Varaa tapaaminen
Tietopankki

Tehosta kierrätyslaitoksen operatiivista toimintaa ja muuta materiaalivirrat rahaksi

Kaksi miestä kierrätyslaitoksessa

Kiertotalousalalla liiketoiminta on jatkuvaa tasapainoilua kannattavuuden sekä viranomaisvelvoitteiden ristipaineessa. Liiketoiminnan kannattavuus pohjautuu perinteisesti materiaalien volyymiin, jolloin laitoksen käsittelykyky optimoituine prosesseineen ja läpimenoaikoineen ovat keskeisessä asemassa matkalla menestykseen. Miten kokonaisuutta voidaan siis tehostaa? Tässä blogissa kerron neljä vinkkiä, joilla muutat materiaalivirrat tehokkaasti rahaksi. 

Kiinnitä huomiota materiaalin vastaanottoon

Kierrätyslaitoksella materiaalin vastaanottoon ja punnitukseen kuluu huomattava määrä aikaa ja henkilöstöresursseja. Siksi vastaanottotoimintoihin kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota – automatisoimalla saapumis- ja punnitustoimintoja voidaan synnyttää merkittäviä säästöjä.

Mobiilipunnituksella punnitustapahtuman suoritus valtuutetaan suoritettavaksi kuljettajalle itselleen. Tällöin kuljettaja voi suorittaa punnituksen juuri hänelle parhaiten sopivana aikana, ilman että täytyy odottaa henkilökunnan saapumista kuorman punnitsemiseksi. Tietojen täyttämiseen kuluva aika voidaan minimoida myös yhdistämällä sähköisten kuorma- tai siirtoasiakirjojen tiedot automaattisesti ja esitäydennettyinä vastaanottotapahtumalle.

Laskuta materiaalivirrat 100%:sti

Koska materiaalia kulkee laitoksen läpi valtava määrä, käy helposti niin, että kaikki materiaali ei päädykään laskutettavaksi. Tähän kannattaa tehdä muutos, ja helpoiten se onnistuu automatisoimalla tiedonsiirto laskutusohjelmaan sekä osallistamalla kuormantarkastajat prosessiin. Tällöin kuormantarkastajien huomiot ja muutokset saadaan ketterästi mukaan laskutusaineistoon ja vältytään turhalta työltä laskutusaineiston kokoamisessa sekä inhimillisiltä virheiltä.

Materiaalivirtojen hallintajärjestelmässä kuormiin tehdyt muutokset saadaan yhdistettyä suoraan laskutustietoihin. Toiminnallisuus maksimoi kaikkien materiaalien oikean laskutuksen todellisen toteutuman mukaan ja samalla läpinäkyvä ja todennettavissa oleva laskutusaineisto vähentää merkittävästi reklamaatioiden määrää. Järjestelmä pystyy myös huomauttamaan käyttäjää, jos osa materiaaleista ei ole kulkeutunut laskutukseen asti. 

Minimoi reklamaatiot läpinäkyvällä tiedonhallinnalla

Reklamaatiot aiheuttavat turhauttavaa selvitystyötä ja vievät sievoisen siivun työaikaa kuukausittain. Usein reklamaatioiden taustalla ovat epäselvyydet toimitetun materiaalin laadusta. Materiaalia saatetaan joutua uudelleenlaaduttamaan tai kuormaan voidaan tehdä vähennyksiä. Jos tieto näistä muutoksista tositteineen ei kulkeudu lähettäjälle asti, riski palautteesta reklamaation muodossa kasvaa.

Tehokas keino reklamaatioiden vähentämiseen on reaaliaikainen ja läpinäkyvä tiedonkulku toimitusketjun eri osapuolten kesken. Siksi vastaanottotapahtuman tiedot, materiaalin uudelleenlaadutukset ja valokuvat kuormasta kannattaa kerätä yhteen järjestelmään, johon osapuolilla on pääsy. Ja jos reklamaatioita kuitenkin syntyy, helpottaa materiaalivirtojen hallintajärjestelmä reklamaatiotilannetta, kun kaikki kuorman tiedot, muutokset ja liitteet ovat ketterästi saatavilla ja jäljitettävissä.

Varmista kannattavuus reaaliaikaisen tiedon avulla

Epäselvät materiaalivirrat ja niiden aiheuttamat työtunnit ovat usein syy siihen, miksi kannattavuuden kasvu tyrehtyy. Monista piilokuluista johtuen liiketoiminnan todellisen katteen ja kannattavuuden määrittely voi olla haastavaa. Tähän vaikuttavat monet asiat, kuten kuormien varastointiin liittyvät virheet, selvitystyöt ja muutokset, jotka vaikuttavat yksittäisten kuormien lopullisiin katteisiin.

Moderni materiaalivirtojen hallintajärjestelmä tarjoaa käyttäjäkohtaisia raportointinäkymiä suoraan reaaliaikaisesta datasta niin kenttätyöntekijälle kuin operatiivisellekin johdolle. Kun tietoa kerätään ja analysoidaan reaaliajassa jokaisessa toimitusketjun vaiheessa, muuttuvat materiaalivirrat tehokkaammin tuotoksi. Tarkasti hallittu tieto nostaa myös kiertotalouden potentiaalisen katteen ja kasvun sekä kuluvirrat näkyviksi.

Paitsi että reaaliaikaisesta tiedosta on hyötyä liiketoiminnan päivittäisessä johtamisessa, saadaan materiaalivirrat ja niiden kulku raportoitua järjestelmän ansiosta tehokkaasti myös vaativillekin viranomaistahoille. 

Muuta materiaalivirrat rahaksi – Flow by Pinja

Me Pinjalla kehitimme kiertotalousosaajien kanssa yhdessä selkeän ja monipuolisen työkalun, joilla materiaalivirrat muutetaan näkyviksi, hallittaviksi ja 100% laskutettaviksi. Pinjan Flow -järjestelmä kerää, jakelee ja raportoi tiedon koko toimitusketjun matkalta juuri sinne minne pitääkin, muutamalla klikkauksella. Säästät niin hermoja kuin aikaasi mielekkäämpään ja kannattavampaan työntekoon.

Poimi lisää vinkkejä uunituoreesta oppaasta: 4 vinkkiä kierrätyslaitoksen operatiivisen toiminnan tehostamiseen ja rahavirtojen optimointiin

Lue lisää

Minimoi YLVA-raportointiin kuluva työmäärä – modernin järjestelmäratkaisun hyödyt raportoinnissa
Kiertotalouden varastonhallintajärjestelmä – helppoa ja reaaliaikaista varastonhallintaa
YLVA-raportointi – kuinka tehokkaasti mittaat sitä, mitä täytyy raportoida?

Suvi Strandman

Suvi Strandman

Työskentelen myyntitehtävissä Pinjan bioenergia- ja kiertotalousyksikössä digitaalisten ratkaisujen parissa niin koti- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Koen työn asiakasrajapinnassa mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Vapaa-ajalla minut löytää erilaisten liikuntaharrastusten parista, talvella lähinnä hiihtoladuilta ja kesäisin lenkkipoluilta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta