Sähköinen siirtoasiakirja vastaa uuden jätelain vaatimuksiin

Päivitetty: 21.4.2021JäteautoMitä jäteperäisten materiaalien toimitusketjuun osallistuvilta toimijoilta edellytetään?

Uusi jätelaki on lykkääntynyt toistuvasti, ja aiheen ympärillä on käyty paljon keskustelua niin julkisuudessa kuin kahvipöydissäkin. Nyt näyttää siltä, että laki tulee voimaan vuoden 2021 alusta alkaen.

Yksityiskohdat alkavat selkiytyä, mutta hämmennystä on vielä ammattipiireissäkin. Mitä jäteperäisten materiaalien toimitusketjuun osallistuvilta toimijoilta edellytetään?

Laki on vaatinut siirtoasiakirjan käyttöä jo vuodesta 2012. Siirtoasiakirjalla on tarkoitus turvata muun muassa vaarallisten jätteiden, rakennus- ja purkujätteiden, pilaantuneiden maa-ainesten ja erilaisten lietteiden asianmukainen käsittely ja toimitus, sekä luoda edellytykset kuljetusten seurantaan ja valvontaan. Sähköisen siirtoasiakirjan etuja paperiseen siirtoasiakirjaan verrattuna ovat esimerkiksi helppokäyttöisyys, jäljitettävyys ja arkistoitavuus sähköisessä muodossa. 

Uuden jätelain voimaantulon yhteydessä Ympäristöministeriö ottaa käyttöön sähköisen rekisterin, jonne siirtoasiakirjojen tiedot tulee jatkossa tallentaa. Sähköiseen rekisteriin tallentuu tieto edellä mainittujen, siirtoasiakirjan laatimista edellyttävien jätteiden liikkeistä. Rekisterin toteuttaa ja sitä ylläpitää Suomen Ympäristökeskus (SYKE) alihankkijoineen.

Ympäristöministeriö suosittelee sähköistä siirtoasiakirjaa

Moni toimitus- ja käsittelyketjussa toimiva yritys käyttää vielä paperista siirtoasiakirjaa. Sähköisestä vaihtoehdosta ollaan tietoisia, mutta osa yrityksistä on vielä lykännyt sen käyttöönottoa.

Ympäristöministeriö toteuttaa valtakunnallisen rekisterin, jonne tallennetaan jätteitä koskevat tiedot kunkin toiminnanharjoittajan sähköisiltä tai paperisilta siirtoasiakirjoilta. Tallentamisesta huolehtii toiminnanharjoittaja itse haluamallaan tavalla.

Viimeistään rekisterin käyttöönottovaiheessa on toiminnanharjoittajalle eduksi, että käytössä on sähköinen siirtoasiakirjasovellus, joka mahdollistaa automaattisen tiedonsiirron rekisteriin. Myös Ympäristöministeriö suosittelee sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönottoa.

Kaksi tapaa tietojen tallentamiseen

SiirtoasiakirjaPinjan sähköinen siirtoasiakirjasovellus on selainpohjainen ja skaalautuu erilaisille päätelaitteille matkapuhelimesta tietokoneeseen ja tablettiin.

Sähköiseen rekisteriin voidaan tallentaa siirtoasiakirjojen tiedot kahdella tavalla:

  1. Manuaalisesti, jos käytössä on paperinen siirtoasiakirja
  2. Automaattisesti, jos käytössä on rekisteriin integroitu sähköinen siirtoasiakirja

Manuaalinen tallentaminen on työlästä ja altistaa inhimillisille virheille. Jätteiden kuljetus- ja vastaanottotapahtumia voi alan toimijoilla olla jopa tuhansia viikossa, ja niiden manuaalinen syöttäminen rekisteriin vie paljon työaikaa mielekkäämmältä ja tuottavammalta tekemiseltä.

Paperiin luottaminen altistaa monenlaisille inhimillisille virheille ja epäjärjestykselle. Paperinen siirtoasiakirja siirtyy henkilön kädestä toiseen. Se voi päätyä kirjaimellisesti mappi-ööhön, kunnes raportoinnin takaraja alkaa häämöttää ja paperia etsitään suurella vaivalla.

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjasovellus on kehittynyt ratkaisu raportointitarpeisiin.

Dokumentit tallennetaan pilvipalveluun, jossa ne ovat kätevästi saatavilla ja lain määrittämä kolmen vuoden säilytysvelvollisuus täyttyy. Modernien rajapintojen kautta siirtoasiakirjojen tiedot siirtyvät tarvittaessa automaattisesti järjestelmien välillä. Kun asiakkaalla on käytössä tietojärjestelmä materiaalivirtojen hallintaan, saadaan kuormatiedot automaattisesti ja joustavasti siirrettyä siirtoasiakirjoille, ja siirtoasiakirjan tiedot puolestaan järjestelmään. 

Järjestelmän joustavuus tulee esiin muun muassa tilanteissa, jossa yhdessä kuormassa on useiden asiakkaiden jätteitä tai erityyppisiä jätteitä. Pinjan siirtoasiakirjasovelluksessa  kuorma pystytään jakamaan vaivatta useammalle siirtoasiakirjalle. Asiakirjat ovat kaikkien kuljetukseen osapuolten luettavissa helposti. Erilaisten raporttien tekeminen onnistuu suoraan tietokannasta ilman erillisiä Exceleitä. 

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjasovellus on selainpohjainen ja skaalautuu erilaisille päätelaitteille matkapuhelimesta tietokoneeseen ja tablettiin. Kuljettajien on helppo käyttää siirtoasiakirjaa kohteessa ja tien päällä.

Järjestelmä mahdollistaa ketterän kehittämisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Ennen kaikkea Pinjan sähköinen siirtoasiakirja säästää työaikaa ja helpottaa arkea.

Katso ilmainen webinaaritallenne sähköisestä siirtoasiakirjasta

Webinaaritallenne: Sähköinen siirtoasiakirja kiertotalouden työkaluna

Uusi jätelaki 2021 edellyttää sähköiseen siirtoasiakirjaan siirtymistä. Uuden jätelain voimaantulon myötä Ympäristöministeriö ottaa käyttöön myös sähköisen siirtoasiakirjarekisterin, jonne siirtoasiakirjojen tiedot tulee jatkossa tallentaa.

Kaikki webinaaritallenteemme löytyvät myös tietopankistamme

Lue lisää

Oletko valmistautunut jäte- ja energia-alojen lisääntyviin raportointivaatimuksiin?
Oulun Energia - kiertotalous -menestystarina
Oulun Energia -menestystarina
Opas: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa
Opas: 6 vinkkiä materiaalin vastaanottotoimintojen tehostamiseen
Once by Pinja – Toimitusketjun hallintajärjestelmä
Flow by Pinja - Kiertotalouden materiaalivirtojen tehostamisjärjestelmä

Annimari Lehtomäki

Annimari Lehtomäki

Työskentelen Pinjalla Business Managerina ja tehtävänäni on kehittää Pinjan kiertotalousliiketoimintaa ja kansainvälistä liiketoimintaa. Vapaa-ajalla tykkään liikkua luonnossa jalan tai pyörillä, lukea ja saunoa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta