Pinjalle voi työllistyä tietovarastoasiantuntijaksi palkallisen koulutuksen kautta - Pinja DW Academy lanseerattiin vuonna 2020

Nainen Pinja-hupparissa istumassa työpöydän ääressä näytöllään diasarja

Tietovarasto-asiantuntijoille on kovasti kysyntää ja valmiita tekijöitä ei ole käytännössä vapailla markkinoilla lainkaan. Myös Pinjalla ollaan painittu saman ongelman kanssa jo pitkään. Koska valmiita osaajia on työmarkkinoilla merkittävästi tarvetta vähemmän, lähdettiin miettimään muita keinoja tarvittavan osaamisen hankkimiseen.

- Koska senioreita tai edes parin vuoden kokemuksen omaavia ei markkinoilta löytynyt, niin päätettiin kokeilla junioreita. Ja jotta Pinjalle saataisiin koulunpenkiltä oikeasti relevanttia osaamista, räätälöitiin tätä varten Data Warehouse Academy -konsepti, kertoo Business Intelligence -puolen koulutuspäällikkö Maija Andersson.

Tätä kaikkea Pinja DW Academy pitää sisällään

Pinja DW Academy on noin kahden kuukauden mittainen työllistävä intensiivikoulutus, jonka aikana konkretisoidaan opinnoista saatu teoriaosaaminen. Yksi sisällöstä ja suunnittelusta vastaava on Business Intelligence -tiimissä työskentelevä Business Consultant Aleksi Rytkönen

Toimeksianto pohjautuu oikeaan järjestelmään. Määrittelyissä on kuitenkin tarkennettavaa, kuten usein oikeissakin asiakasprojekteissa. Näin ollen opiskelija joutuu oikeasti pähkäilemään ja kyselemään tarkennuksia.

Akatemia koostuu monenlaisesta tietovarastoon ja raportointeihin liittyvistä teoriamateriaaleista. Maija ja Aleksi kertovat kurssin rakentuvan omatoimisesta opiskelusta, webinaareista, ulkopuolisista kursseista, sekä harjoitustyöstä. Harjoitustyötä edistetään samalla, kun opiskellaan teemaa ja työkaluja. Se perustuu oikeaan asiakastoimitukseen, jonka Aleksi on itse tehnyt Pinjalla olon aikana.

- Toimeksianto pohjautuu oikeaan järjestelmään. Määrittelyissä on kuitenkin tarkennettavaa, kuten usein oikeissakin asiakasprojekteissa. Näin ollen opiskelija joutuu oikeasti pähkäilemään ja kyselemään tarkennuksia. Harjoitustyöhön kuuluu myös SQL Server -asennusta, koska tätäkin puolta on ihan hyvä ymmärtää, vaikkei se varsinaisesti omaan työnkuvaan tulevaisuudessa kuuluisikaan, Aleksi sanoo. 

Harjoitustyö perustuukin paljolti siihen, miten Aleksi olisi itse halunnut joskus uransa alkutaipaleella työt aloittaa. Oikeaa asiakasprojektia simuloiva työ antaa paremmin ymmärrystä jo heti alun pitäen siitä, minkälaista osaamista työ vaatii.  

Kokemus on osoittanut akatemia-konseptin toimivaksi ja akatemialaisilla on ollut tarpeeksi tekemistä. Pinja DW Academystä on tähän mennessä valmistunut yhteensä kolme ryhmää ja kaikilla kierroksilla on Aleksin mukaan saatu hyviä palautteita, joiden pohjalta sisältöä ollaan koko ajan kehitetty eteenpäin. Aleksi kokee akatemian hyvänä ponnahduslautana, jolla saadaan jo valmiiksi fiksuja opiskelijoita sisäänajettua oikeaan työhön. 

Akatemiasta arvokasta oppia tuleviin työtehtäviin

Pinjalla Business Consultant -nimikkeellä työskentelevä Juho Virtanen osallistui ensimmäiseen akatemiaan vuonna 2020. Hän oli jo ehtinyt olemaan tovin työelämässä, mutta työpaikan vaihto oli käynyt mielessä. Onnekkaan sattuman kautta Juho päätyi hakemaan Pinja DW Academyyn mukaan ja sai sieltä arvokasta oppia tuleviin työtehtäviin. 

