Pinjalla mahdollistetaan joustavat työskentelymallit

Pinjan Heta Antila seisomassa työpöydän edessä hymyilemässä kameraan

Pinjalaiseen kulttuuriin kuuluu joustava työnteko. Joustavan työajan lisäksi useimmissa työtehtävissä voi työskennellä paikasta riippumattomasti. Joustava työ on mahdollista, koska pinjalaisia yhdistää asiakaskeskeisyys, luottamus ja yhteisesti sovittujen tiimiryhmätyön varmistavien käytäntöjen noudattaminen.

Toni työskentelee myyntipäällikkönä Pinjan Digital Commerce -yksikössä. Tonin työnkuvaan kuuluu mm. ratkaisumyynti sekä asiakkaiden konsultointi ja koulutus. Koska työ on luonteeltaan sellaista, ettei se sido tiettyyn paikkaan tai vaadi paikallaoloa, mahdollisti se Tonin muuton Oulusta Etelä-Suomeen kuluvan syksyn aikana.

Heta Antila vaihtoi paikkakuntaa reilu kolme vuotta sitten muuttaessaan Muuramesta Mikkeliin. Hetan työt Muster -palvelun järjestelmäasiantuntijana ja asiakaspalvelupäällikkönä ovat sujuneet hienosti, vaikka muut tiimin jäsenet työskentelevätkin muilla paikkakunnilla.

Muuttaminen tehtiin työnantajan puolelta helpoksi

Etelä-Suomi oli Tonille jo ennestään tuttu, sillä sieltä hän reilu vuosi sitten Ouluun töiden perässä muutti. Yrityskauppa toi pian uusia mahdollisuuksia mukanaan ja maailmanmeno koronan myötä muutti sen verran suunnitelmia, että ajatus paluusta alkoi pikkuhiljaa kypsymään mielessä.

Työnantajan puolelta muuttaminen tehtiin Tonille mahdollisimman helpoksi – kaikki ne tarvikkeet, joita ei saatu kainalossa kulkemaan, pakattiin muuttolaatikkoon ja lähetettiin etukäteen Espoon konttorille. 

- Kävin oman esimieheni kanssa ajatuksia läpi ja mietittiin, että tässähän on etätyö ja muut tavat tulleet jo tutuiksi ja asiakkaat ovat myös tottuneet siihen, että tapaamisia järjestetään etänä. Se ei siis sulkenut pois sitä mahdollisuutta, etteikö voisi muuttaa, Toni kertoo.   

Päätös paluumuutosta ei kuitenkaan syntynyt nopeasti, koska muutto toiselta puolelta Suomea vaati tietynlaisia järjestelyjä. Työnantajan puolelta muuttaminen tehtiin Tonille mahdollisimman helpoksi – kaikki ne tarvikkeet, joita ei saatu kainalossa kulkemaan, pakattiin muuttolaatikkoon ja lähetettiin etukäteen Espoon konttorille. 

Toni kokee äärimmäisen hyvänä asiana sen, että hän aloitti työt fyysisesti Kempeleen toimipisteessä, jossa pääsi tutustumaan Oulun porukoihin ja omiin tiimiläisiin. Oma esimies, projektipäälliköt ja asiakkuuspäälliköt olivat aloituksessa paikan päällä, joka edesauttoi työhön perehtymistä. 

Myös Heta pohti miehensä kanssa pitkään, muuttaisivatko he puolison töiden perässä Mikkeliin, vai jäisivätkö edelleen Muurameen asumaan. Kaksi asiaa tapahtui vuonna 2019, jotka siivittivät Hetan muuttopäätöstä: yrityskauppojen myötä Mikkeliin saatiin toimitilat ja sataprosenttinen työskentely toiselta paikkakunnalta käsin mahdollistettiin koko konsernin laajuisesti. Heta oli ottanut hyvissä ajoin puheeksi mahdollisen muuton, ja kaikki siihen liittyvä sujui työnantajan puolelta todella jouhevasti. 

- Ehdittiin keskustella ja miettiä puolin ja toisin, miten työtehtävät ja muutto tulisivat järjestymään. Kaiken kaikkiaan asiat hoituivat erittäin hyvin sekä työnantajan että Mikkelin toimistosta vastaavan henkilön kanssa.

