Pinja DW Academystä saa hyvät pohjatiedot tuleviin työtehtäviin - työllistävä koulutus auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan laajempia kokonaisuuksia

Mies istuu kotona kannettavalla tietokoneella ruokapöydän ääressä katsoen kameraanPinja Data Warehouse Academyssä opiskellaan monenlaisia tietovarastoihin ja raportointeihin liittyviä asioita. Haku aukeaa tasaisin väliajoin avoimiin työpaikkoihin, kun uusia koulutettavia pystytään ottamaan sisään. Koulutuksen jälkeen on mahdollista työllistyä Pinjalle tietovarastoasiantuntijan tehtäviin.

Ensimmäisessä blogissamme kerroimme Pinja DW Academystä yleisesti ja blogisarjan toisessa osassa kuulemme kahden vastavalmistuneen ajatuksia kolmannesta koulutusjaksosta, sekä kuulumisia opintojen jälkeen.

Helppo ja ihmisläheinen hakuprosessi

Samu Kinnunen ja Joonas osallistuivat kumpikin vuoden 2022 alussa startanneeseen Pinja DW Academy -koulutukseen. Molemmat olivat saaneet ensitietoa Pinjasta Jyväskylän yliopistolla. Samu huomasi ilmoituksen sähköpostissa ja Joonas kuuli Pinjasta puhuttavan oppilaitoksessa hyvinkin positiiviseen sävyyn.

“Yliopiston ainejärjestön sähköpostilistalle tuli viesti, että Pinja hakee uusia tekijöitä tiimiinsä ja lähdin tutkimaan asiaa lisää Pinjan kotisivuilta. Sitä kautta sain tietää akatemiasta, kiinnostukseni yritystä kohtaan kasvoi ja päätin hakea mukaan”, Samu kertoo. 

Akatemia on ollut juuri sellainen, mitä olin kuvitellutkin - tehokas paketti, josta saadaan sellaisia osaajia, mitä Pinjalla tarvitaan.

Joonas oli päätynyt tutkimaan Pinjan sivuja ja DW Academy -ilmoitusta erään LinkedIn -postauksen jälkeen ja koki myös akatemian mielenkiintoisena, aivan kuten Samukin. Tarkkaan ilmoituksen tutkittuaan, Joonas päätti myös hakea koulutukseen mukaan. Itse hakuprosessi kokonaisuudessaan sai Joonakselta kiitosta:

“Hakuprosessi oli mukava. Tykkäsin siitä, että se ei ollut niin korporaatiomainen, kuin monessa muussa yrityksessä. Kysymyksiin sai vastata vapaasti ja avoimesti ja näin tuotua itsestään asioita hyvin esille”. 

Myös se, että omat yliopisto-opinnot oli mahdollista sovittaa akatemian kanssa yhteen vahvisti Joonaksen ajatusta siitä, että Pinja DW Academy -koulutus tulisi olemaan tosi hyvä juttu. Tämä on myös asia, jota Joonas on hehkuttanut omille kavereilleen. 

Pinja DW Academy -koulutus on selkeä kokonaisuus, joka mahdollistaa etenemisen omaan tahtiin

Kummallakaan miehellä ei ollut erityisiä ennakko-odotuksia akatemian suhteen, vaan he lähtivät mukaan avoimin mielin. Molemmilla tuntui kuitenkin olevan yksi ajatus tai toive. Samu luotti Pinjan järjestävän hyvän koulutuksen ja Joonas puolestaan toivoi, että asioita käytäisiin mahdollisimman tarkasti ja ymmärrettävästi läpi. Molempien toiveet toteutuivat hienosti. 

“Ennakko-odotuksena oli ainoastaan se, että Pinja järjestää varmasti hyvän akatemian. Jos koulutuksen ajalta maksetaan vielä palkkaakin, niin varmasti se on hiottu niin, että siellä oppii asioita. Ja kyllä akatemia on ollut juuri sellainen, mitä olin kuvitellutkin - tehokas paketti, josta saadaan sellaisia osaajia, mitä Pinjalla tarvitaan”, Samu sanoo. 

Tietokantatauluja

DW Academy vaikutti molempien mielestä alusta saakka hyvältä ja mukavalta ja kahden kuukauden opiskeluaika oli riittävä harjoitustehtävän suorittamiseen. Tukea sai tarvittaessa kurssikavereilta ja mentoreilta ja tämän lisäksi kuulumisia käytiin läpi viikottaisissa Check Up -palavereissa. Myös kurssin sisällön suunnittelu sai kiitosta. 

“Akatemiassa on yleisesti hyvää myös se, että pääsee rauhassa oman ajan kanssa keskittymään sisältöihin ja koko konseptiin. Jo hieman reilun kuukauden opintojen jälkeen tuntui siltä, että alkaa oikeasti ymmärtää asioita. On ollut kiva, että on voinut tehdä opintojen aikana omaa hommaa ja jos on tuntunut siltä, että jää johonkin jumiin, niin tietää, että aina voi kysyä apua. Missään vaiheessa ei ole tullut fiilis, että on yksin jonkun probleeman kanssa, vaan aina löytyy joku, joka osaa auttaa”, Joonas tuumii. 

Samun osalta kiitosta saa myös käytännön läheinen ja tehokas opiskelutapa, jossa hyödynnetään mm. oikeaan asiakas caseen liittyvää järjestelmää, josta kerroimme blogissa Pinjalle voi työllistyä tietovarastoasiantuntijaksi koulutuksen kautta - Pinja DW Academy lanseerattiin vuonna 2020

Opintojen jälkeen on mahdollista siirtyä harjoittelun kautta isompiin projekteihin

Kumpikin Samu ja Joonas työskentelevät tällä hetkellä Business Intelligence -puolella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) -projektin parissa. Samu on mukana TaSo-tiimissä luoden erilaisia strategisia ja operatiivisia mittareita asiakkaalle. Joonaksen Hoiti-tiimissä hoidetaan datan kulkua ja käsittelyä tietoaltaalta infokantaan, sekä raportoidaan asiakkaalle olennaiset tiedot heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti.

Mies istuu työpöydän ääressä edessään kaksi tietokoneen näyttöä ja katsoo kameraan

Työ on ollut mielenkiintoista ja selvää on, että molemmat hyötyivät isosti DW Academy -koulutuksesta. Akatemian jälkeen ei tokikaan olla heti valmiita isompiin projekteihin, eikä sitä vaaditakaan, vaan alussa tuodaan opittuja asioita rauhassa käytäntöön ja harjoitellaan pienempien tehtävien parissa.

Niin kuin Samu kertoo, ovat hommat olleet alussa hieman kevyempiä ja helpompia, joka mahdollistaa asioiden sisäistämisen omassa tahdissa tulevia isompia projekteja silmällä pitäen. Joonas on samoilla linjoilla siinä, että akatemia on tuonut hänelle tarvittavan tietotaidon ja valmistanut häntä hyvin tämänhetkisiin työtehtäviin.

Kummallakin on tällä hetkellä mielekkäitä töitä projektin parissa ja tiimissä myös kuunnellaan herkällä korvalla toiveita ja tulevia projekteja pyritään jakamaan sen mukaisesti.

Lue lisää


Blogi: Pinjalle voi työllistyä tietovarastoasiantuntijaksi koulutuksen kautta
Avoimet työpaikat
Blogi: Data-analyytikko, BI-asiantuntija, tietovarastoasiantuntija – uudet hyvinvointialueet tarjoavat merkityksellistä työtä monille datan käsittelyn ammattilaisille
Blogi: Oppimisanalytiikka avaa uusia näkymiä oppilaitosten toimintaan