Pilvimigraatio tarjoaa monia hyötyjä ja turvaa liiketoiminnan tulevaisuuden kiristyvässä kilpailussa

blogi-pilvimigraatio-tarjoaa-monia-hyotyja-jpg

Pilvimigraatio, eli tietojärjestelmän siirtäminen perinteisestä kapasiteettiratkaisusta julkiseen pilvipalveluun, on monille yrityksille tärkeä strateginen päätös. Useimmiten siirtymän tavoitteena on parantaa liiketoiminnan tehokkuutta, joustavuutta ja toimintavarmuutta. Kilpailluimmilla toimialoilla pilvimigraatio on kiihtyvään tahtiin muuttumassa lisäarvosta oletusarvoksi.

Pilvimigraatioiden eli pilvisiirtymien suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja sitä on vauhdittanut etenkin COVIDin aiheuttama toimintaympäristön muutos. Gartnerin arvion mukaan lähes kaikki uudet järjestelmät tehdään pilveen jo vuoteen 2025 mennessä.

Olemassa olevien järjestelmien pilvimigraatioita toteutetaan toimialasta riippuen hyvin monentyyppisille liiketoiminnan ydinjärjestelmille. Yleisiä ovat muun muassa toiminnanohjausjärjestelmät, verkkokaupat, IoT-ratkaisut ja tuotekatalogit. Pilvimigraatiossa järjestelmä siirretään konkreettisesti kapasiteetista toiseen – esimerkiksi konesalitoimittajan palvelimelta julkipilveen. Tunnetuimpia julkisia pilvialustoja ovat Microsoft Azure (Azure), Amazon Web Services (AWS) tai Google Cloud Platform (GCP).

Milloin pilvimigraatio on ajankohtainen?

Pilvimigraation ajoitus ei ole useinkaan kovin täsmällistä tiedettä, mikä on osaltaan hyvä asia mutta toisaalta myös haaste. Moni viivyttää siirtymää ensinnäkin siksi, että se on totta kai kustannuksia aiheuttava investointi. Toisekseen, vaikka pilviratkaisua pidettäisiin perinteistä ratkaisua parempana, sen kustannushyötyjä on vaikea muuttaa absoluuttisiksi euroiksi. Kolmanneksi saatetaan ajatella, ettei siirtymä periaatteessa ole pakollinen. Siksi muutoksen välttämättömyys hiipiikin yritysjohdon tietoisuuteen monia muita investointeja hitaammin.

Kuten innovaatioiden omaksumisessa yleisestikin, jotkut ovat varhaisia omaksujia, toiset kuuluvat varhaiseen tai myöhäiseen enemmistöön ja loput hyppäävät kyytiin vasta viimeisessä aallossa. Tyypillisesti pilvimigraatio tulee ajankohtaiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityksen nykyisen, pitkäaikaisen ohjelmistoratkaisun elinkaaren pää alkaa häämöttää ja jonkinasteinen modernisointi nähdään joka tapauksessa välttämättömäksi. Esimerkiksi tietoturva saattaa aiheuttaa teknisen kynnyskysymyksen, jota ei lopulta saada ratkaistua ilman järjestelmän uudistamista.

Tämäntyyppisessä, luonnollisesti eteen tulevassa epäjatkuvuuskohdassa voidaan päättää joko siirtää nykyinen järjestelmä sellaisenaan uudelle alustalle tai tehdä samalla muitakin parannuksia järjestelmiin ja toimintamalleihin. Usein on viisasta tehdä samalla ainakin jonkintasoinen pilvitransformaatio: kun järjestelmä siirretään pilveen, sitä parannellaan ja modernisoidaan samalla myös muilla tavoin. Kun järjestelmä uudistetaan kokonaisuudessaan pilvilähtöisesti, palvelusta tulee niin sanotusti pilvinatiivi ja käyttöön saadaan pilvipohjaisuuden täydet edut.

Pilvimigraatio tuo monia liiketoiminnallisia etuja

Keskeisten tietojärjestelmien siirtäminen pilveen tuottaa aitoa liiketoiminnallista etua monella eri tavalla, ja tulokset hyödyttävät parhaimmillaan niin henkilöstöä ja asiakkaita kuin yrityksen muitakin keskeisiä sidosryhmiä. Tyypillisiä etuja ovat muun muassa:

  • Saatavuus

Pilvipalvelut ovat käyttäjille nopeita ja aina saatavilla paikasta ja ajasta riippumatta. Jatkuvaan saatavuuteen liittyy myös vikasietoisuus, joka on huomattavasti helpompi varmistaa pilvessä kuin perinteisessä kapasiteettiratkaisussa.

  • Joustavuus ja skaalautuvuus

Pilvipohjainen ohjelmistoratkaisu skaalautuu erittäin tehokkaasti ja dynaamisesti niin ylös kuin alaskin. Siksi ne antavat yritykselle mahdollisuuden käyttää palvelinkapasiteettia joustavasti tarpeensa ja vallitsevan tilanteen mukaan. Tämä auttaa huomioimaan esimerkiksi toimialakohtaiset kausivaihtelut ja kysyntähuiput. Esimerkiksi kuluttajakaupassa tyypillinen esimerkki on Black Friday, jonka aikana yritys voi hyödyntää pilvipalvelun tehoa juuri niin paljon kuin myynnillisesti tarpeen. Jos yritys ei tarvitse vastaavaa lisäkapasiteettia muina aikoina, siitä ei tarvitse myöskään maksaa. 

