Pilvipalveluiden lyhyt oppimäärä

Nainen ja mies katsovat kannettavaa tietokonetta

Pilvipalvelut ovat nykypäivänä monille jo arkipäivää. Myös moni organisaatio on tehnyt pilvisiirtymän tai pohtii pilvipalveluiden käyttöönottoa viimeistään nyt. Harva kuitenkaan ymmärtää, miten pilvipalveluita hyödynnetään tehokkaasti ja miten pilvestä saadaan paras hyöty irti. Tyypillinen haaste on resurssien riittämättömyys tai puutteellinen osaaminen.

Pilvisiirtymää harkitessa usein eniten pohdituttavat kysymykset tietoturvasta, pilvipalveluiden kustannuksista sekä pilvipalveluiden eri tarjoajista ja teknologioista. Sopiiko meille paremmin julkipilvi vai yksityinen pilvipalvelu? Entä mitä eroa on Microsoftin Azurella, Amazon Web Servicesillä (tutummin AWS) tai Google Cloud Platformilla (tutummin GCP)?

Pilvestä enemmän hyötyjä ohjelmistokehityksen ansiosta

Pilvipalveluihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä asiantuntevan kumppanin puoleen, joka auttaa löytämään juuri omalle organisaatiollesi sopivat ratkaisut. Pilvisiirtymää suunnitellessa on varsinaisen teknologiaratkaisun ja teknisen toteutuksen lisäksi mietittävä myös pilven hallintamalli, ylläpito, jatkokehitys ja tukipalvelut. 

Pilvisiirtymään liittyykin usein olennaisena osana ohjelmistokehitys. DevOps:in, eli development ja operations -ajatustavan yleistyminen on murtanut IT:n ja ohjelmistokehityksen raja-aitoja. Ohjelmistokehityksen ansiosta pilvisiirtymän ohessa järjestelmistä saadaan muovattua tehokas ja täsmällisesti liiketoiminnan tarpeisiin vastaava kokonaisuus. Tällöin voidaan puhua pilvisiirtymän sijaan pilvitransformaatiosta, kun vanhat järjestelmät uudistetaan aidosti pilveen sopiviksi (tutummin pilvinatiiveiksi). Pilvinatiiveilla järjestelmillä julkipilvestä saadaan parhaat hyödyt irti.

Pinjan pilvikumppanuus – turvallista ja läpinäkyvää

Pinjalta löytyy kattavaa osaamista sekä pilvipalveluiden että ohjelmistokehityksen parista. Sen lisäksi että tarjoamme pilvipalveluita ja ohjelmistokehitystä, voimme laajan osaamisemme ansiosta huolehtia järjestelmien toiminnasta ja kehityksestä läpi niiden elinkaaren. Erityisesti julkipilvessä jatkuva tietoturvan kehittäminen, kustannusten optimointi ja suorituskykyongelmien ratkominen on avainasemassa, jotta työnteko on sujuvaa ja tehokasta.

Tarjoamme pilvikumppanina palvelut eri pilviteknologioilla, sekä yksityisessä (Ficolo ja DNA) että julkisessa pilvessä (Microsoft, Amazon ja Google). Käytännössä tämä tarkoittaa, että pystymme tarjoamaan aidosti asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan toteutuksen tai hybridiratkaisun. Lisäksi Pinjan pilvikumppanuusmalliin liittyy olennaisesti hallintapalvelut. Hallintapalveluiden avulla varmistetaan, että palvelut toimivat oikein ja organisaatiolla on kyky reagoida mahdollisiin muutoksiin. 

Kiinnostuitko pilvipalveluista?

Katso maksuton tallenne Johdatus pilvimaailmaan ja pilvinatiiveihin sovelluksiin -koulutuksesta, jonka järjestimme yhteistyössä Arrow ECS:n kanssa. Koulutus sopii kaikille pilvipalveluista kiinnostuneille roolista tai osaamistaustasta riippumatta ja erityisesti heille, joiden yrityksessä pilvipalveluiden käyttöönotto on ajankohtaista.

Lue lisää Pinjan pilvipalveluista yrityksille: Turvallista ja läpinäkyvää pilvikumppanuutta

Lue lisää

3+1 vinkkiä, joilla onnistut Microsoft 365:n käyttöönotossa ja migraatiossa
Käyttäjä on Microsoft 365:n tietoturvan heikoin lenkki
Miten tunnistaa kriittisimmät riskit tuotannon IT-ympäristössä?

Tuomas Lassila

Tuomas Lassila

Vastaan Pinjalla ICT-liiketoiminnasta. Vapaa-aikani kuluu perheen, ystävien ja harrastusten parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta