Hyvin hoidettu varastonhallinta nostaa kunnossapidon tehokkuutta

Pinja Pinja

Kuormalavoja ja trukki

Kunnossapidon kannalta tehokkaan varastoinnin kulmakivinä ovat oikea määrä oikeita varaosia, varastotietojen paikkansapitävyys sekä siisti varasto. Näiden rakentamisessa auttaa moderni kunnossapitojärjestelmä.

Tyypillinen lähtötilanne kunnossapidon varastonhallinnassa

Tehottomalle varastonhallinnalle on tyypillistä epäjärjestys. Varaosille ei ole määritetty ja kirjattu ylös säilytyspaikkoja, jolloin niitä voi löytyä lojumasta esimerkiksi laitteiden läheisyydestä, työkalupakeista tai ns. miljoonalaatikoista muun epämääräisen tavaran seasta. Kun tarve tulee, varaosaa ei välttämättä löydetä, vaikka sen tiedettäisiin olevan olemassa.

Lisäksi kunnossapidon varaosien saldot eivät usein ole ajan tasalla, jolloin niihin ei voida luottaa. Tämä on yleistä erityisesti silloin, kun tilausjärjestelmä ei ole integroituna kunnossapidon varastonhallinnassa käytettävään järjestelmään, vaan saldojen merkitseminen tehdään manuaalisesti varaosan käyttöönoton ja uuden tilaamisen yhteydessä. Lisäksi nimikkeiden muut tiedot, kuten hälytysrajat tai tilauspaikat, voivat olla puutteellisia.

Kunnossapidon varastonhallinnan tavoitetila

Tavoitteena kunnossapidon varastonhallinnan kehittämisessä on tuotannon odotusajan ja seisonta-ajan minimointi. Kun tuotanto katkeaa vikaantumisen myötä ja laitteen korjaamiseen tarvitaan varaosaa, on sitä parempi, mitä nopeammin varaosa saadaan käyttöön ja korjaustyö käyntiin. Tämän saavuttamisessa on tärkeää, että tarvittavat osat ovat saatavilla ja helposti löydettävissä.

Tavoitetilanteessa laitteen vikaantuessa kunnossapidon työntekijä pääsee katsomaan suoraan järjestelmästä ko. laitteen tiedoista, mitä varaosaa tarvitaan, onko sitä varastossa, mistä se löytyy ja miltä osa näyttää. Hän pystyy kohdentamaan suoraan järjestelmästä käytetyn varaosan ja sen kustannukset kyseiselle kunnossapitotyölle ja uusi varaosa nousee tilauslistalle, mikäli sen hälytysraja alittuu. 

Toisaalta varastoinnin halutaan olevan mahdollisimman kustannustehokas. Tämä tarkoittaa sitä, että omassa varastossa säilytettävien nimikkeiden määrä on pystytty optimoimaan. Tällöin varastossa ei ole kiinni turhaan pääomaa ja sinne sijoitetut eurot tuottavat mahdollisimman hyvin. 

Tänä päivänä yritykset pyrkivät tekemään ennakoivaa kunnossapitoa korjaavan sijaan. Tämä näkyy myös kunnossapidon varastonhallinnassa: kun huoltoihin liittyvät nimikkeet on tilattu etukäteen, voidaan huolto suorittaa suunnitelman mukaisesti ja kustannuksia esimerkiksi varaosaan kiireellisestä toimituksesta ei synny. 

Kunnossapidossa käytettävällä järjestelmällä on keskeinen rooli varastonhallinnan tehokkuuden kannalta. Kunnossapitojärjestelmän käytön ja tietojen päivittämisen täytyy olla niin helppoa, että kukin varaosia tarvitseva työntekijä pystyy tekemään sen. Usein varsinaisten ERP-järjestelmän rinnalle kaivataan kunnossapitojärjestelmää tukemaan kunnossapidon prosesseja.

Haluatko lukea lisää aiheesta?

Kuulostaako lähtötilanne tutummalta kuin tavoitetila? Lataa maksuton opas ja lue 5 vinkkiä, joilla tehostat kunnossapidon varastonhallintaa.

Oppaassa tarjoamme kattavan tietopaketin kunnossapidon varastonhallinnan kehittämisestä kiinnostuneelle. Saat askelmerkit siihen, kuinka pääset alkuun kehittämisen tiellä, sekä tukea kunnossapidon varastonhallinnan organisointiin sopivan järjestelmän valintaan.

Lue lisää

Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä
Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Kunnossapitojärjestelmä käyttöön 6 viikossa

Pinja

Pinja