Tehoa ja työkaluja sujuvaan YLVA-raportointiin

Muovijätteen kierrätystä

YLVA-raportointi on vuodenvaihteen lähestyessä jälleen ajankohtainen päänsäryn aihe jokaiselle ympäristöluvan alla operoivalle kiertotalousalan toimijalle. Suomen lainsäädäntö velvoittaa, että toiminnasta täytyy raportoida vuosittaiset jätetiedot ympäristölupamääräysten mukaisesti YLVA-raportointijärjestelmän kautta ympäristöluvan valvojalle. Käytännössä järjestelmään tallennetaan tietoa toiminnan harjoittajasta, toiminnan aiheuttamista päästöistä ja toimintaan kohdistetuista valvontatoimenpiteistä.

Pakollinen YLVA-raportointi tarkoittaa usein ylimääräistä kuormitusta ympäristölupavelvollisille toimijoille. Raportoinnista tekee haastavaa erityisesti tiedon hajanaisuus ja manuaalisen työn määrä raporttien koostamisessa. Raportointikuormaa voidaan kuitenkin järkevällä järjestelmäkokonaisuudella keventää ja nopeuttaa.

Reaaliaikainen, täsmällinen ja automatisoitu tietojenhallinta keventää raportoinnin kuormitusta

Ympäristölupavelvollisten tulee raportoida mm. laitokselle vastaanotetut, laitoksella käsitellyt, hyödynnetyt ja varastoidut sekä laitokselta syntyneet ja eteenpäin jatkokäsiteltäväksi toimitetut jätevirrat. Raportissa tiedot tulee eritellä eri lomakkeille eri toimintojen mukaan, mikä tarkoittaa valtavaa työmäärää etenkin sellaisille laitoksille, joissa jätteitä käsitellään monipuolisesti. 

Edellytyksenä sujuvalle raportoinnille onkin huolellinen materiaalivirtojen hallinta ja kirjanpito. Nykyisillä työkaluilla (kuten Excel) tämä vie huomattavasti aikaa ja vaatii alan toimijoilta äärimmäistä huolellisuutta, jotta asiat saadaan raportoitua YLVA:n vaatimalla tarkkuudella. Tiedot ovat usein hajallaan eri tiedostoissa ja järjestelmissä eikä tiedon oikeellisuudesta voi olla heikon jäljitettävyyden vuoksi täysin varma, jolloin raporttien työstäminen vaatii paljon selvitystyötä. Ilman materiaalivirtojen hallintaan suunniteltua järjestelmää esimerkiksi vaakajärjestelmistä tulee kerätä, laskea ja kategorisoida tiedot raporttia varten itse. 

Flow by Pinja on ketterä järjestelmä materiaalivirtojen hallintaan ja raportointiin

Flow by Pinja muuttaa materiaaliliikenteen näkyväksi kuljetuksesta ja punnituksesta aina raportointiin saakka. Reaaliaikainen tieto helpottaa materiaalivirtojen jäljitettävyyttä myös YLVA-raportin koostamista varten sekä varmistaa tietojen tarkkuuden. Flow auttaa koostamaan tarvittavat tiedot tulevista, lähtevistä ja varastoiduista materiaalivirroista vuoden aikana. Lisäksi järjestelmä kirjaa laitoksella suoritetut toimenpiteet ja varastojen hallinnan automaattisesti, ja tuottaa näin materiaalin vaivattomasti ja tarkasti YLVA-järjestelmään raportoitavaksi. 

Flow integroituu saumattomasti muihin käytössä oleviin työkaluihin, kuten vaaka- ja laskutusjärjestelmiin. Flow’n avulla korvaat työkalut, jotka vaativat manuaalista ylläpitoa ja vaivalloista tietojen koostamista raportointia varten. Järjestelmän tuomat hyödyt näkyvät erityisesti, kun laitoksella varastoidaan useita eri materiaaleja tai niitä lajitellaan ja jatkokäsitellään. Mikäli toimintaa harjoitetaan useammalla eri toimipisteellä, järjestelmän hyödyt kertaantuvat toimijalle. Flow’n avulla käsiteltyjen jätteiden ja kierrätysmateriaalien koko elinkaari on helppo jäljittää ja todentaa ympäristöluvan valvojalle.

Kiinnostuitko? 

Kerromme materiaalivirtojen hallinnan kehittämisestä tarkemmin oppaassamme “Neljä näkökulmaa kiertotalouden materiaalivirtojen hallinnan ja raportoinnin tehostamiseen”, jossa asiantuntijamme jakavat tärkeimmät vinkkinsä siihen, kuinka materiaalivirtojen ja raportoinnin tehokkaampi hallinta synnyttää rahanarvoista hyötyä liiketoiminnalle.

Kyllästyttääkö Excelit tai haluaisitko selkeyttää toimintaannen pihalla, toimistolla tai raportoinnissa? Tutustu myös yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kehitettyyn Flow by Pinja -ratkaisuun, jolla muutat  materiaalivirrat näkyviksi ja hallittaviksi sekä minimoit arjen työaikasyöpöt helposti ja kustannustehokkaasti.

Lue lisää

Blogi: 4 keinoa tehostaa kiertotalouden materiaalivirtoja
Blogi: Sähköinen siirtoasiakirja tehostaa kuljetusten hallintaa ja raportointia
Blogi: 4+1 tärkeintä asiaa, jotka kannattaa huomioida kiertotalouden materiaalivirtojen hallinnassa
Webinaaritallenne: Kasvua ja kannattavuutta kiertotalouteen - Flow by Pinja -esittelywebinaari
Opas: Minimoi YLVA-raportointiin kuluva työmäärä – modernin järjestelmäratkaisun hyödyt raportoinnissa

Suvi Strandman

Suvi Strandman

Työskentelen myyntitehtävissä Pinjan bioenergia- ja kiertotalousyksikössä digitaalisten ratkaisujen parissa niin koti- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Koen työn asiakasrajapinnassa mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Vapaa-ajalla minut löytää erilaisten liikuntaharrastusten parista, talvella lähinnä hiihtoladuilta ja kesäisin lenkkipoluilta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta