Integraatiokoulutus tarjosi uusinta tietoa, käytännön vinkkejä ja arvokasta vuorovaikutusta

Miehiä pinkeissä huppareissa istumassa läppärien ääressä luokkahuoneessa

Pinjan kymmenen päivän koulutuslupaus mahdollistaa työntekijöille erilaisia tilaisuuksia oman ammattitaidon parantamiseen. Tällä kertaa joukko Pinjan integraatioammattilaisia osallistui monipäiväiseen HealthShare-integraatiokoulutukseen, jonka järjesti tiedonhallintateknologian ja -ratkaisujen globaali toimittaja InterSystems. Asiasisällön ohella tärkeää oli myös livekoulutuksen mahdollistama aito vuorovaikutus, joka helpottaa yhteistyötä yhteisissä asiakasprojekteissa.

Helmikuun alulla järjestetty HealthShare-integraatiokoulutus tarjosi osallistujille varsin tukevan paketin asiaa. Keskiössä olivat muun muassa alustaan liittyvä ObjectScript-ohjelmointikieli, tietokanta-asiat sekä kehitysympäristön huolellinen läpikäynti. Teoriataustan lisäksi agendalla oli  käytännön harjoituksia HealthShare-integraatioalustaan liittyen sekä mahdollisuus kokemusten- ja ajatustenvaihtoon aiheen ympäriltä.

Koulutus oli sisällöltään tosi hyvä ja antoi uutta näkemystä siihen, mihin kaikkeen integraatioalustaa pystyy hyödyntämään ja miten. Lisäksi arvostin mahdollisuutta verkostoitua kollegojen kanssa ja tutustua myös kouluttajiin.

Yksi koulutukseen osallistuneista oli Pinjan Software-yksikön johtava arkkitehti Kalle Häkkänen, joka vastaa Pinjalla ohjelmistopuolen teknologioista, välineistä ja laadusta. Koulutuksessa päästiin hyppäämään suoraan syvään päätyyn, sillä HealthSharen perusteet olivat niin Kallelle kuin muullekin Pinjan osallistujajoukolle ennestään tutut. Pinja tuottaa muun muassa HealthShare-integraatioalustan ylläpitoon, valvontaan ja Service Deskiin liittyviä palveluja.

HealthShare Health Connect:

  • terveydenhuollon johtava integraatioalusta
  • tarkoitettu kriittisiin integraatiotarpeisiin, integraatioprosessien hallintaan ja monitorointiin
  • laajassa käytössä myös kansainvälisesti
  • esim. Yhdysvalloissa alustan kautta kulkee päivittäin yli biljoona HL7-viestiä
  • käsittelee useita eri tietomuotoja suurella nopeudella
  • intuitiivinen HL7-, FHIR- ja muiden integraatioiden toteutus
  • keskeistä: toimintavarmuus, jatkuvuus, nopeus ja skaalautuvuus

Tekemällä oppii

Työ sote-alan parissa tarjoaa ohjelmistokehittäjille ja muille digitalisaation ja tietohallinnon ammattilaisille monipuolisia mahdollisuuksia merkitykselliseen työhön. Terveysteknologian avulla tuetaan muun muassa hyvinvointia, sujuvaa potilastyötä ja hoitoalan ammattilaisten työpanoksen tehokasta hyödyntämistä.

Arvokas lisä työssä on se, että sen kautta pääsee myös tutustumaan samojen asioiden parissa työskenteleviin kollegoihin ja oppimaan jatkuvasti lisää. Esimerkiksi InterSystemsin järjestämässä integraatiokoulutuksessa huomioitiin vahvasti niin osaamisen kehittäminen kuin myös verkostoitumismahdollisuus.

- Koulutus oli sisällöltään tosi hyvä ja antoi uutta näkemystä siihen, mihin kaikkeen integraatioalustaa pystyy hyödyntämään ja miten. Lisäksi arvostin mahdollisuutta verkostoitua kollegojen kanssa ja tutustua myös kouluttajiin, Kalle kertoo.

some-healthshare-koulutus-levi

Levin kauniissa puitteissa järjestetyssä, monipäiväisessä HealthShare-integraatiokoulutuksessa jokainen päivä oli oma kokonaisuutensa, ja sisällöt koostuivat niin aihepiirejä taustoittavista luennoista kuin myös käytännön tehtävistä. Läpi käytiin ObjectScript-ohjelmointikieltä, käytettävää kehitysympäristöä ja tietokantaa sekä muun muassa web-sovelluksia ja versionhallintaa. Keskustelu kävi vilkkaana osallistujien kesken etenkin siinä vaiheessa, kun käytännön tehtäviä käytiin yhdessä läpi.

- Niin kouluttajat kuin materiaalitkin oli todella hyvät. Pidin hyvänä, että saimme aiheisiin sekä teoriataustoitusta että pääsimme itse tekemään käytännön työtä. Saimme irti paljon tietoa, josta on hyötyä omassa käytännön työssämme, Kalle toteaa.

Integraatiokoulutuksen toteutus livemuotoisena intensiivikurssina oli Kallen mielestä hyvä ratkaisu. 

- Koulutus tarjosi hyvän täsmäiskun aiheeseen. Vaihtoehtona olisi ollut itseopiskelu tai toisaalta etäkoulutus ruudun välityksellä, jolloin tiivis keskittyminen kokopitkien päivien ajan olisi varmasti ollut kasvokkaista tapahtumaa vaikeampaa, Kalle sanoo.

Fokus teknologian tuomissa mahdollisuuksissa 

Integraatiokoulutuksen järjestäneelle InterSystemsille on tärkeää, että heidän alustojensa parissa työskentelevillä integraatioasiantuntijoilla on riittävät valmiudet alustojen täysimittaiseen hyödyntämiseen. InterSystems ja Pinja toimivat yhteistyössä esimerkiksi yhteisen asiakkaan HUSin integraatioiden äärellä, sillä InterSystems on HUSin integraatioalustatoimittaja ja Pinja tuottaa HUSin integraatioalustaan liittyvät ylläpito-, valvonta- ja jatkokehityspalvelut.

Integraatiokoulutus olikin suunniteltu sisällöltään niin, että palvelisi mahdollisimman hyvin käytännön tarpeita.

- Koulutuksen aiheena ei pohjimmiltaan ole niinkään teknologia, vaan se, mitä sillä tehdään. Siksi koulutuksessa myös vedetään läpi oikeaa maailmaa myötäilevä kehitysprojekti, kertoo InterSystemsin myynti-insinööri Anssi Kauppi.

Kaupilla on pitkä kokemus yhteistyöstä paitsi loppuasiakkaiden myös asiakkaan kumppaneiden kanssa. Myös hän näkee kasvokkaisissa koulutuksissa erityistä lisäarvoa.

- Etäkoulutuksista jäisi varmasti puuttumaan sellaisia puolia, joita livekoulutus mahdollistaa. Osallistujat ovat usein varsin samanhenkistä porukkaa, ja he oppivat usein myös toisiltaan. Lähdemme koulutukseen aivan tyhjältä pöydältä ja jokainen tuo mukana oman koneensa. Kun jokainen asentaa ohjelmiston alusta pitäen, mikään ei jää mystiseksi ja kaikki pääsevät samalle viivalle, Kauppi toteaa.

blogi-integraatiokoulutus-tarjosi-uusinta-tietoa-luento

InterSystemsin tarjoama integraatiokoulutus on yksi esimerkki Pinjan vahvasta panostuksesta asiantuntijoidensa jatkuvaan työssä kehittymiseen. Myös johtava arkkitehti Kalle Häkkänen on osaltaan hyödyntänyt työnantajan mahdollistamia kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuuksia.

- Moni meistä hyödyntää Pinjan koulutuslupausta, jonka myötä jokainen saa käyttää vuosittain 10 työpäivää itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Työnantaja mahdollistaa koulutuksiin osallistumista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Meiltä tietty porukka käy esimerkiksi vuosittain ohjelmistokehittäjien SymfonyConissa, ja järjestämme myös omia tapahtumia tiedonvaihtoon, Kalle kertoo.

Kalle on itse mukana järjestämässä esimerkiksi kuukausittaisia Pinja Tech Meetup -tapahtumia, joissa keskustellaan ja jaetaan tietoa kullekin kerralle valitusta teemasta. Viimeisimpiä aiheita ovat olleet saavutettavuus ja siihen liittyvät standardit ohjelmistokehityksen näkökulmasta sekä tuoreessa muistissa olevan HealthShare-koulutuksen anti.

 

Hae mukaan työyhteisöön, jossa pääset kehittämään osaamistasi ja seuraamaan oman alasi uusinta tietoa. Haemme parhaillaan muun muassa kokeneita ohjelmistokehittäjiä ja tietovarastoasiantuntijoita – katso myös kaikki avoimet työpaikkamme.

Lue lisää:

Pinja ylläpitää HUSin käyttämää HealthShare Health Connect -integraatioalustaa
Laadunvarmistus on keskiössä lääkinnällisten laitteiden ohjelmistokehityksessä ja MDR-asetuksessa
Data-analyytikko, BI-asiantuntija, tietovarastoasiantuntija – uudet hyvinvointialueet tarjoavat merkityksellistä työtä monille datan käsittelyn ammattilaisille
Full stack developer kehittää ohjelmistoratkaisuja kokonaisvaltaisella otteella