<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Huomioi nämä 5 seikkaa, kun mittaroit OEE-tunnuslukua

Pinja Pinja

OEE mittarointi tabletilla

OEE (suomeksi KNL) on tuotannon tehokkuuden mittaamiseen ja kehittämiseen käytetty tunnusluku. Jotta OEE-mittaroinnissa voidaan onnistua, on hyvä tuntea sen mittaamiseen ja sen pohjalta tapahtuvaan tuottavuuden parantamiseen liittyvät sudenkuopat. Tässä artikkelissa kerromme 5 seikkaa, jotka OEE-mittaroinnissa kannattaa huomioida.

OEE:n räätälöinti yrityksen tarpeisiin

OEE-mittaamisessa on tärkeää soveltaa mittarin käyttö mahdollisimman tarkasti yrityksen omaan tuotantoon, ja palvelemaan sen tarpeita. Koska kyseessä on laskentakaava, jossa on annettu vain tietyt standardit, ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, joka sopii yritykselle kuin yritykselle.

Mittaria kannattaa soveltaa siinä määrin, kuin yrityksellä on sille tarve. Jos esimerkiksi on kyse tehtaasta, jossa laatu on aina ollut korkealla tasolla, ei sen osalta vaadita suuria seurantaponnisteluja, vaan tehtaassa voidaan keskittyä nostamaan käytettävyys ja nopeus yhtä korkealle tasolle.

OEE ottaa kantaa kokonaistehokkuuteen

OEE muodostuu kolmesta osatekijästä: käytettävyys, nopeus ja laatu. Sen avulla voidaan mitata ja kehittää tuotannon kokonaistehokkuutta. OEE-mittaroinnin suunnittelussa tulee huomioida eri osa-alueiden väliset korrelaatiot. Vaikka kaksi osa-aluetta saisi korkean tuloksen, mutta yksi on erittäin alhainen, jää kokonaistehokkuus myöskin matalaksi.

Yksi osa-alue heikko:

Käytettävyys 1,0 x Laatu 1,0 x Nopeus 0,1 = 0,1 eli 10 %

Kaikki osa-alueet keskivertoja:

Käytettävyys 0,5 x Laatu 0,5 x Nopeus 0,5 = 0,125 eli 12,5 %

 

5 seikkaa, jotka OEE-mittaroinnissa kannattaa huomioida

OEE-tunnusluku on varsin yleisesti käytetty mittari tuotantoyrityksissä. Se ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen tunnusluku ja joskus sen käytössä saatetaan epäonnistua. Virheitä syntyy niin OEE:n mittaamisessa kuin sen tulosten tulkinnassa. Molemmissa tapauksissa OEE-mittaamiseen perustuva tuotannon kehittäminen vaikeutuu.

OEE-mittaroinnin yleisimmät sudenkuopat ovat:

  • Keskittyminen vain OEE-tulokseen
  • Suunnittelunopeuden käyttäminen laskennassa
  • Vaihtoaikojen poisjättäminen
  • Datan liiallinen keruu
  • OEE:n käyttö keskenään erilaisten prosessien vertailuun

Haluatko lisätietoja?

Lisätietoa OEE-mittaroinnin yleisimmistä sudenkuopista saat lataamalla maksuttoman oppaamme Mittaroi OEE-tunnuslukua oikein - ja vältä ainakin nämä 5 sudenkuoppaa. Oppaassa kerromme lisäksi milloin ja miten OEE-tunnuslukua kannattaa mitata ja hyödyntää.

guide_measure_OEE_correctly_cover_fi

Lue lisää

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa?
Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon

Pinja

Pinja