Modernia valmistuksen johtamista vain yhden järjestelmän avulla, osa 3

Juho Vuohelainen Juho Vuohelainen

GEMA by Pinja

Tämän artikkelisarjan edellisissä osissa tarkastelin tuotannonohjauksen järjestelmäkehityksen roolia tuotannon johdon sekä operaattoreiden näkökulmasta. Tässä sarjan viimeisessä osassa keskityn erityisesti digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin järjestelmäkehityksessä sekä tämän päivän kilpailukykyisessä valmistuksessa.

Valmistavassa teollisuudessa tuotannon digitalisaatio konkretisoituu teknologian, erilaisten järjestelmien ja automaatioiden avulla. Digitalisaation hyötyjä ei kuitenkaan saada ilman ihmistä. Järjestelmät toimivat välineenä työntekijöille toteuttaa digitalisaatiota ja saada näin mm. enemmän tehoja irti tuotantolaitteistosta.

Ihminen digitalisaation keskiössä

Ihminen on digitalisaation luoja, käyttäjä ja hyödyntäjä. Kun ihminen yhdistetään teollisen internetin tuomiin mahdollisuuksiin, saa varsin elottomalta tuntuva digitalisaatio myös inhimillisiä piirteitä. Tuotannon lattiatasolla tapahtuva tiedon digitalisointi ja uudet toimintamallit tuovat tietoa automaattisesti analysoitavaksi ja käytettäväksi tuotannon kehittämiseen ja johtamiseen. Jo tällä on vaikutusta esimerkiksi tuotannon tunnuslukuihin.

Shop floorin, eli tuotannon lattiatason digitalisoinnista ja teollisen IoT:n tuomista mahdollisuuksista saadaan paras hyöty irti yhdistämällä tuotannon työntekijät mukaan prosessiin. Tiedon digitalisoinnin näkökulmasta operaattorin tärkein tehtävä on jatkojalostaa kerättyä dataa omilla havainnoillaan. Tuotannon työntekijöiltä ja työnjohdolta saatu tieto on äärimmäisen tärkeää kehittymisen kannalta. Suoraan koneesta automaattisesti saatava tieto on siis tärkeää, mutta yksin tällä tiedolla ei vielä päästä kiinni tuotannon kehittämiseen.

Tuotannon digitalisointia MES-järjestelmällä

Automaattinen ja reaaliaikainen tiedonkeruu tuotantokoneilta voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, asiakkaan konekanta ja tehdasinfra huomioiden. Ideaalitilanteessa konetieto viedään suoraan pilvipalveluun, joka visualisoi ja jalostaa tiedon edelleen operaattorin rikastettavaksi ja käytettäväksi yhteen käyttöliittymään. Visuaalisen tiedonjaon avulla koko tuotantolaitoksen tilannekuvaan saadaan kattava näkymä yhdellä silmäyksellä.

Järjestelmäkehityksen suunta on selainpohjaisuus ja 100% mobiilius. Käytön on onnistuttava millä tahansa laitteella, mistä päin maailmaa tahansa. Tämän lisäksi monipuoliset liityntävaihtoehdot erilaisiin tuotantokoneisiin ja tarvittavat rajapintaratkaisut yrityksen muihin järjestelmiin antavat hyvät edellytykset helpolle käyttöönotolle. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä - se helppokäyttöisyys. Digitalisaation hyödyntämisen kannalta helppokäyttöisyyden on oltava avainasemassa.

Haluatko lisätietoja?

Julkaisimme maaliskuussa uuden MES-järjestelmäratkaisun. Tutustu uuteen GEMA by Pinja -järjestelmään.

Lue lisää

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa?
Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon

Juho Vuohelainen

Juho Vuohelainen

Vastaan Pinjalla Operational Excellence -liiketoiminta-alueen myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisestä. Päivittäiseen työhöni kuuluu varmistaa, että meillä tehdään oikeita asioita viikkotasolla, jotka tähtäävät kuukausi- ja kvartaalitavoitteisiin. Vapaa-aika kuuluu urheillen eri pallopelien parissa, maastopyöräilyssä ja välillä salillakin käännyttyä.