<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Operaattorin rooli tuotannon digitalisaatiossa

Pinja Pinja

Tuotannon digitalisaatio

Digitalisaatio on päivän sana ja monia se jopa hieman hirvittää. Mihin minua enää kohta tarvitaan, kun koneet ja teknologia lisääntyvät? Todellisuudessa digitalisaatio ei kuitenkaan toteudu ilman ihmistä. Me ARROWilla ajattelemme, että ihminen on digitalisaation luoja, käyttäjä ja hyödyntäjä.

Tässä artikkelissa pohdimme tarkemmin tuotannon työntekijän eli operaattorin roolia jatkuvasti digitalisoituvassa tuotantoympäristössä.

Operaattori digitalisaation keskiössä

Tuotannon kehityksen ja digitalisaation ydintä ovat koneet, järjestelmät ja teknologia mutta nämä ovat itse asiassa kaikki välineitä työntekijöille toteuttaa digitalisaatiota ja saada enemmän tehoja irti olemassa olevista tuotantokoneista.

Tuotantodatan keruuseen liittyvissä digitalisaatiohankkeissa operaattori tulisi olla tärkeässä roolissa teknologia, koneiden ja erilaisten järjestelmien ohella.

Teknologia on jo pitkään mahdollistanut tuotantotiedon keräämisen koneilta automaattisesti. Kun tuotantotiedon digitalisaatiohankkeeseen otetaan mukaan tuotannon operaattorit, saadaan selville myös muut pysähdyksen syyt, kuin vain tekniset häiriöt. Operaattori voi kuitata järjestelmään odotuksen syyksi esim. materiaalipulan tai muun operatiivisen syyn automaattisesti koneelta saadun tiedon lisäksi. Operaattorin on mahdollista tehdä huomioita vaikkapa laatupoikkeamista tai tuotevaihtoon liittyvistä viiveistä. Operaattorilla on siis merkittävä rooli sekä digitalisaation hyödyntäjänä, mutta myös tuotannon kehittäjänä havaintojen ja kommenttien kirjaamisen kautta.  

Digitalisaatio osana tuotannon päivittäisjohtamista

Tiedolla johtaminen vaatii hyvän ja luotettavan datan lisäksi siis myös ihmistä. Tiedolla johtaminen on tätä päivää ja tämän tiedon tulisi mutu-tuntuman sijaan olla mahdollisimman reaaliaikaista, ehdottoman luotettavaa ja saatavilla silloin kun sitä tarvitaan.

Uudet toimintamallit aiheuttavat aina jonkinasteista muutosvastarintaa ennen kuin uudesta toimintatavasta saadaan rutiini ja kiinteä osa tuotannon päivittäisjohtamista. Digitalisaatio ja siihen liittyvät järjestelmäratkaisut voivat tuntua aluksi esimerkiksi paperiseen raportointiin tottuneista operaattoreista hankalilta ja työläiltä oppia. Myös uudet toimintatavat saattavat arveluttaa. Kyse on normaaleista muutokseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista.

Digitalisaation juurruttaminen osaksi päivittäistä toimintaa helpottuu, kun jokaisella on tiedossa yhteinen päämäärä ja uuden toimintamallin tavoite. Toisaalta operaattoreille on hyvä myös tuoda esiin nykyisen toimintamallin puutteet ja ongelmat, jotka aiheuttavat  helposti turhaa tulipalojen perässä juoksemista. Kun tietoa saadaan digitalisaation ja uuden toimintamallin avulla automaattisesti analysoitavaksi ja käytettäväksi tuotannon kehittämiseen ja johtamiseen, on tällä väistämättä suora vaikutus myös tuotannon tunnuslukuihin.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 5 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin saadaksesi lisätietoja tuotannon tehostamisesta sekä digitalisaatiosta. Oppaassa kerromme, miten digitalisaatio voi auttaa tuotannon johtamisessa ja esittelemme 5 vinkkiä tuotannon digitalisointiin.

New Call-to-action

Lue lisää

Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa kunnossapidossa?
Miksi yritykset epäonnistuvat 5S-menetelmän ylläpidossa?
Huomioi nämä 5 seikkaa, kun mittaroit OEE-tunnuslukua

Pinja

Pinja