- Akatemian jälkeen pääsin projekteihin mukaan ja olen tehnyt sekä tietovarastohommia tietokantapuolella, että Power BI:llä visualisointeja ja raportointeja. Vaikka uutta tuleekin eteen joka päivä, niin ilman akatemiaa startti olisi ollut paljon hitaampi, Juho tuumii. 

blogi-pinjalle-voi-tyollistya-data-2

Juho kiitteleekin omaa tiimiään siitä, että vastuuta on saanut omien valmiuksien mukaan ja apua aina pyydettäessä. Jokainen työntekijä on yhtä arvokas ja samalla viivalla huolimatta siitä, onko ollut talossa viikon tai useamman vuoden. 

Tuoreinta opiskelijakuntaa Pinjalla edustaa Junior DW Specialist Meri Taipale, joka valmistui järjestyksessään kolmannesta akatemiasta. Meri opiskeli Jyväskylän yliopistolla tietojärjestelmätieteitä, kun oppilaitoksen sisäiselle sähköpostilistalle oli tullut ilmoitus Pinja DW Academystä. Meri koki sopivansa hyvin siihen profiiliin, mitä haettiin, ja päätti laittaa oman hakemuksen sisään.

- Kokonaisuutena ajattelisin, että akatemia oli tosi hyvä tällaiselle yliopistosta tulleelle henkilölle, jolla ei ole vielä kauheasti kokemusta. Tietää, että on osaamista, mutta ei ole vielä paljoa sellaista konkreettista tietoa, miten asioita voisi tehdä. Akatemia on tässä mielessä hyvä keino päästä asioihin sisälle ja nimenomaan niihin tehtäviin, mitä Pinjalla on tarjolla. 

Akatemian sisältö oli Merin mielestä monipuolinen ja kattava. Itsenäisesti tuli tehtäväksi tietovaraston suunnittelu ja raportointi. Tällä hetkellä Meri on keskittynyt työssään Power BI -puoleen, eli tekee tietovaraston datan visualisointia. Viime aikoina Meri on päässyt myös asiakasprojekteihin mukaan, jotka hän on kokenut hyvin mieluisiksi itsenäisen työskentelyn ohella. 

Kumpikin kokivat hyväksi ja tärkeäksi myös sen, että opiskeluaikana tukea sai sekä kurssikavereilta, että mentoreilta Aleksilta ja Eemeliltä. Mentoreilla oli aina tarvittaessa aikaa sparrailuun ja myös kurssikavereihin tuli pidettyä yhteyttä liki joka päivä. 

Hakuprosessi viedään läpi hallitusti ja mukavan nopeasti

Academyyn valituille henkilöille tehdään kahden kuukauden mittainen harjoittelusopimus, jonka aikana heille maksetaan palkkaa. 

- Lähtökohtana ja ajatuksena on se, että kaikki jotka akatemiaan tulevat ja tekeminen onnistuu, niin palkataan Pinjalle vakituiseen työsuhteeseen. Akatemian loputtua tehdään aluksi töitä Juniori asiantuntija -nimikkeellä ja kokeneempien asiantuntijoiden avustuksella päästään tekemään ihan oikeita projektihommia, Maija kertoo.

Seuraavassa blogissa kuullaan helmikuussa aloittaneiden uusien akatemialaisten mietteitä meneillään olevasta koulutuksesta.

Pinja DW Academy:

⏲️ Kesto: n. 2 kk
👨‍🎓 Kenelle: pääsääntöisesti opintojen loppupuolella oleville, vastavalmistuneille tai alan vaihtoa pohtiville
💻 Sisältö:
       📊 Tietovarastoihin ja raportointeihin liittyvät teoriamateriaalit
       🗃️ Harjoitustyö
       💾 SQL puzzle -harjoitustehtävä
💎 Hyöty: akatemiasta valmistumisen jälkeen vakituinen työsuhde DW-asiantuntijana

Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja pinjalaisten uratarinoihin!

Lue lisää: 

Front end developer kehittää ohjelmistoja loppukäyttäjän näkökulmasta
Pinjalla mahdollistetaan joustavat työskentelymallit
Web-kehityksen ”suomenmestari” Pinjalla