdollista estää tai varautua niihin paremmin tulevaisuudessa.

Lataa opas: Mittaroi OEE-tunnuslukua oikein ja vältä 5 yleisintä sudenkuoppaa

Mittaroi OEE-tunnuslukua oikein_päivitetty 05_2022

Olemme päivittäneet suositun oppaamme vastaamaan meille OEE-tunnusluvun mittaamisesta eniten esitettyihin kysymyksiin. Materiaalissa asiantuntijamme ottavat kantaa mm. siihen, miksi OEE-tunnusluvun mittaaminen kannattaa ja miksi sen soveltaminen omaan tuotantoon on niin tärkeää.

Kiinnostaako kokonaistehokkuuden parantaminen?

Tiedätkö millä teholla tuotantolaitoksesi käy? Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme opastavat sinua löytämään luotettavan ratkaisun kokonaistehokkuuden mittaamiseen ja parantamiseen.

Lue lisää:

Opas: 6 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin
Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Blogi: Tuotannonsuunnittelu - miten onnistua seuraamisessa ja mittaamisessa?
Tiedolla johtamisen palvelut Pinjalla