Tiedon visuaalisuuden merkitys Lean-päivittäisjohtamisessa

05.06.2018 Pinja Blogi Lean

Lean visuaalinen johtaminen - näkymät näytöllä ja tabletilla

Tiedon visuaalisuus on yksi Lean-filosofian perusperiaatteista. Visuaalisuuden tavoitteena on ensisijaisesti se, ettei informaation saamiseksi tarvitse nähdä vaivaa, vaan kaikki oman työn kannalta olennainen tieto on nähtävissä yhdellä silmäyksellä.

Selkeä kokonaiskuva kaikille - yhdellä silmäyksellä

Olemme aiemmin verranneet tuotannon päivittäisjohtamista muun muassa muusikoiden käyttämään metronomiin. Sama periaate pätee myös visuaalisessa johtamisessa - muusikoille metronomi antaa oikean tahdin äänen avulla, kun taas päivittäisjohtamisessa tuotannon kulkua voidaan seurata visuaalisten signaalien, kuten erilaisten värikoodien avulla. Esimerkiksi liikennevaloperiaatteen mukaan vihreällä oleviin asioihin ei tarvitse puuttua, kun taas keltaisella ja etenkin punaisella kuvattuihin tehtäviin tulee pureutua syvemmin.

Visuaalista johtamista verrataan myös usein jalkapallojoukkueen täydelliseen tiimityöhön tai formuloiden varikkopysähdykseen, jossa jokaisella on selkeä ja yhteinen tilannekuva - joka hetki. Selkeä kokonaiskuva paitsi helpottaa työn tekemistä myös nopeuttaa yhteistyötä.

Avoin tiedonkulku mahdollistaa laadukkaammat päätökset

Perinteisissä organisaatioissa kokonaiskuvan on ajateltu kuuluvan ensisijaisesti yritysjohdolle, jolle tietoa eri yksiköistä myös aktiivisesti raportoidaan. Tiedon visualisoinnin tavoitteena on antaa mahdollisimman hyvä käsitys myös alemmille organisaatiotasoille ja tiimeille, mahdollistaen heidän itsenäisen ja nopean päätöksenteon. Luotettavan ja reaaliaikaisen tiedon avulla syntyy myös laadukkaampia päätöksiä.

Organisaation sisäistä yhteisöllisyyttä sekä avoimuuden kulttuuria edistää organisaation jäsenten tieto siitä, missä mennään. Esiin nousseiden ongelmien läpinäkyvä ja systemaattinen läpikäynti luokin avoimuuden ja turvallisuuden tunnetta, joka puolestaan parantaa työtyytyväisyyttä.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Visuaalisuus on tutkimusten mukaan tehokkain tapa viestiä - kertoohan kuva sanonnankin mukaan enemmän kuin tuhat sanaa. Visuaalisen johtamisen yhteydessä puhutaan usein “kolmen sekunnin nyrkkisäännöstä”, jolla viitataan tärkeän informaation välittymiseen visualisoinnin avulla.

Esimerkiksi tehdaspäällikön tulisi vaikkapa tehtaan infonäyttöä vilkaisemalla saada kolmessa sekunnissa käsitys siitä, miten tehtaalla tällä hetkellä menee ja tarvitseeko joku mahdollisesti apua tehtäviensä kanssa.

Tiedon visualisointi tehostaa palavereja

Tiedon visuaalisuus myös nopeuttaa palavereja. Palaveria ei tarvitse aloittaa kertaamalla nykytilannetta, vaan eri järjestelmistä siirtyvä tieto voidaan visualisoida esimerkiksi digitaaliselle whiteboardille. Kun kaikki osallistujat hahmottavat muutamassa sekunnissa kokonaiskuvan, voidaan tehokas palaveriaika hyödyntää menneisyyden kertaamisen sijasta ongelmien ratkomiseen sekä seuraavista toimenpiteistä sopimiseen.

Digitaalinen sekä visuaalinen whiteboard toimii hyvin palaverin agendana ja auttaa keskittymään juuri kyseiseen palaveriin liittyviin asioihin. Lisäksi tauluille visualisoitu tieto voidaan jättää jokaisen nähtäville ja näin hyödynnettäväksi myös palaverin jälkeen.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 5 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin saadaksesi lisätietoja tuotannon tehostamisesta digitaalisin sekä lean-periaatteen mukaisin keinoin.New Call-to-action

Lue lisää

Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon
3 vinkkiä onnistuneeseen kunnossapidon päivittäis­johtamiseen