Kesälukemista ja -katsomista Pinjalta

Kesäinen suomimaisema, jossa punainen tupa sekä pyöräilijä

Kesästä ja auringosta nauttimisen ohessa on mukava pitää välillä lukuhetkiä. Niinpä koostimme teille luku- ja katselupaketin vuoden suosituimmista aiheista. Inspiroivia lukuhetkiä ja hyvää kesää!

Uuden jätelain tuomat velvoitteet

Kesällä 2021 voimaan tuleva Suomen uusi jätelaki ja erityisesti siihen liittyvä sähköinen siirtoasiakirja on puhuttanut kiertotalousalalla koko vuoden. Blogiartikkelissamme Uusi jätelaki 2021 edellyttää siirtymistä sähköiseen siirtoasiakirjaan - miksi velvoitteeseen kannattaa reagoida nyt? kerromme lain tuomista velvoitteista. Kirjoitimme aiheeseen liittyen myös asiantuntijaoppaan sähköisen siirtoasiakirjan mahdollisuuksista ja hyödyistä.

Kaupan alan murros

Ostamisen siirtyminen digitaalisiin kanaviin on herättänyt keskustelua kaupan alan toimijoiden keskuudessa jo yli vuosikymmenen, mutta viimeistään maailmanlaajuinen pandemia johdatti verkkokaupan räjähdysmäiseen kasvuun. Ostokäyttäytymisen muutos on kuitenkin vain yksi kaupan alaan kohdistuvista muutostekijöistä. Oppaassamme Varmista verkkokaupan kasvu ja kannattavuus – Vinkit toiminnanohjauksen tehostamiseen pureudumme aiheeseen syvemmin.

Mies huomioliivit päällä pitää tablettia tehdas ympäristössä

Toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen selkäranka

ERP-järjestelmän hankinta tulee yrityksissä ajankohtaiseksi usein silloin, kun käytännön rutiinit kasvavat liian hallitsevaksi osaksi päivittäistä tekemistä. Järjestelmiä on tarjolla lähes loputtomasti – siispä kirjoitimme asiantuntijaoppaan ERP-järjestelmän valintaa ja vertailua helpottamaan. Lisäksi kerromme modulaarisen, pilvipohjaisen ERP-järjestelmän mahdollisuuksista blogiartikkelissamme.

Medical Device Regulation (MDR)

Toukokuussa 2020 astui voimaan uusi lääkintälaiteasetus, jonka jälkeen kaikki lääkinnälliset laitteet ovat tarvinneet Medical Device Regulation (MDR) -sertifikaatin. Aihe on edelleen ajankohtainen ja MDR:ään voit tutustua blogisarjamme 1. osassa, jossa käsitellään lyhyesti lääkintälaiteasetusta sekä ohjelmistojen määrittelyä ja riskiluokitusta. Blogisarjan kaikki osat löydät kootusti täältä.

Tiedolla johtamisen ja raportoinnin trendit vuodelle 2021

Maailmanlaajuinen pandemia toi mukanaan kuuluisan digiloikan, joka on asettanut uusia vaatimuksia myös tiedolla johtamiselle ja erityisesti BI-työkalujen käytölle. Kerromme tiedolla johtamisen trendeistä lisää webinaaritallenteessa: Power BI -vinkit talousjohtajan raportointiin 2021.

Suosittu koulutus pilvimaailmasta

Kesän kynnyksellä järjestimme maksuttoman koulutuksen Johdatus pilvimaailmaan ja pilvinatiiveihin sovelluksiin yhteistyössä Arrow ECS:n kanssa. Kouluttajana toimi Tech Team Lead Tuukka Korhonen Arrow’lta, joka kertoo aiheesta käytännönläheisesti, konkreettisin esimerkein.

Tietoturva on kuin perushygienia

Microsoft 365 tarjoaa tietoturvan parantamiseksi laajan valikoiman erilaisia tietoturvalisenssejä eri ominaisuuksilla. Lisenssiviidakko saattaa kuitenkin tuntua sekavalta ja eri vaihtoehtoihin perehtyminen työläältä. Blogissamme Millaista Microsoft 365 -tietoturvaa saat viitosella, kympillä tai parillakympillä kuussa? esittelemme kolme askelta kohti parempaa tietoturvaa. Voit tutustua aiheeseen syvemmin webinaaritallenteestamme.

data analyytikko tekee työtään koneen ääressä

Data-analytiikkaa ja uuden työntekijän ajatuksia

Hanna on Pinjan Business Intelligence -tiimiin kuuluva data-analyytikko, joka tukee asiakasta liiketoimintatiedon hallinnassa. Blogiartikkelissa, Pinjan data-analyytikko visualisoi tietoa ja auttaa tehokkaassa päätöksenteossa, Hanna kertoo lisää työnkuvastaan. Senior Project Manager Petri Nukarinen puolestaan aloitti Pinjalla keväällä 2021 – lue Petrin fiilikset uuteen työpaikkaan astumisesta.

Valmistavan teollisuuden uudistaminen edellyttää rohkeutta sekä uutta ajattelua

Valmistava teollisuus on talouden vahva tukijalka ja toisaalta vahvassa murroksessa digitalisaation aikakaudella. Valmistavan teollisuuden organisaatiot tarvitsevatkin rohkeutta uudistumiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä hyödyntämistä. Uudistuminen edellyttää oppimista sekä ajattelun ja johtamisen muutosta.

Kunnossapidon ja tuotannon mittaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan organisaatiolle soveltuvat mittarit ja tunnusluvut eli KPI:t (key performance indicator), joiden avulla varmistetaan toimenpiteiden ohjautuminen asetettuja tavoitteita kohti. Kevään 2021 aikana pureuduimme kunnossapidon mittaamiseen mm. Kunnossapidon mittarit tiedolla johtamisen välineenä sekä Miksi eri organisaatiotasot tarvitsevat erilaisia kunnossapidon mittareita? -blogeissa. Järjestimme aiheesta myös webinaarin Sitä saat, mitä mittaat – kunnossapidon mittarit yrityksen kasvun tukena.

Webinaarisarja nykyaikaisesta tuotannonsuunnittelusta

Tuotannon tehostamisen ja kehittämisen tueksi järjestimme webinaarisarjan Mitä on laadukas tuotannonsuunnittelu 2020-luvulla? Kolmiosaisessa webinaarisarjassa kävimme asiantuntijoidemme johdolla kattavasti läpi tuotannonsuunnittelun osa-alueita, toteuttamismalleja sekä vaikuttavuutta koko liiketoimintaan.

Mikäli tuotannon tehostaminen ja kehittäminen kiinnostaa sinua enemmänkin, kannattaa tutustua myös ikivihreisiin oppaisiimme Mittaroi OEE tunnuslukua oikein sekä 4 askelta kohti lean-tuotantoa.