Tiimityö ja fyysinen läsnäolo tärkeää myös etätyössä

Aluksi Toni työskenteli Pinjan Espoon konttorilla ja siirtyi vasta hiljattain täysipäiväiseen etätyöhön. Lähityöjakso Espoossa mahdollisti jälleen uusiin ihmisiin tutustumisen ja työympäristökin ehti tulemaan tutuksi. Vaikka Toni työskentelee tällä hetkellä etätöissä, ei se suinkaan tarkoita sitä, etteikö välillä voisi pistäytyä Espoon konttorilla tai käydä tiimitapaamisissa Kempeleessä.

Pinjan Toni Kontkanen istumassa työpöydän ja kolmen näytön ääressä katsomassa kameraan

Asiakkaita on myös ympäri Suomen ja toiveena olisikin päästä taas pian reissaamaan ja käymään heidänkin luonaan. Toni näkee etätyön tekemisessä, niin omalla kohdalla kuin yleisestikin, tietynlaisia helpotuksia ja vapauksia. Voidaan olla palaverissa toiselle puolelle maailmaa ja koska aikaa matkustamiseen ei kulu, jää se aika arvokkaaksi vapaa-ajaksi. Mutta koska Toni on varsin sosiaalinen kaveri, tuntuisi vaakakuppi kuitenkin kallistuvan enemmän sen puoleen, että saadaan olla asiakkaiden ja kollegoiden kanssa fyysisesti samassa tilassa.

- Itse aistin koulutustilaisuudessa tosi voimakkaasti ilmapiiriä ja sen mukaan ohjaan keskustelua. Asiakkailtakin on tullut palautetta, että koska koulutustilaisuudet ovat vuoropuhelua ja keskustelua, niin helpommin se sitten toimii kun ollaan kaikki samassa tilassa ja keskitytään oikeasti samaan asiaan. Ihmisen läsnäolo on kuitenkin ihan erilainen, kun ollaan oikeasti läsnä, pohtii Toni.

Hetan muuttoa ja kotiutumista uudelle paikkakunnalle helpotti se, että työ ja tiimi pysyivät samana ja Mikkelissä oli toimitilat, sekä uusi mukava työyhteisö. Muuttaminen toi hieman muutoksia myös työarkeen.

- Muuton myötä työtehtäviäni muokattiin etätyöhön sopivaksi ja luovuin tiiminvetovastuusta keskittyen asiantuntijarooliin ja asiakaspalvelun päivittäisen tekemisen koordinointiin. Tiimin jakautuminen usealle paikkakunnalle loi myös tarpeen luoda uusia toimintatapoja pitää yhteyttä tiimiläisiin päivittäin, Heta kertoo.

Aika pian muuton jälkeen Hetan tiimi ottikin käyttöön joka-aamuisen aamupalaverin. Tämä käytäntö osoittautui niin hyväksi ja toimivaksi, että sitä on jatkettu tähän päivään saakka. Myös käynnit Jyväskylässä ovat Hetalle edelleen tärkeitä ja hän toteaakin, että kahvipöytäkeskusteluilla ja ajatusten vaihdolla työpaikan käytävillä on myös oma tärkeä merkityksensä.

Molemminpuolinen luottamus etätyön mahdollistajana

Heta ja Toni arvostavat kumpikin työnantajan panosta paikkakunnan vaihdossa sekä etätyöhön siirtymisessä. Toni haluaa korostaa työnantajan joustavuutta sekä luottamusta työntekijää kohtaan. Työntekijälle suodaan mahdollisuus itse vaikuttaa työn tekemisen paikkaan ja muotoon sekä luotetaan siihen, että työ tulee tehdyksi ihan samalla tavalla kuin lähityössäkin. Heta on Tonin kanssa täysin samoilla linjoilla:

- Mielestäni on hienoa, että yritys tarjoaa sen luottamuksen, että voit hoitaa työt missä tahansa. Tulee vain luoda omaa ja tiimin työtä palvelevat toimintatavat.

Kumpikin kuitenkin haluaa muistuttaa siitä, etteivät kaikki suinkaan ole samanlaisia – toisille sopii lähityö vaikka siitä kahdeksasta neljään ja toiset tykkäävät tehdä enemmän etätöitä. Ja toki myös roolit määrittelevät paljolti sen, millaiseksi kenenkin työarki muodostuu.

Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja pinjalaisten uratarinoihin!

Lue lisää

Etätyö kotona on luonut hyvän pohjan tehokkaalle etäperehdytykselle
Web-kehityksen "suomenmestari" Pinjalla
Etätyö kotona antaa lisää tunteja päivään