Varaa tapaaminen
Tietopankki

Verkkokaupoista saavutettavia vuoteen 2025 mennessä - mitä digipalvelulain muutoksista tulisi tietää?

Henkilö istuu kahden näytön edessä, joista toisessa näkyy Halpahalli-verkkokaupan etusivu ja toisessa koodia.

Vuonna 2016 astui voimaan EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka pohjalta Suomessa ratifioitiin vuonna 2019 laki 306/2019 digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Digipalvelulaki astui lopullisesti voimaan 1.4.2019. Kyseisen lain mukaan julkishallinnollisten palveluiden tulee olla saavutettavia kaikille käyttäjille, ja digipalvelulain vaatimusten osalta täytäntöönpanoaika on jo päättynyt vuonna 2021.

Uusi EU:n esteettömyysdirektiivi tuo mukanaan muutoksia useampaan eri lakiin vuoden 2023 aikana, mukaan lukien digipalvelulakiin. Muutokset tuovat uusia palveluja ja toimijoita lain saavutettavuusvaatimusten piiriin. Tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin eli ns. esteettömyysdirektiivin täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.2.2023. Muutosten tarkoitus on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassamme.

Aikataulullisesti uusien digipalvelulain piiriin kuuluvien palveluiden (mukaan lukien verkkokauppojen) tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset 28.6.2025 alkaen.

Saavutettavuusdirektiivi ja digipalvelulaki esitettynä aikajanalla

Digipalvelulaki - mitä lain muutokset tarkoittavat verkkokaupoille?

Lähtökohtaisesti saavutettavat palvelut hyödyttävät kaikkia verkkokaupan käyttäjiä. Kun verkkokaupan käytettävyyttä ja saavutettavuutta on mietitty huolellisesti, verkkokaupan käyttäminen sujuvoituu. Helposti käytettävässä verkkokaupassa ostokokemuksen parantuminen vaikuttaa suoraan verkkokaupan myyntiin ja konversioihin. 

Euroopassa on yhteensä noin 87 miljoonaa ihmistä, joilla on jonkin tasoisia elämää rajoittavia vammaisuuden asteita. Suomessa heistä asuu noin miljoona. Tällaisia elämiseen vaikuttavia vammoja voivat olla muun muassa kuulemiseen, näköön, liikkumiseen, puheen tuottamiseen tai oppimiseen liittyvät rajoitteet. Heille verkkokaupan käyttäminen on haastavaa, jos sivusto ei ole saavutettava. EU:n dipalvelulain uusia suosituksia noudattamalla verkkokaupoista voidaan rakentaa saavutettavia kaikille käyttäjille.

Käytännössä EU:n uusittu digipalvelulaki tarkoittaa sitä, että verkkokauppojen tulee täyttää WCAG 2.2* AA -standardit ja olla saavutettavia kaikille käyttäjille 28.6.2025 alkaen. Nyt kannattaa siis herätä aiheen ympärille ja lähteä toteuttamaan lain vaatimuksiin perustuvia kehitystöitä verkkokaupan saavutettavuuden takaamiseksi määräaikaan mennessä.

*Tällä hetkellä käytössä on WCAG 2.1 -standardit. WCAG 2.2 -standardit tullaan hyvin todennäköisesti julkaisemaan vuoden 2023 aikana ja oletamme, että ne on Suomessa käytössä jo vuonna 2025.

Verkkokaupan saavutettavuus – mitä vähintään tulisi ottaa huomioon?

Mitkä ovat ne ensimmäiset asiat, jotka tulisi ottaa huomioon verkkokaupan saavutettavuuden kehittämisessä? Lue huomioitavat asiat oppaastamme Saavutettavuusdirektiivi ja digipalvelulaki – ota huomioon nämä 12 asiaa verkkokaupan saavutettavuudessa.

Lataa opas!

Mitä verkkokauppiaiden tulisi tehdä, jotta verkkokauppa on digipalvelulain vaatimusten mukainen?

WCAG-standardit eivät yksin takaa verkkokaupan täydellistä saavutettavuutta. Takaaksenne verkkokaupan saavutettavuuden, avuksi kannattaa harkita verkkokauppakohtaista auditointia. Auditointi huomio kaikki verkkokaupan saavutettavuutta heikentävät yksityiskohdat ja tarjoaa niihin ratkaisut hyvissä ajoin ennen kesän 2025 määräaikaa.

Tarjoamme Pinjalla helpon ja vaivattoman Saavutettavuusauditoinnin verkkokaupan valituille sivunäkymille. Auditoinnin suorittaa sertifioitu saavutettavuusasiantuntijamme.

Auditoinnin tuloksena toimitamme listan havainnoista:

  • Asiat, jotka asiakas voi itse korjata (mm. sisällöntuotantoon liittyviä huomioita)
  • Annamme työmääräarvion korjauksista, jotka Pinja laittaa kuntoon
  • Toteutamme sovitut korjaukset verkkokauppaan ja opastamme tarvittaessa asiakasta saavutettavan sisällöntuotannon käytännöistä jatkoa varten!

→ Verkkokauppa täyttää saavutettavuuskriteerit ennen määräaikaa 6/2025!

Laitetaanko teidänkin verkkokaupan saavutettavuus kuntoon?

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä millainen auditointi sinun verkkokaupallesi tarvitaan!

Lue lisää!

Lue lisää

Verkkokaupparatkaisut
Saavutettavuuteen panostaminen parantaa kaikkien käyttäjäkokemusta digitaalisten palveluiden parissa
Nykyaikainen headless-teknologia turvaa verkkokauppaliiketoimintasi tulevaisuuden
Verkkokaupan trendit 2023

Kalle Lahtinen

Kalle Lahtinen

Toimin Pinjalla saavutettavuusasiantuntijana projekteissa, joissa saavutettavuus on olennainen osa toteutusta. Aloitin Pinjalla vuoden 2020 tammikuussa ja sitä ennen toimin kymmenen vuotta ohjaajana ja konsulttina näkövammaisille käyttäjille. Minulla on vankka kokemus siitä, miten näkövammaiset käyttävät palveluita ja erilaisia laitteita. Vapaa-ajallani touhuan lasten kanssa kotona tai valmennan amerikkalaista jalkapalloa, jota itsekin pelasin aktiivisesti kahdeksantoista vuotta. Mottonani on, että kun jotain tehdään, tehdään se kunnolla.

Lue lisää tältä kirjoittajalta