SMED - Tehokkuutta tuotantolinjoihin

07.03.2017 Pinja Blogi Lean

SMED tuotantolinjalla valmistavassa teollisuudessa

Yksi valmistavan teollisuuden tämän päivän haasteista on tuotantotehokkuuden ylläpitäminen eräkokojen pienentyessä. Suuret massatuotannot ovat vaihtuneet pienempiin valmistuseriin ja varastoon valmistaminen ei ole toiminnan kannalta kannattavaa. Eräkokojen pienentyessä ja tuotenimikkeiden lisääntyessä myös tuotevaihdot lisääntyvät.

Tuotevaihtoaikojen optimointiin löytyy Lean-menetelmistä tuttu työkalu, SMED (Single Minute Exchange of Die), jonka tarkoituksena on vähentää tuotantolinjojen tuotevaihtoihin kuluvaa kokonaisaikaa.

Mitä SMED tarkoittaa?

SMED on Shigeo Shingon Toyotalla vuonna 1950 kehittämä metodi, jonka tarkoituksena on vähentää tuotantolinjojen tuotevaihtoihin kuluvaa kokonaisaikaa. Metodin nimen ”single minute” tulee SMED:n tavoitteesta vähentää tuote-erien vaihtoprosessiin kuluvaa aikaa alle 10 minuuttiin eli alle kaksinumeroiseksi luvuksi.

Vaikka tuotevaihtoihin kuluva aika on hyvin tuotesidonnaista, menetelmää voidaan hyödyntää hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä SMED-menetelmämäisestä lähestymistavasta ovat formulakuskien varikkokäynnit: varikkohenkilöstön vastuut on jaoteltu selkeästi työntekijöiden kesken ja kaikki huoltopysähdykseen tarvittavat varusteet sekä työkalut ovat valmiina esillä ja tehtävänsä kannalta otollisimmilla paikoilla pysähdykseen kuluvan ajan minimoimiseksi.

SMED-menetelmän pääperiaatteet

SMED-menetelmää tukevat sen pääperiaatteet, joihin menetelmän hyödyntäminen ja tehokkuus pohjautuvat.

SMED:n pääperiaatteita ovat: 

  • Kartoittaa ja analysoida jokaisen vaihtoprosessiin liittyvän tehtävän todellinen tarkoitus ja funktio
  • Tunnistaa vaihtoprosessin sisäiset ja ulkoiset tehtävät – mitkä tehtävät kuuluvat osaksi itse vaihtoprosessia, mitkä tehtävät suoritetaan sen ulkopuolella?
  • Muuntaa sisäisiä tehtäviä ulkoisiksi tehtäväksi, eli tehdä vaihtoprosessiin liittyviä tehtäviä koneen käydessä.
  • Vakioida ja dokumentoida vaihtoprosessi sekä kouluttaa siihen liittyvät henkilöt
  • Mitata vaihtoaikaa luotettavalla menetelmällä. Menikö vaihto tavoiteajan alle/yli? Muista myös kirjata poikkeamille syyt.
  • Tuoda poikkeamat esiin päivittäisjohtamisen palavereissa ja tehdä päätöksiä tähdäten jatkuvaan parantamiseen.

Haluatko lisätietoja?


Lataa maksuton oppaamme SMED-menetelmällä nopeammat tuotevaihdot saadaksesi lisätietoja siitä, mistä SMED:ssä on kysymys ja kuinka sitä voidaan hyödyntää tuotevaihtoaikojen optimoinnissa.

New Call-to-action

Lue lisää

Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon
3 vinkkiä onnistuneeseen kunnossapidon päivittäis­johtamiseen