Varaa tapaaminen
Tietopankki

Vastuullinen toiminta on päivittäisiä tekoja ja valintoja

Mies pinkissä hupparissa istumassa tietokoneen ääressä kurkkaa olkansa yli kohti kameraa hymyillen

Kun Pinjan koodari istahtaa aamulla työpöytänsä ääreen, alkaa syntyä paitsi koodinpätkää myös pienin askelin vastuullisempi maailma. Koska tavoitteena on asiakkaan liiketoiminnan tukeminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, koodi muuttuu paremmaksi materiaalinhallinnaksi, hävikin vähennykseksi, energiankulutuksen optimoinniksi, työnteon helpottamiseksi ja tietoon perustuvaksi päätöksenteoksi. Työn vastuullisuus ja merkityksellisyys ovat tärkeitä näkökohtia myös Pinjan Product Owner Jaakko Gummerukselle ja Service Manager Jarkko Vehmakselle.

Annetaan seuraavillekin sukupolville hyvä paikka elää

Jaakko Gummerus työskentelee Pinjan Kempeleen-toimistolla puunjalostus- ja sahateollisuuden raaka-aineiden toiminnanohjausjärjestelmä Terminal by Pinja -tuotteen tuoteomistajana. Lisäksi hän toimii projektipäällikkönä myös sahojen ja puunjalostuslaitosten toiminnanohjausjärjestelmä Timber by Pinja -tuotetta koskevissa projekteissa. Jaakon polku johti Pinjalle alkujaan vuoden 2020 lopulla, jolloin hän siirtyi koodariksi ammattimuusikon töistä.

Jaakko kokee pystyvänsä vaikuttamaan omalla työllään isoihin tavoitteisiin siten, että kehitettävät tuotteet auttavat asiakkaita omassa työssään ja mahdollistavat hyvän päätöksenteon.

Jaakolle vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että asioita mietitään pidemmälle kuin vain  nykyhetkeen ja omiin asioihin keskittyen.

- Minulle vastuullinen toiminta tarkoittaa sitä, että asioita mietitään pitkällä tähtäimellä ja huomioiden laajemmat vaikutukset. Asiakkaidenkin kanssa keskustellessa käy hyvin ilmi, että yrityksissä todella halutaan panostaa kestävään kehitykseen. Autamme heitä järjestelmiemme avulla esimerkiksi käyttämään raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti hyväksi ja vähentämään hävikkiä, sekä ylipäätään suunnittelemaan paremmin tuotantoaan ja toimintaansa, Jaakko kertoo.

Jaakko kokee pystyvänsä vaikuttamaan omalla työllään isoihin tavoitteisiin siten, että kehitettävät tuotteet auttavat asiakkaita omassa työssään ja mahdollistavat hyvän päätöksenteon. Oman vastuullisuuden ohella tärkeä näkökulma onkin nimenomaan se, että mahdollistetaan asiakkaille vastuullinen toiminta.

- Puu- ja sahateollisuudessa yksi merkittävä asia on esimerkiksi materiaalin jäljitettävyys. Järjestelmämme avulla voidaan jäljittää, mistä mikäkin puu on hakattu, ja tämä edistää samalla myös sertifiointiprosesseja. Toinen tärkeä näkökulma on sivuvirtojen hyödyntäminen. Monet sahateollisuuden asiakkaistamme hyödyntävät sivuvirtoja lämmitykseen joko omalla tehtaalla tai vaikkapa toimittamalla sahanpurua pellettitehtaaseen, Jaakko kertoo.

Vaikka vastuullisuuden käsite yhdistetään usein suoraan ympäristöasioihin, se pitää sisällään paljon muutakin. Jaakko nostaa esiin esimerkiksi tasa-arvoasiat sekä eettiset ja moraaliset kysymykset.

- Meidän toimialallammekin riittää vielä työstettävää vastuullisuuden eri osa-alueilla, vaikka monissa asioissa ollaankin hyvällä mallilla ja esimerkiksi lasikattoja on jo jonkin verran murrettu. Oma kokemukseni on, että meillä Pinjalla kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja yrityskulttuurissa otetaan kaikki mukaan joukkoon. Oma tiiminikin koostuu kirjavasta työntekijäjoukosta, mitä pidän positiivisena juttuna ja rikkautena, monissa kansainvälisissäkin asiakasprojekteissa työskennellyt Jaakko toteaa.

Henkilökohtaisella tasolla Jaakon ajatukset vastuullisuudesta saivat uutta syvyyttä, kun perheeseen syntyi esikoinen.

- Koen vastuullisen toiminnan erityisen tärkeäksi nyt, kun on omaakin jälkikasvua. Omassa ajattelussa korostuu se, että heidänkin sukupolvensa saisi hyvän paikan elää.

Mitä suurempi materiaali- ja energiankäytön volyymi, sitä vaikuttavampaa optimointi on

Vuonna 2012 Pinjalla työt aloittaneelle Jarkko Vehmakselle on ehtinyt kertyä vuosien mittaan monta hattua, mutta pääasiassa hän toimii tällä hetkellä toimitusketjujen hallintaan tarkoitetun Once by Pinja -järjestelmän tiimissä Service Managerina.  Hän aloitti työt alun perin automaatio- ja sähköpuolella, mutta siirtyi vuonna 2016 enemmän IT -puolelle Once-tiimiin koodariksi. Myöhemmin on tarjoutunut vaiheittain tilaisuuksia laajentaa työnkuvaa myös projekti-, henkilöstö- ja asiakkuushaasteisiin, ja monipuolisesta työstä nauttiva Jarkko tarttui niihin mieluusti.

- Tykkään, että työt vaihtuvat ja pääsee tekemään monenlaista, vaikka vaatiihan se välillä vähän jonglööraamista, Jarkko toteaa.

Vastuullisuusteemaa Jarkko lähestyy monesta eri näkökulmasta niin työnsä puolesta kuin henkilökohtaisellakin tasolla.

- Vastuullisuus on monitahoinen käsite, mutta yleisellä tasolla käsitän sen tavoitteeksi tehdä maailmasta parempi paikka. Esimerkiksi siten, että kohdataan ihmiset tasavertaisina ja vältetään luonnon kuormittamista. Miellän niin, että tämän pitäisi oikeastaan olla itsestäänselvyys tänä päivänä. Meillä täällä Suomessa on monet asiat aika hyvällä tolalla, mutta meidänkin on tärkeä viedä asioita eteenpäin ja kenties jakaa tietoamme ja kokemuksiamme ulkomaillekin, Jarkko toteaa.

Hymyilevä mies pinkissä hupparissa istuu työpöydän ääressä

Vastuullinen toiminta vaatii edelleen konkreettisia tekoja, ja tässä asiassa Jarkko korostaa erityisesti tutkimuksen tärkeyttä. Omalla alallaan hän korostaa digitalisaation ja innovoinnin merkitystä.

- Esimerkiksi luontoon kohdistuvissa vaikutuksissa voi olla vielä selvittämättömiä asioita, joita olisi hyvä  ensin tutkia: mitkä tekijät vaikutuksia aiheuttavat, ja millä toimilla esimerkiksi ilmaston lämpenemistä voitaisiin vähentää kaikkein eniten. Onneksi meillä on käytössä jo paljon työkaluja, joilla tätä työtä pystytään avustamaan, Jarkko toteaa. 

- Once-tuotteemmekin tukee näissä toimissa. Sen avulla asiakkaat pystyvät esimerkiksi tilaamaan energialaitoksilleen oikean määrän polttoainetta ja optimoimaan kuljetuksia niin, etteivät autot seiso pihassa tyhjäkäynnillä. Vaikuttavuutta lisää totta kai myös volyymi, noin 70 % Suomessa kiinteillä polttoaineilla tuotetusta energiasta kulkee Once -järjestelmän kautta.

Vaikka Jarkko pitääkin vastuullista toimintaa kaikkiaan erittäin tärkeänä asiana, hän ajattelee, että sen pitäisi oikeastaan olla jo itsestäänselvyys.

- Minusta vastuullinen toiminta on oikeastaan vain normaali tapa toimia. Onneksi tietoa tulee myös koko ajan lisää ja kehitys on jatkuvaa. Siksikin aihetta on tärkeä pitää esillä, Jarkko toteaa.

Lue lisää

Verkostoidu kanssamme, niin saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista uramahdollisuuksista Pinjalla
Tutustu vastuullisuuteen Pinjalla vastuullisuusraportin kautta
Näin digitalisaatio edistää vastuullisuutta käytännössä, osa 1/2 – kuinka pienentää muun muassa energiankulutusta, hävikkiä ja ekologista jalanjälkeä
Näin digitalisaatio edistää vastuullisuutta käytännössä, osa 2/2 – vihreää rakentamista päästöjä vähentäen sekä hyvinvointia edistäen