Tietovarasto auttaa siirtymään tiedon etsimisestä tiedolla toimimiseen

Nauravia ihmisiä

Ensimmäinen askel tiedolla johtamiseen on yleensä BI-työkalun, kuten Microsoft Power BI, käyttöönotto. Usein raportoinnin ja datan analysoinnin tarpeet kuitenkin kasvavat ja monimutkaistuvat ajan myötä, jolloin saattaa olla aika ottaa BI-työkalun tueksi tietovarasto. Tietovarastot ovat tärkeä osa modernia tiedolla johtamista ja niiden avulla tiedolla johtaminen voidaan viedä aidosti seuraavalle, tehokkaammalle tasolle. 

Tietovaraston parempi suorituskyky tehostaa raportointia

Tietovarasto on optimoitu datan muokkaamista ja käsittelyä varten, mikä tekee siitä tehokkaamman ratkaisun kuin BI-työkalu yksinään. Tietovaraston ansiosta raskas laskenta voidaan tehdä taustalla, jolloin raportointityökalun tai lähdejärjestelmien käyttö ei hidastu. 

Jos raportointi vaatii monimutkaista laskentaa, useita eri lähdejärjestelmiä ja paljon dataa, vaaditaan paljon suorituskykyä. Tietovarastossa laskelmat tehdään vain kerran tietovarastoon, eikä joka raportille erikseen, mikä parantaa tiedon käsittelyn nopeutta ja järjestelmien suorituskykyä huomattavasti.

Tietovarasto mahdollistaa itsepalvelun, jolloin BI-työkaluja pystytään hyödyntämään paremmin. Tietovarastoon voidaan mallintaa valmiita laskentakaavoja raportoinnin sujuvoittamiseksi, jolloin raportin tekijän ei tarvitse tietää yksittäisten laskentakaavojen teknistä toteutusta. Haluamansa elementit voi valita suoraan raportille ja verrata niitä käyttämäänsä dataan. Tietovarasto avaa siis raportin tekijälle laajemmat mahdollisuudet tehdä itsenäisesti monipuolista raportointia hyödyntäen eri lähdejärjestelmiä.

Tietovarasto yhdenmukaistaa tiedonhallintaa ja analysointia

Tietovarastossa data harmonisoidaan, eli yhdistetään määrittelemällä yhtenäiset käsitteet ja laskentamallit. Esimerkiksi asiakkuuksiin liittyvää tietoa voidaan eri järjestelmistä yhdistää tietovarastossa vaikkapa yksilöivän asiakasnumeron tai Y-tunnuksen perusteella. 

Yhteisen mittarin avulla katteet tulee laskettua projektista riippumatta aina samalla tavalla, mikä parantaa tiedon läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

Yhtenäiset laskukaavat mahdollistavat eri järjestelmistä tai yksiköistä kerätyn datan hyödyntämisen samoilla raporteilla luotettavasti. Esimerkiksi katelaskentaan määritetty laskukaava on helppo napata tarvittaessa mille tahansa raportille ja yhdistää asiakkuuteen, projektiin tai yksikköön. Yhteisen mittarin avulla katteet tulee laskettua projektista riippumatta aina samalla tavalla, mikä parantaa tiedon läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

Yhteinen malli datan hallinnalle ei kuitenkaan poista mahdollisuutta datan muokkaamiseen tai ad hoc -raportoitiin. Hallittu tiedon jakelu ja käsittely helpottaa raporttien tulkitsemista ja käyttämistä, kun kaikilla on käytössään sama tietolähde, yhteiset laskentakaavat ja toimintamallit. 

Tietovarasto tuo analysointiin ja ennustamiseen uusia mahdollisuuksia 

Tietovaraston ansiosta tärkeät tiedot pysyvät tallessa ja ennallaan, vaikka järjestelmiä uusitaan tai vaihdetaan. Tällöin sekä vanhan että uuden järjestelmän tuottamaa dataa voidaan hyödyntää raportoinnissa sujuvasti yhdessä, ilman katkoksia tai puutteita, ja luvut ovat täysin vertailukelpoisia.

Tietovarasto tuo lukujen analysointiin ja ennustamiseen myös täysin uusia mahdollisuuksia, kun pitkän ajan historiatieto eri järjestelmistä on helposti saatavilla. Tietovaraston avulla voidaan rikastaa tietoa ja huomioida kaikki saatavilla olevan data; hinnat sekä tuotteiden määrät ja näiden vaihtelut, jolloin kuukauden, vuoden tai jopa vuosien takaisiin tietoihin pohjautuvat analyysit ja ennusteet ovat tarkempia.

Myös mahdollisuus edistyneeseen analytiikkaan tuo ennustamiseen lisää tarkkuutta. Edistyneen analytiikan avulla voidaan optimoida tekemistä proaktiivisesti ja ennakoiden, esimerkiksi kassavirran hallinnassa, toimitusketjujen optimoinnissa tai varastonhallinnassa. Jos käytössä on pilvipohjainen alusta, kuten Microsoftin Azure, voidaan tietovarastoon lisäksi liittää ketterästi erillisiä analytiikkatyökaluja, jotka mahdollistavat esimerkiksi ohjatun oppimisen tai datan klusteroinnin. 

Haluatko lisätietoja? 

Tutustu tarkemmin tietovaraston hyötyihin ja mahdollisuuksiin lataamalla tuore oppaamme: 8  syytä valita tietovarasto Power BI:n tueksi – näin siirryt tiedon etsimisestä tiedolla toimimiseen.

Lue lisää

Webinaaritallenne: Power BI -vinkit talousjohtajan raportointiin 2021
Power BI pelastaa talousjohtajan raportoinnin ahdingosta
Power BI on ystäväsi - Kolme syytä siihen, miksi käyttöönotto voi silti epäonnistua
BI-järjestelmä avaa ovet tiedolla johtamiseen
Business Intelligence

Petteri Väisänen

Petteri Väisänen

Toimin Pinjan BI-yksikön vetäjänä, jossa mahdollistamme asiakkaillemme aitoa tiedolla johtamista. Tärkeintä työssäni on porukkamme yhteinen henki ja tekemisen meininki. Vapaa-ajallani nautin ruuhkavuosista perheeni kanssa, jossa tekemisen meininki on myös vahvasti läsnä. Lisäksi lautailulajit ja oikeastaan kaikki sportti on lähellä sydäntäni.

Lue lisää tältä kirjoittajalta