Teollisuuden digitalisaatio kasvattaa hiilikädenjälkeä

Annimari Lehtomäki Annimari Lehtomäki

Vastuullisuudesta on viime vuosina tullut oikeasti Iso Sana teollisuudessa. Ympäristötietoisuus on lisääntynyt ja yritysten rooli on tavallaan ristiriitainen: Ne pystyvät innovoimaan kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja, mutta samalla niiden toiminta voi rasittaa ympäristöä.

Ilmastoystävällisten tekojen vaikutusta kutsutaan hiilikädenjäljeksi ja ilmastoa rasittavien hiilijalanjäljeksi. Niiden herkkä balanssi on vastuullisuuden ydintä.

Nykyään vastuullisuudelle on pantava aitoa painoarvoa, sillä kuluttajalla on valtaa ja sana kiirii sosiaalisessa mediassa. Valveutuneet kansalaiset rankaisevat vastuutonta, ja seuraamukset tuntuvat kassassa

Nykyään vastuullisuudelle on pantava aitoa painoarvoa, sillä kuluttajalla on valtaa ja sana kiirii sosiaalisessa mediassa. Valveutuneet kansalaiset rankaisevat vastuutonta, ja seuraamukset tuntuvat kassassa

Siksi myös rahoittajat vaativat vastuullisuutta. Siitä on tullut kiinteä osa riskienhallintaa, kirjoittaa muun muassa Nordea. Luonnollisesti asialla on merkitystä myös työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan kannalta. Yhä useammassa yrityksessä liiketoiminnan vastuullisuuteen ja hiilijalanjälkeen on ryhdytty kiinnittämään enenevässä määrin huomiota, eikä Pinjakaan poikkea tässä suhteessa.

Hiilikädenjäljellä tehdään hyvää

Vastuullisuuteen liittyville hyville ympäristöteoille kehitetty hiilikädenjäljen käsite on helppo sekoittaa tutumpaan sekä samalta kuulostavaan hiilijalanjälkeen. Ne ovat kuitenkin merkityksiltään vastakkaiset.

Sitran määritelmän mukaan hiilikädenjälki kuvaa yritysten tuottamien ratkaisujen päästövähennysvaikutusta käyttäjälle. Sitra on teettänyt VTT:llä selvityksen hiilikädenjäljen tuomien mahdollisuuksien ja ymmärryksen lisäämiseksi suomalaisessa elinkeinoelämässä. Vireillä on tutkimushanke, jossa kehitetään menetelmiä hiilikädenjäljen määrittelemiseksi nykyistä tarkemmin.

Tehostamme teollisuutta ja ympäristökin kiittää

Me Pinjalla haluamme olla mukana jättämässä oman hiilikädenjälkemme. Kehitämme ratkaisuja, jotka parantavat tuotantolaitosten kustannustehokkuutta, tiedonkulkua ja toimintavarmuutta. Ratkaisumme auttavat siten tehostamaan tuotantolaitoksen toimintaa ja parantamaan työn tuottavuutta. Kannattavuus paranee kun tuotantopanoksia menee vähemmän hukkaan.

Käytännössä kaikki digitalisaatiotyökalumme auttavat saavuttamaan paitsi paremman kannattavuuden, myös pienemmän hiilijalanjäljen. Kun käyttöaste paranee, toimitusketjut ja materiaalivirrat ovat hallinnassa ja tuotannonohjaus, laadunvalvonnta, sekä kunnossapito ovat ajan tasalla, ympäristökin kiittää.

Luonto ei ole ykkösiä ja nollia, mutta teollisuuden digitalisaatio voi auttaa meitä säästämään planeettaamme. Tehokkuus syntyy vastuullisuusteoista.

Annimari Lehtomäki

Annimari Lehtomäki

Olen ympäristötieteen tohtori ja työskentelen Pinjalla kiertotalousliiketoiminnan kehittämisen parissa. Toimin myös Pinjan ESG-kestävyystyöryhmän jäsenenä. Vapaa-ajalla liikun luonnossa jalan tai pyörällä, luen ja saunon.