Varaa tapaaminen
Tietopankki

Tavoitteena lyhyempi tuotannon läpimenoaika?

Andon by Pinja -järjestelmä tuotannon avunpyyntöihin ja raportointiinTuotannon läpimenoaikaa lyhentämällä parannetaan yrityksen tuottavuutta, kilpailukykyä sekä asiakastyytyväisyyttä. Lyhyempi tuotannon läpimenoaika tuo tekemiseen myös ketteryyttä sekä mahdollistaa nopeamman reagoinnin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Läpimenoajan lyhentäminen on mahdollista, mutta vaatii usein systemaattista kehitystyötä sekä selkeää tilannekuvaa tuotannon prosesseista sekä ongelmakohdista. Tämä käsitys on mahdollista saavuttaa laadukkaan ja ajantasaisen tiedon avulla.  

Miksi tuotannosta kannattaa kerätä tietoa?

  • Tuotannon todellinen tilannekuva tulee näkyväksi ja arvioitavaksi. Päätöksenteko perustuu faktoihin mielipiteiden tai minusta tuntuu -ajattelun sijaan.
  • Tuotannonsuunnittelu helpottuu ja tehostuu, kun perustana käytetään reaaliaikaista ja oikeaa dataa mm. tuotevaihtoajoista tai ajonopeuksista.  
  • Tuotantoa hidastavat tai jarruttavat pullonkaulat nousevat esiin. Kun tuotannon pysäytykset summataan järjestelmällisesti tietokantaan, on niiden perimmäisiin syihin mahdollista pureutua systemaattisesti.
  • Tuotannossa esiintyvien häiriöiden määrää ja kestoa mittaamalla saadaan selville ongelmatilanteiden kustannusvaikutukset sekä tukea mahdollisille tuleville investointipäätöksille.
  • Kerätty tieto auttaa kehityskohteiden valinnassa ja priorisoinnissa. Kehityksen kannalta olennaista on ymmärtää, missä tärkein kehityspotentiaali on ja kuinka saavutetaan paras hyöty.  

Tiedonkeruussa ollaan jo pitkällä, kun kaikki edellä mainitut kohdat on huomioitu. Tämän jälkeen on kuitenkin syytä arvioida, kuinka kerättyä tietoa voidaan hyödyntää tuotannon tehostamiseksi. 

Andon-järjestelmä on yksinkertainen ja tehokas apu tuotannon läpimenoaikojen lyhentämiseen

Andon-järjestelmä on yksinkertainen ja tehokas tapa mitata tuotannon tukiprosesseja sekä mahdollistaa niiden tehostaminen. Se kertookin luotettavasti tukiprosessien tasosta: kuinka hyvin ja tehokkaasti tuotannossa ilmeneviin avunpyyntöihin pystytään vastaamaan. 

Järjestelmän keskiössä on nopea tapa pyytää apua, kun ongelma havaitaan. Andon by Pinja -järjestelmällä tehty avunpyyntö generoi hälytyksen henkilöille, joita tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi. Ongelmanratkaisuprosessi käynnistyy ja tuotanto pystyy palautumaan normaaliksi mahdollisimman pian. Samalla saavutetaan aika- ja kustannussäästöjä. 

Tehokkaan ongelmanratkaisun lisäksi Andon-järjestelmä tekee tuotannon avunpyyntöihin liittyvästä datasta näkyvää ja mitattavaa.

Ongelman ratkettua sen syy kirjataan järjestelmään, ja raportointi kertoo esimerkiksi, kuinka pitkä vasteaika keskimääräisesti on ollut, kuinka pitkään korjauksessa kesti ja kuinka monta kertaa apua on pyydetty yksittäisellä linjalla, koneella tai työpisteessä.

Häiriötilanteita tunnistamalla voidaan tuotannossa ilmeneviä yllätyksiä vähentää ja päästä näin entistä sujuvampaan tuotantoon. Esimerkiksi avunpyyntöjen kokonaismäärää tarkkailemalla saadaan kuva päivittäisten prosessien onnistumista. Suuri avunpyyntöjen lukumäärä voi kertoa ongelmista tuotantoprosessissa, mutta myös henkilöstön puutteellisesta osaamisesta ja mahdollisesta perehdyttämistarpeesta. Myös puuttuvat työohjeet tai epäselvät toimintamallit voivat aiheuttaa tuotannon kannalta turhia avunpyyntöjä, etenkin poikkeustilanteissa.

Andon-järjestelmän tuottamasta raportista voidaan tehdä myös päätelmiä palvelun vasteajoista ja tukipalvelujen resurssien riittävyydestä. Jos esimerkiksi suuri osa ongelmanratkaisuun kirjatusta ajasta on kulunut avun paikalle saapumiseen, voi olla aiheellista tarkastella tukiorganisaation henkilöresurssin riittävyyttä. Toisaalta myös tukiorganisaation ongelmaratkaisukykyä on mahdollista mitata saadun informaation perusteella.

Haluatko lisätietoja?

Lataa webinaaritallenne Tavoitteena tuotannon läpimenoaika - pienillä asioilla isoja tuloksia. Tallenteella asiantuntijamme kertovat millaisia asioita Andon-järjestelmän avulla on mahdollista ratkaista ja kuinka Andon by Pinja auttaa lyhentämään tuotannon läpimenoaikaa. 

webinaari-tavoitteena-lyhyempi-lapimenoaikaLue lisää:

Andon by Pinja - Tuotannon avunpyyntö- ja raportointijärjestelmä
Blogi: Tutkimus: Andon-menetelmän arvioi hyödylliseksi yli 70% käyttäjistä
Opas: Häiriöitä tuotannossa? Odotusajat kuriin Andon-menetelmän avulla

Mikko Tervala

Mikko Tervala

Työskentelen Pinjalla avainasiakkuuspäällikkönä tuottavuusratkaisuissa. Työpäiväni kuluvat toimitusprojektien ja asiakkuuksien kehittämisen parissa. Vapaa-aika kuluu perheen sekä liikuntaharrastusten parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta