Kohti tarkempaa tuotannonsuunnittelua reaaliaikaisen tiedon avulla

GEMA by Pinja tabletin näytöllä

Nykyään tuotevalikoimat ovat laajoja ja sen myötä valmistussarjat ja -erät pienenevät ja niissä tapahtuu paljon muutoksia. Tämän seurauksena tuotannonsuunnittelun virheherkkyys kasvaa ja reagointikyvyn merkitys nousee. Jotta tuotantosuunnitelma pystyttäisiin tuottamaan mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti, tarvitaan sen taustalle oikeaa tietoa reaaliaikaisesti. Usein tiedon lähteenä käytetään ERPiä, mutta se ei useinkaan tarjoa riittävän reaaliaikaista näkymää tuotannon tilanteeseen. Parempana tietolähteenä voidaan käyttää ketterää tuotannon tiedonkeruujärjestelmää.

Tuotantosuunnitelma tarjoaa raamit
tuotannon ohjaukselle

Tuotannonsuunnittelun tehtävänä on tarjota mahdollisimman tehokas tapa toteuttaa tarvittava tuotanto. Tuotantosuunnitelma tarjoaa raamit tuotannon ohjaukselle: siihen mitä ja kuinka paljon tehdään sekä milloin ja missä järjestyksessä.

Tuotannonsuunnittelijalla on hallittavanaan laaja kokonaisuus: hän tasapainoilee myynnin ja varastojen sekä henkilöresurssien välissä luodessaan suunnitelmaa tulevasta tuotannosta. Jotta tuotannonsuunnittelussa voidaan onnistua, tarvitaan sen tueksi faktatietoa helposti omaksuttavassa muodossa. Tiedon pitää kulkea tuotannonsuunnittelusta valmistukseen ja toisin päin sekä olla läpinäkyvää kaikille sitä tarvitseville.

Tuotannonsuunnittelu tarvitsee tiedon tuotannon tilasta reaaliajassa. Tuotannonsuunnittelun reagointikyky hidastuu ja muutosten seuraukset kumuloituvat herkästi. Seuraukset voivat näkyä pahimmillaan toimituskatkoina tai varastoon vanhenevina tuotteina.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa tuotannon tarvitsema materiaali on myöhässä, tuotanto saattaa seisoa  eikä tiedon puuttumisen takia tilalle osata suunnitella korvaavaa työtä. Toinen esimerkki voisi olla se, että tuotteen myyntimäärä pienenee yllättäen ja tuotantoa jatketaan aiemman myyntimäärän mukaan, jolloin tehdään turhaa tuotantoa varastoon. Molemmat ovat esimerkkejä siitä, että nopealla tiedonkululla tuotannonsuunnitteluun voidaan ehkäistä ongelmatilanteita ja uudelleensuunnitella nopeasti faktatiedon perusteella. 

Tuotannon tiedonkeruujärjestelmä tarjoaa tuotannonsuunnittelulle sen tarvitseman tiedon. Sen kautta tuotannonsuunnittelijalle välittyy mahdollisimman reaaliaikainen tieto tuotannosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Se tehostaa tiedon välittämistä ja kommunikaatiota valmistuksen ja tuotannon suunnittelun välillä, ja tekee tiedosta läpinäkyvää. 

Miksi tuotannon tiedonkeruujärjestelmä on parempi tiedon lähde kuin ERP?

Monissa yrityksissä käytetään ERPiä tuotannonsuunnittelun tietolähteenä. ERP on kuitenkin tietolähteenä kankea: tieto siirtyy sinne tuotannon koneilta ja laitteilta hitaasti – jopa parin päivän viiveellä. Hektisessä valmistuksessa tämä on liian pitkä aika. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa tuotantoerät pienenevät, hallittavien tuotteiden määrä on suuri, tuotanto on nopeatempoista ja tuotteiden varastointiaika on rajallinen. Tuotantosuunnitelma pitää pystyä laatimaan hyvin tarkalle tasolle ja sitä pitää pystyä muuttamaan nopeasti tarpeen vaatiessa. 

Erillinen tuotannon tiedonkeruujärjestelmä tarjoaa tuotannon suunnittelulle reaaliaikaista tietoa tuotannon tilanteesta. Tieto ei kierrä tuotannon suunnittelulle ERPin kautta, jolloin se saadaan käyttöön nopeammin. Tämä palvelee paitsi tuotannon ketterää suunnittelua, myös operatiivista johtamista.

Tehokas tiedonkeruujärjestelmä auttaa tuotannon suunnittelijaa keskittämään aikansa oikeisiin asioihin. Automatisoitu tuotannon suunnittelu ja siihen liittyvä tiedonkeruu päivittävät tietoa automaattisesti ja tuottavat suunnittelijalle mahdollisimman valmista tietoa, jonka pohjalta tehdä päätöksiä ja laatia suunnitelmia. Järjestelmät voivat tarjota jopa valmiita tuotantosuunnitelmaehdotuksia. 

Haluatko lukea lisää?

Haluatko kuulla lisää tiedonkeruujärjestelmän merkityksestä tuotannon operatiiviselle johtamiselle sekä suunnittelulle? Lataa maksuton tallenne webinaaristamme “Tuotannon päivittäisjohtaminen - ERP vai ketterä MES?”, jossa asiantuntijamme Juho Vuohelainen sekä Antti Halonen kertovat aiheesta lisää.

Lue lisää

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa?
Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon