Kolme syytä siirtyä ohjelmistotyössä DevOps-toimintamalliin

Siniseen kauluspaitaan pukeutunut parrakas mies istuu työpöydän ääressä edessään koodia ruudulla

DevOpsista eli ohjelmistokehityksen, jatkuvan tuotannon ja ylläpidon saumattomasta yhdistelmästä puhutaan paljon, mutta mitkä ovat sen tuomat ydinhyödyt? Mistä yritys jää paitsi, jos se jatkaa ohjelmistotyössään lineaarisesti etenevää, peräkkäisten vaiheiden toteutusmallia? Nostamme tässä blogissa esiin kolme DevOpsin keskeistä hyötyä.

Motivaatio DevOps-siirtymän toteuttamiseen tulee yrityksissä usein yhden tai useamman tunnistetun kehityskohteen kautta. DevOps auttaa muun muassa tilanteissa, joissa muutosten vienti kehityksestä tuotantoon on huomattu vievän paljon aikaa kalenteripäivinä mitattuna, tuotantoon viennin on todettu vievän paljon henkilötyöaikaa ja resursseja tai tuotantoon viennissä tapahtuu ylimääräisiä virheitä inhimillisten, manuaalisten erheiden takia. Joskus motivaattorina voi olla myös se, että toiminnan koetaan olevan siiloutunutta, eli viestintä kehittäjien ja tuotannon välillä ei suju optimaalisesti.

DevOps-toimintamalliin siirtyminen voi tuoda yritykselle hyvinkin monenlaisia etuja. Olemme poimineet niistä tässä blogissa käsiteltäviksi kolme, joista voivat hyötyä kaikenlaiset yritykset toimialasta riippumatta.

1. DevOps on nopeaa ja ketterää

DevOpsissa on kyse ohjelmistokehityksen, nopean tuotantoon viemisen sekä jatkuvan ylläpidon saumattomasta yhdistämisestä. Kantava ajatus menetelmän takana on siis se, ettei näitä eri työvaiheita ajatella enää toisistaan erillisinä, ajallisesti peräkkäin tapahtuvina työvaiheina. Tänään ohjelmistoon tehtävät päivitykset ja toiminnallisuudet voivat näin ollen tulla käyttäjien hyödynnettäväksi hyvinkin nopeasti – nopeimmillaan vaikka jo päivän parin päästä tai peräti samana päivänä.

Koska DevOps-toimintamalli on läheistä sukua lean-ajattelulle, prosessista pyritään myös karsimaan pois ylimääräiset työvaiheet. Samalla lisätään automaatiota kaikkiin mahdollisiin työvaiheisiin. Näin arvoketju pidetään kaikkiaan mahdollisimman lyhyenä ja ohjelmistotyöstä tehdään mahdollisimman nopeaa ja ketterää.

2. DevOps parantaa asiakastyytyväisyyttä

Kuten ohjelmistotyö yleisestikin, myös DevOps tähtää ennen kaikkea käyttäjien tarpeiden ja toiveiden täyttämiseen. Riippumatta siitä, ovatko ohjelmistotyön kohderyhmänä organisaation sisäiset asiakkaat, ulkoiset asiakkaat vai molempien yhdistelmä, toimiva DevOps-toimintamalli näkyy käyttäjille kaiken kaikkiaan parempana palveluna.

Saumaton kehä ohjelmistokehityksestä tuotantoon, ylläpitoon, siitä edelleen jatkokehitykseen, tuotantoon, ylläpitoon ja niin edespäin tuottaa uusien toiminnallisuuksien ja päivitysten nopeampia lanseerauksia. Koska DevOps-siirtymässä usein myös korvataan manuaalista työtä automaatiolla, virheiden määrää koodissa vähenee ja loputkin virheet havaitaan nopeammin.  Näin laatu paranee ja palvelun kokonaisarvo asiakkaiden silmissä kasvaa.

3. Ohjelmistoprosessin uudelleenajattelu avaa mahdollisuuksia

DevOps-siirtymän sivutuotteena ohjelmistotyön toimintatapa tulee väistämättä mietittyä uudelleen. Siirtymä vaatii eräänlaisen prosessikävelyn, jossa nykyisen ohjelmistotyön vaiheet käydään yksitellen läpi, tarkastellaan niihin liittyviä osapuolia, työsuorituksia ja työkaluja sekä mietitään yhdessä parannuskohteita. Mitä voitaisiin tehdä virtaviivaisemmin? Mitkä työvaiheet voidaan automatisoida? Missä kohdin ohjelmistotiimin tiiviimpi keskinäinen kommunikointi voisi parantaa lopputulosta?

Toimintatapojen uudelleenajattelu ja osiin hajottaminen synnyttävät usein ihan uudenlaista keskustelua ja yhteistä ajattelua ohjelmistotyöhön osallistuvien henkilöiden välillä. Mikä parasta, siirtymässä tulee usein myös luotua uusia kanavia ja toimintamalleja, joiden avulla kehitys- ja ylläpitotiimien keskinäinen kommunikointi ja yhteistyö tiivistyvät aiempaa saumattomammiksi.

Osaava kumppani auttaa DevOps-siirtymässä ja jatkuvassa palvelussa

Siirtymällä ohjelmistotyössä kehitystyön, tuotantoon viemisen ja ylläpidon jatkuvaan DevOps-toteutusmalliin hankit yrityksellenne synergiaetuja, joita perinteinen lineaarinen toimintamalli ei mahdollista. Mikäli oman organisaationne resurssit tai osaaminen eivät riitä sujuvaan DevOps-siirtymään tai jatkuvaan toteutukseen, ota yhteyttä osaavaan DevOps-kumppaniin. Me Pinjalla autamme asiassa niin kertaluonteisilla täsmäprojekteilla kuin myös jatkuvalla palvelulla.

Olemme auttaneet esimerkiksi toiminnanohjauspalveluita tarjoavaa asiakastamme EasyOppia DevOps-toimintamallin periaatteiden hyödyntämisessä. Kumppanuutemme avulla he ovat voineet hoitaa järjestelmäkehitystään entistä tehokkaammin, lisätä automatisointia ja kohdistaa tiimin ajankäyttöä optimaalisella tavalla.

Kiinnostuitko?

Lataa oppaamme DevOps-palvelut ohjelmistokehityksessä – yhdistä ohjelmistokehitys + jatkuva tuotanto saumattomaksi yhdistelmäksi. Oppaassa kerromme lisää DevOpsista ja DevSecOpsista, millaista potentiaalia DevOps voi yrityksellenne tarjota ja mitkä ovat tämän hetken suosituimmat DevOps-työkalut. Jaamme oppaassa myös omia, hyväksi havaitsemiemme käytäntöjä DevOps-palveluihin liittyen.

Lue lisää

Pinjan digitaalisen liiketoiminnan palvelut
Koulutus: DevOps, nykyaikainen ohjelmistokehitys ja järjestelmien modernisointi – kohti pilvinatiiveja järjestelmiä
Opas: Vie digitaalinen palvelu uudelle tasolle – näin onnistut ohjelmistokehityskumppanin vaihdoksessa
Opas: Pilvimigraation kustannukset – ota nämä asiat huomioon ja välty ikäviltä yllätyksiltä
Opas: Kaikki irti järjestelmän datasta – upota raportit sovellukseen Embedded Power BI -mallilla

Kalle Häkkänen

Kalle Häkkänen

Toimin Pinjalla johtavana ohjelmistoarkkitehtina, ja vastaan tässä roolissa Pinjan Software-yksikön teknologiavalinnoista ja laadusta. Lisäksi toimin projekteissa arkkitehtina. Työssäni innostavinta on saada teknologian avulla positiivisia vaikutuksia ihmisten arkeen ja elämään. Vapaa-aikani kuluu perheen (vaimo, poika ja kaksi kissaa) kanssa sekä harrasteautoa rakennellen.

Lue lisää tältä kirjoittajalta