Askeleet onnistuneeseen kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoon

Pinja Pinja

Työntekijä käyttää tabletin ruudulla näkyvää ohjelmaa

Tuottavuuslähtöisen kunnossapidon merkitys on viime vuosina kasvanut. