Varaa tapaaminen
Tietopankki

Modernit integraatioratkaisut - 3 hyötyä teollisuusyritykselle

pinja_integraatiot_teollisuudessa-1Teollisuudessa tuotantoprosessien tehokas hallinta edellyttää toisistaan erillisten järjestelmien yhtäaikaista ja saumatonta toimintaa.

Erilaisten integraatioratkaisujen tuomat hyödyt teollisuusyrityksille ovat selvät – edellyttäähän tuotantoprosessien tehokas hallinta toisistaan erillisten järjestelmien yhtäaikaista ja saumatonta toimintaa. Integraatiot mahdollistavat järjestelmien välisen kommunikoinnin sekä tiedon liikkumisen oikea-aikaisesti oikeaan järjestelmään.

Niin kuin tuotannon järjestelmät, myös integraatiot ovat vuosien varrella kehittyneet. Vanhat ja monimutkaisesti toteutetut integraatioratkaisut voivat joissakin tapauksissa muodostua jopa esteeksi tuotannon tehostamiselle hyödynnettävien järjestelmien näkökulmasta. Kirjoitin aiemmin blogissa siitä, miten moderni integraatioratkaisu ratkaisee tiedonsiirron haasteet ja tehostaa teollisuusyrityksen toimintaa. Tässä artikkelissa avaan vielä tarkemmin modernin integraatioratkaisun tuomia hyötyjä teollisuusyritykselle.

Integraatioiden rakentaminen ja ylläpito helpottuvat

Moderni integraatioalusta mahdollistaa helpon ja nopean rakennus- sekä ylläpitoprosessin. Alustan tarjoama laaja rajapintatuki kattaa käytännössä kaikki nykyaikaiset järjestelmät. Ketterä tiedonsiirto näiden välillä sekä mahdolliset muutokset voidaan toteuttaa integraatioalustaa muokkaamalla, joten integroitavien järjestelmien käyttökatkoksia ei synny. Lisäksi perinteisille integraatioille tyypillistä muutoksenhallinta- ja testausproseduureja ei tarvita.

Alustaratkaisulla voidaan toteuttaa tiedonsiirto myös yrityksen eri toimipisteiden välillä tai yhteistyökumppanien (esimerkiksi alihankkijoiden) käyttämiin järjestelmiin. Integraatioalusta mahdollistaa tiedonsiirron eri järjestelmien välillä, joten järjestelmäympäristöä ei tarvitse kokonaan uudistaa.

Älykkäät tiedonsiirtoratkaisut tehostavat toimintaa

Perinteiset integraatioratkaisut siirtävät tietoa kahden yhteyspisteen välillä. Jos jokin tieto halutaan toimittaa useaan järjestelmään, sama viesti liikkuu järjestelmien välisissä integraatioissa useita kertoja. Tämä lisää olennaisesti yrityksen verkossa kulkevan tietoliikenteen määrää.

Tietojen päivittyessä reaaliajassa kaikkiin järjestelmiin virheellisten ja ristiriitaisten tulkintojen riski luonnollisesti poistuu.

Integraatioalustalla pystytään toteuttamaan monipuolisempia tiedonsiirtoon liittyviä ratkaisuja. Yhden liityntäpisteen ansiosta data voidaan siirtää nopeasti ja suoraviivaisesti kaikkiin haluttuihin järjestelmiin. Tietojen päivittyessä reaaliajassa kaikkiin järjestelmiin virheellisten ja ristiriitaisten tulkintojen riski luonnollisesti poistuu.

Olemassa olevien järjestelmien käyttö tehostuu

Integraatiot tehostavat oleellisesti yrityksen käytössä olevien järjestelmien hyödyntämistä. Reaaliaikainen tiedonsiirto mahdollistaa järjestelmien oikea-aikaisen ja virheettömän toiminnan. Näin järjestelmät toimivat paremmin tuotantokoneiston osina ja tuottavat suurempaa hyötyä koko tuotantoprosessille. Esimerkiksi päätös tuotannossa käytettävän reseptin muuttamisesta voidaan toimittaa välittömästi tiedoksi tuotannon operatiiviseen järjestelmään, osto-organisaatiolle, hienokuormitukseen ja huoltoyksikölle.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Miksi operatiivisen tuotannon järjestelmät kannattaa integroida? Integraatioiden merkitys teollisuudessa saadaksesi lisätietoja integraatioiden hyödyistä tuotantoyrityksen toiminnalle. Oppaan luettuasi tiedät, miten integraatioita voidaan toteuttaa ja miten erilaiset toteutustavat vaikuttavat integraatioiden toimintaan.

Lue lisää

Moderni integraatioratkaisu ratkaisee tiedonsiirron haasteet ja tehostaa teollisuusyrityksen toimintaa
Opas: Miksi operatiivisen tuotannon järjestelmät kannattaa integroida? Integraatioiden merkitys teollisuudessa
IPa – Integraatioalusta

Jan-Petteri Hakoluoto

Jan-Petteri Hakoluoto

Toimin IPa by Pinja -tuotteen palvelupäällikkönä ja tuoteomistajana. Minulle on tärkeää että prosessimme ovat loppuun hiottuja ja asiakkailla on kaikki hyvin! Vapaa-ajalla tykkään kalastaa ja matkustaa aina kun mahdollista.

Lue lisää tältä kirjoittajalta