  • Dynaaminen hinnoittelu

Koska pilvipohjaisen ratkaisun käyttö on joustavaa, jousto näkyy myös hinnassa. Yritys voi itse valita, mihin osioihin se haluaa pilvinatiivissa ratkaisussaan hyödyntää kapasiteetin käytön mukaista ”pay as you go” -mallia ja missä se haluaa sitoutua tiettyyn ostomäärään, johon liittyy myös alennettu hinta.

  • Automaatio

Pilvipohjainen ohjelmistoratkaisu avaa mahdollisuuksia monien toimenpiteiden automatisointiin alkaen tietoturvapäivityksistä ja jatkuen pitkälle vietyyn ja edistykselliseen, toimialakohtaiseen automatisointiin.

Esimerkiksi asiakkaamme Visman Product Owner Riitta Kemppainen kertoo:

"Halusimme käyttöömme julkisen pilvialustan tarjoamat erilaiset skaalautumismahdollisuudet ja automatiikan, jotka eivät vanhassa mallissa olleet mahdollisia. Yleisesti myös koko Visma-konsernin näkemys on, että julkinen pilvi tarjoaa parhaat työkalut hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi."

--> Lue lisää Visman pilvimigraatiopolusta.

  • Jatkuvuus

Yrityksen tilanteen muuttuessa ja esimerkiksi uusien rajapintatarpeiden ilmaantuessa julkipilviratkaisuissa on usein tarjolla valmiita, suoraan hyödynnettäviä elementtejä. Tällöin kehitystyö on huomattavasti nopeampaa ja halvempaa kuin perinteisessä kapasiteettiratkaisussa.

  • Latenssi

Vaikka elämme globaalistumisen aikaa ja tieto siirtyy paikasta toiseen hämmästyttävän nopeasti, myös maantieteellä on edelleen merkitystä. Jotta ohjelmiston käyttämisessä vältetään loppukäyttäjälle ikävästi näkyvä viive ja nykiminen, datalähteenä toimivan konesalin ja käyttäjän välissä ei saa olla liikaa maantieteellistä etäisyyttä. Julkipilvessä yrityksellä on käytössään globaalit palvelimet, mikä mahdollistaa kansainväliset ratkaisut.

  • Valvontametriikat

Pilvipohjaisuus mahdollistaa ohjelmistovirheiden löytämisen ja korjaamisen perinteistä mallia nopeammin ja kattavammin. Samalla pystytään optimoimaan paremmin järjestelmän toimintaa ja alustan hyödyntämistä.

  • Rekrytointivaltti

Monessa yrityksessä kamppaillaan osaajapulan kanssa ja kilpaillaan alan parhaista työntekijöistä. Nykyaikaiset tekniset ratkaisut ovat rekrytoinnissa ehdoton valtti, sillä asiantuntijat tekevät töitä mieluiten modernien teknologioiden kanssa.

Monien hyötyjensä ansiosta pilvipohjainen ohjelmistoratkaisu mahdollistaa entistä paremman asiakaskokemuksen ja lisää siten myös asiakastyytyväisyyttä ja -pysyvyyttä. Monelle yritykselle se on liiketoiminnallisista eduista lopulta se kaikkein suurin.

Kumppanuus kannattaa

Pilvimigraatioon liittyy monia perustavanlaatuisia, strategisia kysymyksiä: Onko siirtymä yrityksellemme ajankohtainen juuri nyt? Mitä haluamme sillä tavoitella? Miten haluamme migraation toteuttaa – siirtää nykyratkaisun sellaisenaan, osittain modernisoiden vai pilvinatiiviksi muuntaen? Sopiiko omaan liiketoimintaamme paremmin yksityinen pilvipalvelu vai julkipilvi? Entä mitä eroa on Microsoftin Azurella, Amazon Web Servicesillä ja Google Cloud Platformilla?

Hyvä uutinen on se, että pilvimigraatio on pohjimmiltaan projekti siinä missä moni muukin. Siihen myös pätevät samat aikataulutuksen, resursoinnin ja kustannushyötylaskelmien lainalaisuudet. Pilvimigraation hintalappupohdintaan tarjoaa kättä pidempää muun muassa tiivis Pilvimigraation kustannukset -oppaamme

Ohjelmistoalan yritykset saattavat saada pilvimigraatiohankkeen vietyä läpi omin voimin, mikäli käsiä ja työtunteja riittää allokoitavaksi. Useimmat muut hankkivat tuekseen pilvimigraatioihin erikoistuneen kumppanin, koska pilvimigraatio vaatii verrattain syvällistä osaamista julkipilvestä.

Me Pinjalla olemme osaavia ja kokeneita pilvimigraatioiden ammattilaisia. Jos siirtymä pilveen on teille ajankohtainen nyt tai lähitulevaisuudessa, ota rohkeasti yhteyttä – autamme mielellämme.

Lue lisää

Pinjan pilvipalvelut – järjestelmien, pilven ja osaamisen toimivaa yhteispeliä
Pilvipalveluiden lyhyt oppimäärä
Mitä järjestelmien modernisoinnissa ja pilvisiirtymässä tulee huomioida?
Paljon puhetta pilvestä – 3 asiaa, jotka pilvimigraatiossa kannattaa huomioida
Johdatus pilvimaailmaan ja pilvinatiiveihin sovelluksiin -koulutustallenne
Pilvimigraation kustannukset -opas

Tuomas Lassila

Tuomas Lassila

Vastaan Pinjalla ICT-liiketoiminnasta. Vapaa-aikani kuluu perheen, ystävien ja harrastusten parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta