Metsäteollisuudella on vara vaatia paljon uuden sukupolven tuotannonohjaukselta

Metsäteollisuudella on vara vaatia paljon uuden sukupolven tuotannonohjaukseltaMetsäteollisuuden toimijoihin sisältyy monipuolinen joukko yrityksiä, joista jokainen tarkastelee tuotantoketjua omasta, ainutlaatuisesta näkökulmastaan. Liiketoiminnan sujuvuuden ja kannattavuuden parantamisessa ovat tärkeässä osassa tuotannonohjauksen nykyaikaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Riippumatta organisaation koosta, tuotantolaitosten lukumäärästä ja sijainnista sekä siitä, mitä arvoketjun osaa yritys itse edustaa, kaikilla metsäteollisuuden alalla toimivilla yrityksillä on pitkälti samat ylätason tavoitteet. Kaikki haluavat sujuvaa ja reaaliaikaista tiedonkulkua, ennustettavuutta, tehokasta seurantaa ja raportointia, visuaalisia ja helppokäyttöisiä tietojärjestelmäratkaisuja sekä tuotannon optimointia kaikissa sen eri vaiheissa.

Mitä ketterään tuotannonohjaukseen tähtäävät piirteet tarkoittavat kehittyvässä metsäteollisuudessa juuri nyt?

Integroitavuus

Koska metsäteollisuuden yritykset eivät suinkaan toimi tyhjiössä ja koska ydinliiketoiminnassa menestyminen vaatii taakseen tehokkaat tukipalvelut ja luottokumppaneista koostuvan ekosysteemin, tietojärjestelmäratkaisun integroitavuudesta on tullut yhä tärkeämpää. Tiedon on kuljettava paitsi oman organisaation sisällä, myös hallitusti eri toimijoiden kesken. 

Useimmille metsäteollisuusyrityksille keskeiset tuotannonohjausjärjestelmän integraatiot liittyvät mm. ERP-toiminnanohjausjärjestelmään, taloushallinnon ohjelmistoihin sekä tiedolla johtamisen BI-raportointiohjelmistoihin. Lisäksi voi olla yritys- ja toimialakohtaisia tarpeita integroida mukaan esimerkiksi erilaisia linja- ja laitetason seurantajärjestelmiä tai vaikkapa asiakkaan tai tavarantoimittajien järjestelmiä.

→ Lue lisää: Milloin MES tarvitaan ERP:n rinnalle?

Toimivat integraatiot ja reaaliaikainen tiedonkulku varmistavat, että jokainen metsäteollisuusyrityksen liiketoimintaan vaikuttava osapuoli saa parhaat mahdolliset valmiudet hoitaa oman työnsä. Etenkin suurissa organisaatioissa voi loppukäyttäjän kannalta usein olla jopa niin, että saumattomien integraatioiden ansiosta käyttäjä ei edes tiedä, mistä järjestelmistä tiedot on hänen ruudulleen noudettu – eikä itse asiassa tarvitsekaan tietää.

Ennustettavuus

Jokainen yritys niin metsäteollisuudessa kuin muillakin toimialoilla haluaa parempaa ennustettavuutta, sillä se auttaa kahden tärkeän tavoitteen saavuttamisessa. Ennusteiden avulla voidaan ensinnäkin muokata tuotantoa ja minimoida siten läpimenoaikoja esimerkiksi manipuloimalla tuotannon työjärjestystä. Toisekseen myyjät pystyvät optimoimaan ennusteiden avulla myynnilliset toimenpiteensä ja varmistamaan siten myös parhaan mahdollisen asiakaspalvelun. Siksi hyvä tuotannonohjausjärjestelmä toimii myös myynninsuunnittelun arvokkaana, konkreettisena työkaluna.

Metsäteollisuudessa ennustettavuutta voidaan kehittää niin karkea- kuin hienosuunnittelunkin puolella. Sen avulla mahdollistetaan esimerkiksi sahaus- ja kuivalajitteluerien tehokas suunnittelu, samoin kuivaamokapasiteetin täysimittainen hyödyntäminen. Pohjana voidaan käyttää esimerkiksi historiatietoihin tai puunhankintaan perustuvia saantiennusteita sekä aktiivisiin kuivauskaavoihin perustuvia kuivausaikoja.

Kerätyn tuotantodatan hyödyntäminen

Edelliseen kohtaan tiiviisti liittyen – tuotantodataa keräämällä ja seuraamalla on mahdollista nähdä, miten hyvin laaditut ennusteet käytännössä toteutuvat. Parhaimmillaan tiedot toteumista palautuvatkin takaisin järjestelmään, jolloin niitä pystytään hyödyntämään yhä tarkemmissa ennusteissa. Palautteen perusteella voidaan tarkentaa esimerkiksi laatujakaumia, säätää kuivausaikoja ja päivittää tuoteparametrejä.

Tärkeä merkitys tuotantodatan keräämisessä on myös sillä, että se mahdollistaa aidon tiedolla johtamisen. Tuotantodatan avulla voidaan koostaa johdolle raportteja, joissa näkyy sekä tuotannon kokonaistilanne että haluttujen muuttujien mukaisesti lajitellut tiedot. Tavoitteena on jatkuva oppiminen ja sitä myöten jatkuva kannattavuuden parantaminen.

Yllä mainittujen hyötyjen ohella yhä tärkeämmäksi on muodostunut myös metsäteollisuuden tuotteiden jäljitettävyys. Kattavan datan perusteella lopputuotteen tuotantoketjussa päästään palaamaan tarvittaessa vaikka alkulähteille asti.

Visuaalisuus ja helppokäyttöisyys

Metsäteollisuuden toimivassa tuotannonohjauksessa ei kannata väheksyä myöskään helppokäyttöisyyden ja visuaalisen käyttöliittymän merkitystä. Työtä ja tietokirjauksia tehdään yrityksissä hyvin vaihtelevissa olosuhteissa, eikä järjestelmä saa hidastaa tai hankaloittaa työtä vaan sen on päinvastoin helpotettava jokaisen järjestelmän käyttäjän arkea. Käytön on siksi onnistuttava helposti ja paikkariippumattomasti, ja käyttöliittymien on hyvä olla yhteneväiset myös yrityksen eri toimipisteiden välillä.

Optimointi

Optimointi toimii hyvässä tuotannonohjausratkaisussa eräänlaisena kattokäsitteenä, jonka alle mahtuu metsäteollisuusyrityksen koko toiminnan jatkuva kehitys. Kun toimintaa pyritään optimoimaan askel askeleelta, pystytään muun muassa vähentämään hävikkiä, parantamaan energiatehokkuutta, lyhentämään läpimenoaikoja ja tarkentamaan resurssikäyttöä. Nämä kaikki hyödyt yhdessä ja erikseen tuottavat aitoa liiketoiminnallista lisäarvoa, josta hyötyy paitsi yritys itse, myös asiakkaat, kumppanit ja viime kädessä myös metsäteollisuuden kaikkein tärkein yhteistyökumppani – ympäristö.

Hyvä tuotannonohjaus kantaa metsästä perille asti

Oman Pinja MES -tuotannonohjausjärjestelmämme johtoajatus on, että se helpottaa tuotantokokonaisuuden hallintaa kokoamalla tuotannon tarvitseman tiedon yhteen paikkaan. Kun oikea tieto on oikeaan aikaan kaikkein sitä tarvitsevien saatavilla, voidaan kokonaisuutta hallita systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Myös muutokset suunnitelmissa, raaka-aineissa ja resursseissa päivittyvät reaaliajassa kaikille tietoa tarvitseville niin tuotannossa kuin tukitoiminnoissakin. 

Virtaviivainen tuotannonohjaus tukee metsäteollisuuden yrityksiä tehokkaasti matkalla kohti perimmäisiä tavoitteitaan: parempaa asiakaspalvelua, kasvujohteista kannattavuutta sekä jatkuvasti vahvempaa vastuullisuutta ja resurssitehokkuutta.

Kiinnostuitko?

Lataa webinaaritallenne Uuden sukupolven tuotannonohjaus - tulevaisuuden tietojärjestelmät kehittyvälle metsäteollisuudelle. Tallenteella kerromme mm. tuotannonohjauksen eri osa-alueista ja seuraavasta tasosta erityisesti metsäteollisuuden näkökulmasta.

Uuden sukupolven tuotannonohjaus osa 1

Webinaarisarjan toinen osa järjestetään tiistaina 16.5. klo 9, jolloin keskitymme erityisesti tuotantodatan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Lue lisää:

Pinja MES - Skaalautuva ja modulaarinen tuotannonohjausjärjestelmä
MES-järjestelmä tuottavuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn kasvuun
Opas: Kuusi vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin

Janne Mustonen

Janne Mustonen

Janne Mustonen toimii kehitysjohtajana Pinjan Operational Excellence -liiketoiminta-alueella ja vastaa muun muassa tuotekehityksen kokonaisuudesta. Hän nojaa tehtävässä pitkään kokemukseensa valmistavan teollisuuden ohjelmistoratkaisujen parissa ja saa inspiraatiota erityisesti toimialan tulevaisuuden visioinnista ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämisestä. Vapaa-ajallaan tuore mikkeliläinen paluumuuttaja nauttii erityisesti mökkeilystä, matkailusta ja kiireettömistä torikahveista.

Lue lisää tältä kirjoittajalta