Mitä on Lean-päivittäisjohtaminen valmistavassa teollisuudessa?

Lean tuotannossa

Lean-ajattelumallin tarkoituksena on lähtökohtaisesti parantaa yrityksen tuottavuutta. Tuottavuus ei kuitenkaan parane nopeuttamalla työtahtia vaan poistamalla erilaisia turhia ja tuottamattomia toimintoja tuotannosta.

Maailmalla paremmin nimellä Shop Floor Management tunnettu päivittäisjohtaminen on yksi ajankohtaisimmista Lean-johtamisen aiheista. Käsitteenä päivittäisjohtamisella tarkoitetaan tuotantotiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria.

Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannossa tapahtuvien ongelmien ja haasteiden seurantaan sekä niiden ratkomiseen päivätasolla, perinteisen kuukausiraportoinnin sijaan. Kaikki, mikä voidaan päivätasolla ratkaista, ratkaistaan ja muu siirretään erillisen ongelmanratkaisuryhmän käsiteltäväksi ja ratkottavaksi.

Päivittäin tuotantotiloissa tapahtuvissa aamu- tai vuoropalavereissa tuotannon johdon ja tuotannon työntekijät kokoontuvat yhteen infonäyttöjen äärelle. Näissä lyhyissä palavereissa tiedon visuaalisuus ja reaaliaikaisuus ovat erityisen tärkeässä roolissa.

Tavoitteiden saavuttamista seurataan päivittäisjohtamisessa viikko-, päivä- ja jopa tuntitasolla. Poikkeamat analysoidaan ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä päätetään heti.

Päivittäiset tuotantopalaverit digitaalisten whiteboardien äärellä

Yksi näkyvimmistä päivittäisjohtamisen merkeistä ovat tuotantotilojen ja tehtaan käytävillä kaikkien nähtävillä olevat infotaulut, joiden äärellä edellämainittuja päivittäisjohtamisen tuotantopalavereita pidetään. Seuraava askel on siirtää whiteboardit digitaalisen muotoon, jolloin tiedosta saadaan reaaliaikaisesti, luotettavaa ja manuaalisen työn määrä vähenee.  

Digitaalisuus mahdollistaa tiedon keräämisen mistä tahansa organisaation käyttämästä järjestelmästä. Samalla kertaa voidaan nähdä esimerkiksi tilannekuva tuotannosta ja kunnossapidosta, huomioida laatuun liittyviä asioita tai vaikkapa seurata turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia.

Infotaulut mahdollistavat paitsi tehokkaat ja nopeat palaverikäytännöt, ovat ne myös hyvä tapa varmistaa, että kaikki työntekijät ovat jatkuvasti ajan tasalla tuotannon tilanteesta.

Vaikutusta myös muualle kuin tuotantoon

Lean-ajattelutavan omaksuminen tuotannossa ei tapahdu yhdessä yössä tai pelkästään ottamalla käyttöön erilaisia päivittäisjohtamisen työkaluja. Hyvin usein muutos vaatii myös organisaation sisäisten prosessien perusteellisen läpikäynnin.

Lean-päivittäisjohtamiseen siirtymisellä on siis vaikutusta paitsi tuotannon myös kunnossapidon, tuotannonsuunnittelun, tuotekehityksen ja jopa IT-osaston sekä ylimmän johdon käytäntöihin.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 4 askelta kohti Lean-tuotantoa saadaksesi lisätietoja tuotannon tehostamisesta sekä Lean-tuotantotavan omaksumisesta.

New Call-to-action

Lue lisää

Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon
3 vinkkiä onnistuneeseen kunnossapidon päivittäis­johtamiseen