5S-menetelmä - askel kohti Lean-ajattelua

32-B7K_9539

Yksi kaikkien aikojen suosituimmista sisältöaiheistamme on ollut Lean-filosofiaan kytkeytyvä 5S-menetelmä. Olemme avanneet 5S-menetelmää sekä siihen liittyviä periaatteita ja käytänteitä niin blogin kuin oppaankin muodossa. Tässä artikkelissa laajennamme näkökulmaa myös muualle kuin valmistavaan teollisuuteen.

Miksi 5S kiinnostaa?

5S-menetelmän käyttöönotto on helppo askel kohti Lean-ajattelua. Tähän perustuu varmasti myös menetelmän suuri suosio. Kunnossapito-organisaatiot ja tuotantolaitokset ovat olleet 5S-menetelmän käyttäjäkuntaa jo pidemmän aikaa. Lisäksi julkiset laitokset, kuten sairaalat, ovat havahtuneet menetelmän helppouteen ja sen tuomiin konkreettisiin hyötyihin.

Tyypillisesti Lean-ajattelun soveltaminen aloitetaan juuri 5S-työkalulla, sillä sen avulla saadaan aikaan nopeasti näkyviä tuloksia.

Vaikka 5S-menetelmän juuret ovat vahvasti teollisuudessa, soveltuu menetelmä käytettäväksi lähes missä tahansa työympäristössä. 5S:n avulla työtiloihin saadaan kaivattua järjestystä, lyhennetään olennaisesti työvälineiden etsimisaikoja sekä yhtenäistetään toimintatapoja. Se ei kuitenkaan ole siivousohjelma tai yksittäinen parannuskampanja, vaan jokapäiväinen toimintamalli.

Mihin 5S-menetelmän teho perustuu?

Keskeistä 5S-menetelmässä on, että työtiloista poistetaan kaikki ylimääräiset tavarat, laitteet, materiaalit, toiminnot ja muut asiat, jotka estävät tai hidastavat työn tekemistä eli virtausta. Kun työtila on järjestetty ja järkeistetty 5S:n mukaisesti, vaikuttaa se suoraan työn tehokkuuteen sekä virtauksen paranemiseen. Jatkuvana toimintamallina 5S auttaa myös tulevaisuudessa pitämään tarpeelliset tavarat sekä koko työympäristön siistinä, ehjänä ja järjestyksessä.

5S-periaatteen teho perustuu kaikkien tavaroiden ennalta määrättyyn ja merkittyyn paikkaan, jossa niitä säilytetään. Tällä voidaan varmistaa se, että tarvittavat työvälineet ovat aina saatavilla eivätkä esimerkiksi jonkun työntekijän taskussa. Näin arvokasta työaikaa ei kulu tavaroiden etsimiseen. 5S:ään kuuluva siisteys parantaa myös turvallisuutta ja työviihtyvyyttä. Ympäriinsä lojuvat tavarat aiheuttavat vaaratilanteita ja kukapa haluaisi työskennellä paikassa, jossa tavarat ovat hujan hajan.

5S-auditoinneilla systemaattisuutta tekemiseen

5S-auditoinnilla varmistetaan menetelmän jatkuva käyttö sekä tuodaan näkyväksi poikkeamat, joita tarkastuskierroksella huomataan. Varsin yleinen tapa auditoida on suorittaa 5S auditointi manuaalisesti paperilomakkeita käyttäen. Kuka tahansa pystyy aloittamaan 5S-menetelmän toteuttamisen omalla työpaikallaan esimerkiksi verkosta saatavilla auditointilomakkeilla, mutta todellinen teho menetelmästä saadaan irti vasta kun tieto saadaan kaikkien nähtäville - reaaliaikaisesti, läpinäkyvästi ja visualisoidusti.

Paperinen auditointi on kokemuksemme mukaan kuitenkin yleisin syy sille, miksi 5S-menetelmän käyttö jää varsin usein kokeiluasteelle tai yksinkertaisesti unohtuu ajan kuluessa. Sähköisellä 5S-auditointiin tarkoitetulla sovelluksella toteutettu auditointi tekee tiedon läpinäkyväksi koko organisaatiossa. Tämä lisää tehokkuutta ja sitoutumista 5S-mallin toteuttamiseen jatkossakin.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 5S-menetelmän digitalisointiin, joka on tarkoitettu Lean-filosofiasta ja 5S-menetelmästä kiinnostuneille. Materiaalissa kerromme, mitä 5S-menetelmällä tarkoitetaan sekä annamme konkreettisia vinkkejä menetelmän käyttöönottoon sekä digitaaliseen auditointiin.

New Call-to-action

Lue lisää

Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon
Kohti tarkempaa tuotannonsuunnittelua reaaliaikaisen tiedon avulla