Varaa tapaaminen
Tietopankki

Vaihdos Qlikistä Power BI:hin

Erilaisia tilastotietoja heijastettuna kannettavan tietokoneen näppäimistön yläpuolelle

Monet yritykset harkitsevat juuri tällä hetkellä vaihtoa Qlikistä Power BI:hin, koska QlikView on pian korvattava Qlik Sensellä. Tuotteen vaihdon ollessa käsillä, raportoinnin kokonaisuudistaminenkin voi olla ajankohtainen: Qlik-raportointiratkaisu voi olla käyttöikänsä päässä eikä enää vastaa organisaation tiedolla johtamisen tarpeita. Yrityksessä on ehkä identifioitu uusia raportointitarpeita tai tarve tehdä tietovarasto palvelemaan tulevaisuuden raportointia. Lisämotivaationa mahdolliseen Power BI:n käyttöönottoon on muilta alan toimijoilta kuullut hyvät kokemukset Power BI:n käyttöönotosta ja käytöstä.

Power BI:n suosio ja Microsoftin ekosysteemin edut

Qlik Sense ja Power BI muistuttavat teknisiltä kyvykkyyksiltään toisiaan, vaikka tuotteiden filosofia onkin hieman erilainen. Molempia tuotteita kehitetään koko ajan aktiivisesti ja jatkuvan keskinäisen vertailun ansiosta molempiin tuotteisiin lisätään ”vuorovetona” samankaltaisia toiminnallisuuksia. 

Suuri myyntivaltti on myös Power BI:n joustava lisenssiointimalli, joka on käyttäjää kohden edullisempi Qlik:iin verrattuna. Microsoftin lisensointimalli myös hyödyttää niitä organisaatioita, joilla on jo valmiiksi muita Microsoftin tuotteita käytössään. Lisäksi Power BI integroituu helposti muiden Microsoft-tuotteiden kanssa ja saman ekosysteemin sisällä toimiminen on helppoa ja saumatonta ja nämä tuotteiden yhteistyöominaisuudet ovat lisäetu muihin raportointityökaluihin verrattuna. 

Microsoft tarjoaa myös kattavat tuki- ja koulutuspalvelut Power BI:n käytölle, joko itse tai koulutuspartnereidensa avulla ja myös Pinja tarjoaa Power BI-kursseja.

Gartner Magic Quadrant vertailussa Microsoft Power BI on business intelligence-tuotteiden innovaatiojohtaja ja sijoittuu hyvin myös data integrointituotteiden vertailussa.

Tietovaraston rakentamisella raportointiratkaisu kestää aikaa 

Qlik-raportointiratkaisu on saatettu rakentaa ilman kunnollista tietovarastoa. Erityisesti tässä tapauksessa yrityksen kaiken datan kokoavan tietovaraston hyödyt voivat avata keskustelun raportointijärjestelmän vaihdosta.  

Mikäli tuotteen vaihdon yhteydessä päädytään myös rakentamaan tietovarasto, on se investointi tulevaisuuteen: Raportointiratkaisusta tulee paremmin aikaa kestävä, helpommin laajennettava ja yritys ei jää toimittajaloukkuun. 

Tietovaraston pohjalle rakentuvan Power BI -raportoinnin käyttöönottoa helpottaa Pinjan palvelukonsepti, joka on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi saada uudistettu raportointi organisaation käyttöön. Aloitusprojektin jälkeen tietovarastoa voidaan kasvattaa ja kehittää haluttuun suuntaan. 

Rakennettava tietovarasto käyttää SQL -tietokantaa, jota voidaan hyödyntää myös muualla yrityksessä, esimerkiksi integraatioalustana. SQL -tietokannoissa ennusteiden ja koneoppimisen yhdistäminen dataan on helppoa, esimerkiksi ennusteet on helppo laatia ja tallentaa ja ennustelukemat saada helposti käyttöön. Tietovarasto voidaan saattaa kaikkien sitä tarvitsevien järjestelmien saataville pilvipalveluna, mutta myös on-premises-versiona, fyysiselle palvelimelle tietoturvan niin vaatiessa.

Power BI:n pilviarkkitehtuurille perustuvaa raportointiratkaisua on vaivatonta jatkokehittää ja ylläpitää. Kaikki nämä hyödyt tekevät siitä hyvän vaihtoehdon organisaatiolle hallinnoida koko tiedolla johtamisen palettia – tietoa on helppo koota ja yhdistellä tietovarastoon, tietovarastoa voi kasvattaa tarpeen mukaan ja siihen voi rakentaa tekoälyä ja koneoppimista. Voit lukea koneoppimisen hyödyntämisestä ennusteiden tarkkuuden parantamisessa lisää täältä

Pinja ja raportointijärjestelmän vaihto 

Raportointijärjestelmän vaihdossa ja kehittämisessä asiantuntijamme ovat mukana alusta loppuun. Pinjan vankka kokemus tietovarastoista, datan migraatiosta vanhasta raportointiratkaisusta uuteen ja datan konversiosta tekee uuden järjestelmän käyttöönotosta vaivatonta. Organisaation historiatieto on joustavasti heti uuden raportointijärjestelmän käytössä ja uusi järjestelmä on nopea, eikä kuormitu/hidastu tietovaraston tukiessa laskentaa. 

Lue lisää onnistuneesta raportointijärjestelmän vaihdosta: Unico vaihtoi raportointiratkaisunsa Pinjan avulla.


Tietovarasto maksaa itsensä takaisin raportoinnin tehokkuutena: Raportit ovat jatkossa helpommin ylläpidettäviä ja luotettavampia ja raportointiratkaisu kasvaa yrityksen mukana. Tietovaraston luomisen yhteydessä varaudutaan näin tulevaisuuden raportointihaasteisiin, yhdenmukaistetaan varastoitava data ja sen keruumenetelmät sekä saatetaan yrityksen tarvitsema raportointi ajan tasalle. 

Lataa opas: 8 syytä valita tietovarasto Power BI:n tueksi

Lue lisää

Tiedolla johtaminen ja Business Intelligence
Opas: Pinja – Tiedolla johtamisen lähdejärjestelmät
Blogi: Tietovaraston merkitys tiedolla johtamisessa
Blogi: Tietovarasto auttaa siirtymään tiedon etsimisestä tiedolla toimimiseen
Menestystarina: Unico
Blogi: Koneoppiminen parantaa merkittävästi liiketoiminnan ennusteiden tarkkuutta
Opas: Tunnista tiedolla johtamisen tasosi

Hanna Salonen

Hanna Salonen

Olen tiedon hyödyntämisen ammattilainen parinkymmenen vuoden IT-alan ja tiedolla johtamisen kokemuksella. Tärkeintä minulle on, että asiakkaan kanssa yhdessä asetettu tavoite toteutuu, ratkaisu on pitkäikäinen sekä helppo ja miellyttävä käyttää. Vapaa-aikani kuluu mm. perheen, monipuolisen liikunnan sekä luonnon parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta