Talotehtaiden toiminnanohjaus auttaa hallitsemaan materiaalien, eurojen ja tietojen virtaa

Talon pienoismalli arkkitehtuuripiirustusten päällä

Kuten useimmilla valmistavan teollisuuden toimialoilla, myös taloteollisuudessa on toiminnanohjauksen kannalta keskeisen tärkeää toimintojen virtaviivaisuus, palvelutehokkuus, tehokas kapasiteetinkäyttö ja nopeat läpimenoajat. Taloteollisuuteen liittyy lisäksi tiettyjä erityispiirteitä, joiden tehokas hallinta voi olla ratkaiseva tekijä kilpailuedun hankkimiseen ja siten menestyksekkääseen liiketoimintaan. Parhaimmillaan toiminnanohjaus auttaa hallitsemaan niin talotehtaiden materiaalivirtaa kuin rahaliikennettä ja tiedonkulkuakin.

Talotehtaiden liiketoiminnan suola ja haaste on se, että asiakkaat toivovat persoonallisia ja räätälöityjä ratkaisuja samalla kun myynnin ja tuotannon prosessit on pidettävä tehokkaina. Muutoin hinnat ja toimitusajat karkaavat, ja kauppa jää saamatta.

Talotehtaiden asiakaskunnassa ja kysynnässä on monenlaista vaihtelua. Ostajana voi olla loppukäyttäjä tai rakentajaorganisaatio, ja myyntiartikkeleina voivat olla kokonaiset talopaketit tai talojen rakenneosat. Asiakkaiden valintoja ohjaavat vaihtelevin painotuksin muun muassa hintataso, toimitusvarmuus ja laatu. Usein yhteinen piirre on kuitenkin se, että asiakkaat arvostavat talotehtaan tarjonnassa erityisesti joustavuutta ja räätälöitävyyttä sekä toimitusajan pitävyyttä.

Monenlaisten asiakkaiden monenlaisista vaatimuksista ja toiveista johtuen talotehtaan on erityisen tärkeää toimia kustannustehokkaasti, käyttää kapasiteettiaan mahdollisimman tehokkaasti ja varmistaa nopeat läpimenot - olipa sitten kyse materiaalitoimituksesta tai sitä laajemmista toimitussisällöistä. Läpimenon ripeys on tällä hetkellä jopa korostetun tärkeässä roolissa puutavaramateriaalien jatkuvasta hinnannoususta johtuen, sillä kaupanteon ja toimituksen väliset hinnannousut jäävät käytännössä talotehtaan maksettavaksi.

Prosessi virtaviivaiseksi ja tekniikka tueksi 

Parhaimmillaan talotehtaan toimintoja ohjataan loogisesti etenevien ja virtaviivaisten prosessien pohjalta, ja niissä hyödynnetään apuna tehokasta ja nykyaikaista toiminnanohjausjärjestelmää. Kokemus kertoo, että kumpikaan ei vielä erikseen tuota tehokkainta ratkaisua talokaupan kilpailluilla markkinoilla, vaan kaivatun lisäpotkun tuo nimenomaan prosessien ja niitä tehokkaasti tukevan järjestelmäratkaisun yhdistelmä.

Talotehtaiden myyntiartikkelien ominaispiirteiden vuoksi yksi keskeisistä näkökohdista toimitusten sujuvuudessa on heti ensi vaihe: tarjous- ja myyntiprosessi. Jo tässä vaiheessa on mietittävä läpi koko toimitusketju ja mahdollisimman tarkasti myös yksityiskohtaiset tuoterakenteet, jotta hinnat ja toimitusajat ovat yritykselle toteutuskelpoiset ja kannattavat ja jotta tarjous on silti asiakkaan silmissä kilpailukykyinen.

Valmiit talopaketit ja talomallistot helpottavat osaltaan työtä, kun ennalta mietittyyn kokonaisratkaisuun voidaan keskittyä muokkaamaan vain kunkin asiakkaan haluamat räätälöinnit. Toisekseen työtä helpottaa toiminnanohjausjärjestelmä, johon tehtyjen esivalintojen ja räätälöintien yhdistelmä saadaan tallennettua nopeasti, luotettavasti ja henkilöriippumattomasti. Kilpailukykyä lisää sekin, että kun suunnittelu ja laskenta käyvät kätevästi, tarjouksia ehtii laskea samassa ajassa enemmän.

Tehokas toiminnanohjaus kattaakin kaikki talotehtaan ydinprosessit ja liiketoiminnan osa-alueet, joten se hyödyttää paitsi sisäisesti kaikkia henkilöstöryhmiä myös muun muassa alihankkijoita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Vastaavasti kuin tarjous- ja myyntiprosessissa, huolella mietityn toimintamallin ja tehokkaan toiminnanohjausjärjestelmän yhdistelmä auttaa myös ketjun myöhemmissä vaiheissa suunnittelunohjauksesta hankintoihin, varastoinnista logistiikkaan sekä työmaahallinnasta taloudenpitoon ja rahaliikenteeseen. 

Tehokas toiminnanohjaus kattaakin kaikki talotehtaan ydinprosessit ja liiketoiminnan osa-alueet, joten se hyödyttää paitsi sisäisesti kaikkia henkilöstöryhmiä myös muun muassa alihankkijoita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Käytännön asioista sopiminen muun muassa sahatavaratoimittajien sekä ikkuna-, ovi- ja eristetoimittajien kanssa on helpompaa, kun talotehtaan omat prosessit ovat hyvin hallinnassa ja kaikki niihin liittyvä tieto saatavilla yhteisestä järjestelmästä luotettavasti ja reaaliaikaisesti.

Mikä kaikkein tärkeintä, joustava ja tehokas toiminnanohjaus parantaa liiketoiminnan kannattavuutta suuntaamalla yrityksen ajankäyttöä ja muita panostuksia oikeisiin asioihin, minimoimalla tuottamattoman työn ja varmistamalla, että tieto kulkee luotettavasti ja tehokkaasti samanmuotoisena kautta koko toimitusketjun. Samalla asiakkaiden toivoma joustavuus saadaan mahtumaan samaan talopakettiin tehokkaan tuotannon kanssa.

Oletko kiinnostunut kehittämään toiminnanohjausta?

Varaa maksuton sparrausaika!

Lue lisää

Opas: Vältä virheet toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa ja vertailussa – – opas ERP-järjestelmän hankintaan
Tehokas tilausten ja sopimusten hallinta luo tukevan perustan asiakastoimituksille
Myyntikonfiguraattori on tarjouslaskennan tehokas apuväline
Muistilista ERP-järjestelmien vertailuun – mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
Myynnistä asennukseen - modulaarinen ERP-järjestelmä tekee tilaa kasvulle
Total ERP by Pinja – Toiminnanohjausjärjestelmä, joka pitää yrityksesi prosessit joustavina ja muutoskykyisinä

Ari Harjula

Ari Harjula

Toimin Pinjalla Total-liiketoimintayksikön vetäjänä. ERP-ratkaisujemme lisäksi autan asiakasyrityksiämme tehostamaan liiketoimintaa sekä tiedolla johtamista myös erilaisten BI- ja integraatioratkaisujen avulla. Työssäni minua innostaa erityisesti mielenkiintoiset asiakkuudet sekä asiakkaiden monipuolisten haasteiden ratkominen. Tuotantotalouden ja prosessiteollisuuden taustastani johtuen yrityksen tuotantoprosessit sekä siltojen rakentaminen teknologian, ihmisten ja kaupankäynnin välille on lähellä sydäntäni.

Lue lisää tältä kirjoittajalta