Tuotannonsuunnittelu - miten onnistua seuraamisessa ja mittaamisessa?

Blogi-miten-onnistua-tuotannonsuunnittelun-seuraamisessa-ja-mittaamisessaTuotannonsuunnittelu on valmistavan teollisuuden yrityksissä usein näkymätöntä työtä, jonka onnistumista ja tehokkuutta on vaikea seurata ja arvioida. Usein tilanne onkin se, että suunnittelutyö on varsin näkymätöntä – kunnes tapahtuu virhe.

Tuotannonsuunnittelun tarkastelu vaatii syvällistä pohdintaa siitä, mistä elementeistä suunnittelutyö itse asiassa koostuu, mitä se vaatii onnistuakseen ja mitkä elementit ovat onnistumisen kannalta kriittisen tärkeitä. Analyysia tehtäessä on tärkeää tietää, mihin asioihin yritys haluaa tuotannossaan ensisijaisesti panostaa, ja tarkastella tuotannonsuunnittelun onnistumista juuri näihin tavoitteisiin peilaten. 

Ovatko yrityksen fokuksena ja kilpailuetuna mahdollisimman nopeat asiakastoimitukset, laatu ja räätälöinti, avainasiakkaiden optimaalinen palvelutaso vai joku muu? Paitsi tuotannon myös tuotannonsuunnittelun tavoite perustuu pohjimmiltaan yrityksen liiketoiminnalleen valitsemaan strategiaan.

Ajankäyttö, tiedon saatavuus, ennakoitavuus 

Kun strategiaan perustuvat tavoitteet tuotannolle ja sitä kautta myös tuotannonsuunnittelulle ovat selvät, suoriutumista on helpompi analysoida eri muuttujien kannalta. Hyväksi havaittu tapa on arvioida sitä kolmen näkökulman kautta: ajankäyttö, tiedon saatavuus ja ennakoitavuus.

Jotta tuotannonsuunnittelun on mahdollista toimia tehokkaasti ja edistää haluttuja tavoitteita, tuotantoa on pystyttävä suunnittelemaan kohtuullisessa ajassa ja sen on tuotettava tarvittavat tiedot paitsi tuotannon henkilöstölle myös muun muassa myynnin ja johdon käyttöön. Lisäksi suunnittelutyöllä on tärkeä rooli siinä, että tuotantoa voidaan organisoida mahdollisimman tehokkaasti ja sen eri vaiheet järjestää optimaalisella tavalla. Toisin sanoen tuotannonsuunnittelu mahdollistaa parhaimmillaan koko tuotantoon liittyvän liiketoiminnan hyvän ennakoitavuuden.

Tuotannonsuunnittelun kehittäminen vaatii usein sen, että taustalla näkymättömänä piilevistä asioista tehdään näkyviä. Tämä liittyy niin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden jalkauttamiseen, suunnittelutyöhön tarvittaviin tietoihin kuin myös suunnittelun eri työvaiheisiin ja niitä ohjaaviin periaatteisiin. Näiden asioiden selkeyttäminen kannattaa, sillä hyvä suunnittelu parantaa menestystä paitsi omissa mittareissaan myös koko liiketoiminnan avainmittareissa.

Kun näkymätön muuttuu näkyväksi, myös tuotannonsuunnittelulle voidaan nimetä selkeät, strategiaan pohjautuvat tavoitteet, se pystytään erittelemään sopivankokoisiin, mittaroinnin tai seurannan mahdollistaviin osiin, ja näiden tietojen avulla piirtää polku nykysuoriutumisesta tavoitetilaan.

Haluatko kuulla lisää?

Olemme julkaisseet aiheesta oppaan Tuotannonsuunnittelun onnistunut mittaaminen ja seuranta, jossa käymme läpi muun muassa tuotannonsuunnittelun ajankäyttöön, tiedon saatavuuteen ja ennakoitavuuteen liittyviä tekijöitä.

Tuotannonsuunnittelun-onnistunut-mittaaminen-ja-seuranta-covers_FI

Lue lisää

Blogi: Kohti järjestelmien ekosysteemiä - kuinka APS-järjestelmä täydentää toiminnanohjausjärjestelmää?
Menestystarina: Snellmanilla selkeitä aika- ja kustannussäästöjä iPES-järjestelmän avulla
PES by Pinja - Tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjestelmä

Juho Arkkola

Juho Arkkola

Toimin Pinjalla myyntijohtajana ja vastaan meidän tuotannon kehittämiseen tarkoitettujen tuotteiden myynnistä. Pidän liikkuvasta työstä ja kierrän ympäri Suomea, sekä jonkin verran myös ulkomailla, eri teollisuudenalojen tehtaissa. Tässä hommassa pääsenkin näkemään suomalaisen huipputeollisuuden aitiopaikalta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta