MES-järjestelmän tuomat hyödyt valmistavassa teollisuudessa

Hymyilevä mies tietokoneen ääressä

MES-järjestelmästä (Manufacturing Execution System) puhuttaessa viitataan usein valmistukseen tai tuotannonohjaukseen sekä -hallintaan. MES-tason järjestelmäasiat liittyvät yrityksen toiminnanohjauksen sekä tehdasautomaation välille.  Rajanveto ja tehtävänjako MES-järjestelmän sekä tuotannossa käytettävien muiden järjestelmien välillä ei kuitenkaan aina ole täysin yksiselitteinen.

MES-järjestelmän tuomia hyötyjä

Yhden käyttöliittymän helppous

Tuotannon tarvitsema informaatio saadaan tavallisesti hakemalla tietoa eri järjestelmistä, koneilta, laitteilta, tehdasautomaatiosta sekä operaattoreilta. Tietojärjestelmistä on usein vielä rajapintaratkaisuja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään.

Jotta tuotanto olisi mahdollisimman sujuvaa, tulisi näiden kaikkien tietojärjestelmien käytön olla mahdollisimman sujuvaa ja yksinkertaista. Kokonaisuuden hallintaa voi helpottaa MES-järjestelmä, joka kokoaa koko tuotannon ohjauksen ja tuotannon tarvitseman tiedon yhden järjestelmän taakse mahdollistaen näin tuotannon operatiivisen johtamisen ja ohjaamisen yhden käyttöliittymän kautta.

Digitaalinen, luotettava ja reaaliaikainen data

Jotta tiedolla johtaminen ja tätä kautta tuottavuuden parantaminen on mahdollista, tulee tiedon olla ehdottoman luotettavaa. Oikein valittu MES-järjestelmä kerää tietoa automaattisesti ja reaaliaikaisesti tuotantokoneilta, laitteilta, operaattoreilta sekä muista käytössä olevista järjestelmistä. Järjestelmän ansiosta olennainen tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla reaaliaikaisesti päivittyneenä.

Operaattori tiedon rikastajana

Tuotannossa työskentelevien henkilöiden toimenkuva voi olla hyvinkin laaja ja työnkuva monipuolisempi kuin vielä joitain vuosia sitten. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muistettavia asioita on enemmän, ja jos tarvittava tieto on yksin paperin tai muistin varassa, ei tekemistä voida hallitusti johtaa.

On hyvä muistaa, että operaattoreilla on tärkeä rooli tiedon rikastamisessa sekä raportoinnissa koneelta automaattisesti kerätyn tiedon lisäksi. MES-järjestelmä tuokin eväitä paitsi tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen myös operaattorin päivittäiseen työhön. Järjestelmä paitsi ohjaa, että kaikki työt tulevat tehdyksi, tarjoaa se myös operaattorille mielekkään työkalun, jolla on helppo kirjata tuotannossa havaittuja asioita suoraan järjestelmään.

Tilauksen valmistumisen seuranta ja tiedon läpinäkyvyys

Onko tilaus valmistumassa aikataulussa ja jos ei, niin miksi? Olemmeko tuotannossa edellä vai jäljessä? MES-järjestelmä kertoo käytännössä niin tuotannon työntekijöille kuin johdollekin yhdellä vilkaisulla tilauksen valmistumisen tilanteen sekä siihen mahdollisesti liittyvät poikkeamat.

Selkeä faktatiedon jakaminen visuaalisin keinoin lisää samalla koko työyhteisön yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Kun sekä työnjohto että operaattorit näkevät, miten tässä vuorossa on suoriuduttu ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, saadaan samalla kehitettyä molemminpuolista vuorovaikutusta.

Laadunhallintaa helposti ja oikea-aikaisesti

MES-järjestelmä ei vain tarjoa tietoa vaan myös ohjaa aktiivisesti operaattoria tekemään muun muassa tuotannon laadun tarkastukset, mittaukset ja omavalvonnan ajallaan.Tarkastus voidaan suorittaa tilauksen valmistumisen tai koneen käyntimäärän mukaan. Kun poikkeamat raportoidaan, on myös tilausten sekä tuotteiden jäljitettävyys ja muun muassa reklamaatioiden selvittäminen entistä helpompaa.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme MES-järjestelmän hankinta - mitä tulisi ottaa huomioon? saadaksesi lisätietoja MES-järjestelmän tuomista hyödyistä. Avaamme oppaassa tarkemmin MES ja MOM käsitteitä sekä perehdymme valmistavan teollisuuden MES-tason järjestelmäratkaisun hankinnassa huomioitaviin asioihin.

 

Mes-järjestelmän hankinta

 

Lue lisää:

Blogi: Mitä on OEE/KNL?
Opas: Kuusi vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin
Pinja MES: Skaalautuva ja modulaarinen tuotannonohjausjärjestelmä
MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn kasvuun