Teollisuuden uudistamista nuoruuden ja kokemuksen voimin

 storaenso
Pinjan nuoret suunnittelijat Hanna-Maria Angeria ja Iida Vaara ovat nauttineet tilaisuudesta osallistua Stora Enson Oulun suurprojektiin.
 

Stora Enso Oulu Oy:n tehtaalla aloitetaan kartongin tuotanto kuluvan vuoden loppuun mennessä. Pinjalla suunnitteluinsinööreinä työskentelevät Hanna-Maria Angeria ja Iida Vaara ovat päässeet Oulun suurhankkeessa mielenkiintoisiin vastuutehtäviin.

- Tuntuu hyvältä, että nuorina suunnittelijoina olemme saaneet ottaa roolia työmaalla. Se on tärkeä luottamuksenosoitus sekä työnantajalta että asiakkaalta. Myös työyhteisöltä on saatu hyvää tukea, Angeria kiittää.

Iidan vastuulla on sähköistyksen työmaainsinöörin työt, mutta lisäksi hän toimii myös asennusvalvojana sähkötöissä. Hanna-Maria on instrumentoinnin työmaainsinöörin tehtävissä.

- Työni lähtee urakoitsijoiden tarpeista, mahdollistan heidän työntekoaan ja selvitän vastaan tulevia ongelmia. Konkreettisimmillaan työ on esimerkiksi sellaisen tilanteen ratkaisemista, kun urakoitsijan pitäisi kaivaa syöttökaapelia maahan, mutta reitille onkin yllättäen tullut rakennustelineitä. Tällaisia tilanteita pyritään tietysti välttämään, mutta yllätyksiä tapahtuu kun työmaalla on kerralla satoja ihmisiä töissä, kuvailee Iida työnkuvaansa.

Prosessitekniikan diplomi-insinööriksi valmistunut Iida on pitänyt Pinjalla työskentelyssä erityisesti työyhteisön monipuolisuudesta ja työkavereilta saamastaan tuesta. Hänen taustastaan kerrotaan laajemmin Pinjan uratarinat-sivustolla.

Hanna-Maria on sähkövoimatekniikan insinööri. Hän ehti tehdä Pinjalla useita pienempiä projekteja ennen Oulun hanketta, jonka laajuus on valjennut vähitellen. Oulussa hän on tehnyt työmaasuunnittelua.

- Olen ikään kuin väylä suunnittelijoiden ja noin sadan urakoitsijan välillä. Katson että työt pysyvät aikataulussa ja saatan myös käydä ihan konkreettisesti katsomassa vaikkapa sähkötilasta kaappia, johon tarvitaan uusia io-kortteja, kuvailee Hanna-Maria.

Suuren mittaluokan muutosprojekti

Entisen paperitehtaan tuotantosuunnan muuttaminen on mittava työ, jonka laajuudesta kertoo 350 miljoonan euron kokonaisbudjetti. Ensikuitupohjaista kartonkia valmistavan tuotantolinjan suunniteltu vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia.

Pinja on mukana viime vuonna alkaneessa urakassa laajalla osaamispaletilla. Lukuisien muiden urakoitsijoiden ja alihankkijoiden lisäksi työhön on osallistunut kymmeniä henkilöitä Pinjan eri toimipisteiltä: muun muassa instrumentointiosaamista Jyväskylästä, sähkösuunnittelua Oulusta sekä mekaanista-, prosessi- ja putkistosuunnittelua Kouvolasta.

- Kaikkia meidän suunnittelualojamme hyödynnetään nyt ensi kertaa samassa projektissa. Se on haastavaa, mutta samalla se on virtaviivaistanut projektin etenemistä, kun osaaminen tulee saman katon alta, arvoivat Iida ja Hanna-Maria.

Lue lisää

Puunjalostusteollisuus