Modernia valmistuksen johtamista vain yhden järjestelmän avulla

Juho Vuohelainen Juho Vuohelainen

Kaksi työntekijää sähkökaapin parissa

Teknologian huima kehitys on jo pitkään mahdollistanut ja tukenut valmistavan teollisuuden tiedolla johtamista. Suomen valmistava teollisuus onkin tunnettu useista high-tech yrityksistä, joiden tuottama laatu on tunnustettu jopa kansainvälisesti. Digitalisaation myötä välimatka kilpailijoihin kuitenkin kapenee ja aallonharjalla pysyminen on entistä vaikeampaa. Miten siis säilyttää kilpailukyky tulevaisuudessakin?

Tässä blogiartikkelisarjassa tarkastelen lattiatason tuotannonohjauksen järjestelmäkehityksen roolia kolmesta eri näkökulmasta tämän päivän kilpailukykyisessä valmistuksessa. Ensimmäisessä osassa keskityn tuotannon johdon näkökulmaan, toisessa operaattorin ja kolmannessa digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

Kahta en kadehdi: tuotantopäällikkö ja...

Kilpailukykyisessä valmistuksessa tuotannosta vastaava henkilö on paljon vartijana. Olemmeko aikataulun mukaisessa tuotantosuunnitelmassa? Jos emme, miksi? Tuotannon mahdollisten häiriöiden lisäksi hänen tulee olla myös hyvin perillä erilaisten kehitysprojektien etenemisestä. Etenevätkö sovitut kehitystehtävät suunnitelman mukaisesti?

Tuotannosta vastaavan henkilön tulee myös varmistua tuotteiden laadusta. Tuotammeko yhdessä määriteltyjen laatustandardien mukaisia tuotteita? Tuotantopäällikön vastuulla on myös toimia tuotannon operaattoreiden esimiehenä. Luonko hyvät edellytykset operaattoreiden työn tekemiselle? Johdanko erinomaisella tiedolla ja tavalla sekä muita että omaa työtäni? Toisaalta tuotantopäällikön vastuulla on myös täyttää johdon asettamat tavoitteet. Tämä kaikki vaatii tuekseen luotettavaa dataa, mutta lisäksi moderneja työkaluja.

Yksi järjestelmä tukemaan lattiatason ohjausta ja kehittämistä

Tuotantopäällikölle tai tuotannonjohdolle uusi, maaliskuussa julkaistava ARROW MES-järjestelmä tarjoaa visuaalisen ja avoimen tavan johtaa lattiatason toimintoja. Järjestelmä sisältää myös ominaisuudet, joilla tuotannonohjauksen lisäksi kehitystehtäviä voidaan hallita.

Käytännön tasolla tuotantopäällikön tulisi helposti ja nopeasti saada selville reaaliaikainen tieto tuotannon etenemisestä. Uusi ratkaisumme tarjoaa automaattisesti kerätyn konetiedon, jota operaattori on kommenteillaan rikastanut. Tämä luo tuotannon johdolle mahdollisuuden johtaa sekä valmistusta, että omaa työtään erinomaisella tiedolla ja tavalla.

Tuotantopäällikön päivittäistä työtä helpottaa huomattavasti, jos tehtaan lattiatason ohjaus on mahdollista toteuttaa yhdellä selkeällä käyttöliittymällä, joka myös sopeutuu yrityksen muuttuviin tarpeisiin. Reaaliaikainen tieto helpottaa tuotantosuunnitelmassa pysymistä ja jatkuvasti muutoksen alla olevan tiedon kanssa elämistä. Yksi järjestelmä tarjoaa tuotannon ohjaamiseen kaiken tarvittavat tiedon: pullonkaulat, laatupoikkeamat, tärkeimmät tunnusluvut ja raportit.  

Moderni järjestelmä luo edellytykset tekemisen hallintaan sekä auttaa ymmärtämään, MIKSI asiat eivät etene suunnitellusti. Samalla päästään kiinni myös tuotannon jatkuvaan kehittämiseen ja Lean-ajattelumallin mukaiseen toimintaan. Asioita on helpompi laittaa kuntoon yksi kerrallaan, kun järjestelmä osaa priorisoida ja ehdottaa, mitä asioita tulee laittaa kuntoon ensimmäisenä. Kun päivittäistasolla ratkottavat asiat pysyvät lisäksi riittävän konkreettisina ja yksinkertaisina, eivät yksittäiset muutokset edes vaadi suuria investointeja tai resursointia.

Haluatko lisätietoja?

Julkaisemme maaliskuussa uuden järjestelmäratkaisun, joka mullistaa koko MES-järjestelmäkentän ja tuotannon operatiivisen johtamisen. Haluatko tietää lisää uudesta ratkaisustamme jo ennen julkaisua? Lue lisää täältä.

Lue lisää

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa?
Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon

Juho Vuohelainen

Juho Vuohelainen

Vastaan Pinjalla Operational Excellence -liiketoiminta-alueen myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisestä. Päivittäiseen työhöni kuuluu varmistaa, että meillä tehdään oikeita asioita viikkotasolla, jotka tähtäävät kuukausi- ja kvartaalitavoitteisiin. Vapaa-aika kuuluu urheillen eri pallopelien parissa, maastopyöräilyssä ja välillä salillakin käännyttyä.