Koneseuranta - ensimmäinen askel kohti parempaa tuottavuutta

11.06.2019 Pinja Blogi Lean

Työntekijä tabletti kädessä

Koneseurannan käyttöönotto on ensimmäinen askel tuotannon kehittämisen polulla kohti reaaliaikaista tuotannonohjausta. Tässä artikkelissa kerromme, miten koneseurannan aloittaminen onnistuu ja millaista tietoa koneseurannan avulla voidaan kerätä tuotantokoneilta ja -linjoilta.

Koneseuranta on edellytys reaaliaikaiselle tuotannonohjaukselle

Tuotannonohjauksen tavoitteena on kasvattaa tuottavan työn määrää ja tuoda tuotannon poikkeamat näkyviksi – niin tuotannon johdolle kuin lattiatason työntekijöille. Ideaalitilanteessa koko tuotantolaitoksen tilannekuvasta saadaankin reaaliaikainen näkymä muutamassa sekunnissa.

Gema by Pinja näkymä

Jotta tällainen näkymä voidaan tuottaa, täytyy tuotannosta kerättävä tieto digitalisoida. Koneseuranta eli tiedonkeruu tuotantokoneilta on edellytys tuotannon mittaroinnille ja erilaisten tunnuslukujen, kuten OEE:n, määrittämiselle.

Koneseurantaa tehdään, jotta:

 • ymmärretään tehtaan kapasiteetti eli käyttösuhde. Käyttösuhteen mittaamisessa ja kehittämisessä piilee suuri taloudellinen potentiaali.
 • saadaan selville poikkeamat ja päästään pureutumaan niihin. Missä kohtaa esiintyy tuotannon tehokkuutta laskevia ongelmia ja mikä niitä aiheuttaa?
 • visualisoidaan tieto ja tehdään siitä läpinäkyvää. Tuotantoon liittyvä tieto on heti saatavilla yhdellä silmäyksellä kaikille, jotka sitä tarvitsevat.
 • päästään eroon tiedon subjektiivisuudesta. Asiat eivät ole enää subjektiivisia, vaan tieto kerätään luotettavasti koneilta. Manuaaliset työvaiheet tiedon keruun toteuttamiseksi helpottuvat. 
 • tuetaan johdon ja työntekijöiden tehokasta yhteistyötä. Koko organisaatio saadaan keskustelemaan yhdessä jaettujen faktojen pohjalta mutu-tuntuman sijaan.

Koneseurannalla tuotantokoneilta kerättävä tieto

Tuotantokoneilta kerättävä tieto voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: yleisiin tuotantosuureisiin ja prosessisuureisiin.

Yleiset tuotantosuureet:

Yleiset tuotantosuureet ovat yhteisiä eri toimialoille ja tuotantoprosesseille. Niiden mittaaminen onkin tuotannon tehostamisen lähtökohta.

Yleisiä tuotantosuureita ovat esimerkiksi:

 • Käyntiaika. Esimerkiksi konepajateollisuudessa tällä voidaan mittaroida pyöriikö kara, liikkuuko akseli ja onko syöttö päällä.
 • Tuotantomäärä. Käyntiaikana tuotettujen tuotteiden määrä.
 • Nopeus. Voidaan mitata suoraan koneelta tai johtaa edellisistä suureista jakamalla tuotantomäärä käyntiajalla (esim. 3 tuotetta/min)
 • Hävikki. Voidaan mitata suoraan linjalta tai johtaa laskemalla tuotettujen tuotteiden brutto- sekä nettomääristä.

Prosessisuureet:

Mitattavat prosessisuureet riippuvat paljon yrityksen toimialasta. Näitä voivat olla esimerkiksi lämpötila, paine ja johtokyky. Koneilta voidaan mitata lähes mitä tahansa suureita, jotka koetaan tuotannon johtamisen kannalta merkityksellisiksi.

Miten pääset liikkeelle koneseurannassa?

Koneseurannan tekninen toteutus voidaan tehdä monella tavalla ja järkevä toteutustapa riippuu tuotantolaitoksen infrasta. Seuraavassa muutama esimerkki tiedonkeruutavoista:

 1. Jos tuotantokoneilla on jo asennettuna riittävät anturit tiedon keräämiseen, tieto kaapeloidaan tiedonkeruulaitteelle (kuten Ethernet I/O-moduulille), siirretään palvelimelle ja siitä pilveen tuotannonseurantaan käytettävää järjestelmää varten.
 2. Jos tuotantokoneilla ei ole asennettuna antureita tiedon keräämiseen, anturit ja sensorit asennetaan.
 3. Vaihtoehtoisesti konetieto voidaan lukea suoraan koneen logiikoilta OPC-serveriä hyödyntäen.

Vaihtoehtoja on siis monia ja ne voivat kuulostaa asiaan vihkiytymättömän korvaan epäselvältä. Asiantunteva järjestelmätoimittaja auttaa asiakasta valitsemaan heille sopivimman ja kustannustehokkaimman toteutuksen koneseurantaa varten.

Haluatko tietää lisää koneseurannasta?

Lataa maksuton tal­len­ne we­bi­naa­ris­ta, jossa kerromme tarkemmin koneseurannan aloittamisesta sekä siitä, miten se auttaa yritystäsi kohti Lean-tuotantoa. Lataa tallenne täältä!

Lue lisää

Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon
3 vinkkiä onnistuneeseen kunnossapidon päivittäis­johtamiseen

Juho Vuohelainen

Juho Vuohelainen

Vastaan Pinjalla Operational Excellence -liiketoiminta-alueen myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisestä. Päivittäiseen työhöni kuuluu varmistaa, että meillä tehdään oikeita asioita viikkotasolla, jotka tähtäävät kuukausi- ja kvartaalitavoitteisiin. Vapaa-aika kuuluu urheillen eri pallopelien parissa, maastopyöräilyssä ja välillä salillakin käännyttyä.

Lue lisää tältä kirjoittajalta