Moderni integraatioratkaisu ratkaisee tiedonsiirron haasteet ja tehostaa teollisuusyrityksen toimintaa

Tehdastyöntekijä hymyilee linjaston vieressäIntegraatioiden avulla järjestelmät saadaan kommunikoimaan tehokkaasti keskenään ja tieto saadaan siirtymään oikea-aikaisesti oikeaan järjestelmään.

Teollisuusyritysten operatiivisessa toiminnassa käyttämien järjestelmien määrä on kasvanut merkittävästi koko 2000-luvun ja vauhdin ennustetaan vain kasvavan. Toisistaan erillisten järjestelmien tuottama data on kuitenkin helposti pirstaleista ja tallennettuna eri puolille tuotantolaitosta. Siksi sitä on vaikea hyödyntää.

Tuotantoprosessien tehokas hallinta edellyttääkin toisistaan erillisten järjestelmien yhtäaikaista ja saumatonta toimintaa. Integraatioiden avulla järjestelmät saadaan kommunikoimaan tehokkaasti keskenään ja tieto saadaan siirtymään oikea-aikaisesti oikeaan järjestelmään.

Oikea tieto oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Integraatiot yleistyivät teollisuudessa 2010-luvun alkupuolella ja niiden tuomat hyödyt ovat ilmeiset. Integraatiot vähentävät olennaisesti manuaalisen työn ja samalla inhimillisten virheiden määrää. Ne myös varmistavat datan siirtymisen poissaoloista ja mahdollisista henkilöstövaihdoksista riippumatta.

Integraatioiden avulla voidaan myös hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä kokonaisvaltaisemmin, virtaviivaistaa ja tehostaa tuotantoprosessia, parantaa tuotannon laatua sekä helpottaa tuotannon toimenpiteiden suunnittelua. Tiedon reaaliaikainen siirtyminen parantaa henkilökunnan reagointinopeutta, tiedon saatavuutta sekä viestintää yrityksen sisällä.

Integraatioratkaisujen haasteet

Interaktiivinen suunnittelua

Yksinkertaiset integraatioratkaisut eivät toimi, jos käytössä on paljon järjestelmiä.

Ensimmäisen sukupolven integraatioratkaisut ovat niin sanottuja point to point -integraatioita, joissa kaksi järjestelmää integroidaan suoraan toisiinsa. Tämänkaltaiset yksinkertaiset integraatioratkaisut toimivat hyvin niin kauan, kun järjestelmiä on käytössä vain vähän ja integroitavien järjestelmien teknologiat ovat keskenään yhteensopivia. 

Ongelmia syntyy erityisesti silloin, kun yrityksessä otetaan käyttöön uusi järjestelmä tai vanhaa järjestelmää päivitetään. Kun ohjelmistoissa tapahtuu muutoksia, integraatioita joudutaan muokkaamaan manuaalisesti. Lisätyötä vaaditaan myös silloin, kun tuotantoa kehitetään ja integraation kautta halutaan siirtää aiemmasta poikkeavaa tietoa. Integraatiomuutosten tekeminen esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään tulee helposti kalliiksi.

Moderni integraatioratkaisu helpottaa kokonaisuuden hallintaa

Moderni tapa integraatioiden toteuttamiseen on alustaratkaisu, jossa järjestelmiä ei liitetä enää suoraan toisiinsa vaan alustaan. Alusta välittää siirrettävän datan kaikkiin haluttuihin järjestelmiin. Alustaa voidaan verrata bussiin, joka toimittaa matkustajansa näppärästi ja luotettavasti lähtöpysäkeiltä haluttuun päämäärään. Matkustajien sijaan alustan kyyditettävänä on yritykselle kallisarvoista tietoa. Englanninkieliseltä nimeltään integraatioalusta eli palveluväylä onkin ”Enterprise Service Bus”.

Alustan avulla voidaan esimerkiksi siirtää ERP-järjestelmästä myyntiennusteet tuotannonsuunnitteluun (APS). Tuotannonsuunnittelun tekemät työvuorokohtaiset suunnitelmat siirtyvät puolestaan MES-tuotannonohjausjärjestelmän kautta kaikkien yksittäisten tuotantokoneiden ohjausjärjestelmiin oikeassa muodossa. Kaikki järjestelmien välillä tapahtuvat tiedonsiirrot voidaan toteuttaa integraatioalustan kautta, joten järjestelmän välisiä yksittäisiä integraatioita ei enää tarvita. 

Alustan avulla integroitaviin järjestelmiin ei tarvitse tehdä ohjelmistomuutoksia. Nykyaikaista integraatioalustaa käyttämällä voidaankin ehkäistä lukuisten erillisten integraatioiden aiheuttamat ongelmat sekä optimoida järjestelmistä saatavat hyödyt.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Miksi operatiivisen tuotannon järjestelmät kannattaa integroida? Integraatioiden merkitys teollisuudessa saadaksesi lisätietoja integraatioiden hyödyistä tuotantoyrityksen toiminnalle. Oppaan luettuasi tiedät, miten integraatioita voidaan toteuttaa ja miten erilaiset toteutustavat vaikuttavat integraatioiden toimintaan.

Lue lisää

Valitse oikeat mittarit teollisuusyrityksen johtamiseen
BI-järjestelmä avaa ovet tiedolla johtamiseen
IPa by Pinja

Jan-Petteri Hakoluoto

Jan-Petteri Hakoluoto

Toimin IPa by Pinja -tuotteen palvelupäällikkönä ja tuoteomistajana. Minulle on tärkeää että prosessimme ovat loppuun hiottuja ja asiakkailla on kaikki hyvin! Vapaa-ajalla tykkään kalastaa ja matkustaa aina kun mahdollista.

Lue lisää tältä kirjoittajalta