Tämä asiantuntijoidemme koostama opas on tarkoitettu kaikille metsäpalvelualalla toimiville yrityksille, jotka haluavat parantaa toimintansa suunnitelmallisuutta ja vahvistaa liiketoimintansa strategista ohjaamista.

Metsäliiketoiminnan kilpailussa menestyminen ja alalla toimivan yrityksen kannattavuuden parantaminen vaativat paitsi määrätietoista jokapäiväistä käytännön työtä, myös tehokasta ja tilanteen mukaan joustavaa päätöksentekoa. Tietoon perustuvaa päätöksentekoa tukee ennen kaikkea tiedon tehokas kerääminen, hallinta ja hyödyntäminen.

Merkittävä osa metsäpalvelualan yrityksistä hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia jo jollain tasolla, mutta vasta pieni osa käyttää kokonaisvaltaista toiminnanohjausratkaisua. Painetta toiminnan ja tietojen paremmalle hallinnalle tulee kuitenkin monesta suunnasta – paitsi yrityksen sisältä myös ulkoisista tekijöistä.

Metsäliiketoimintaan vaikuttavat muun muassa raaka-aineiden ja energian hintojen nousu, asiakkaiden kasvavat vaatimukset ja tottumukset, vastuullisuuteen ja jäljitettävyyteen liittyvät vaatimukset sekä alan kilpailutilanne. Liiketoiminnan ja tiedonkulun sujuvuusvaatimuksia lisäävät osaltaan myös lakisääteiset vaatimukset, verotusasiat ja tukihakemukset.

Tässä oppaassa kerromme mm.:

  • Millainen järjestelmäratkaisu palvelee nimenomaan metsäpalvelualan erityisiä tarpeita
  • Mihin haasteisiin sillä voidaan vastata
  • Millaisia hyötyjä ratkaisulta on realistista odottaa

forest-opas-kansikuva

Lataa asiantuntijaopas täyttämällä oheinen lomake. Opas on maksuton eikä lataaminen sido sinua mihinkään.

Tutustu myös:

Opas: Paranna energiapuun kaupan kannattavuutta – digiloikalla tehokkaampaan toimitusketjun hallintaan
Blogi: Hintojen nousu ja muut ulkoiset paineet koettelevat metsäliiketoimintaa – toimiva tiedonhallinta auttaa karikkojen yli
Menestystarina: Koskisen
Pinjan metsäteollisuuden ohjelmistot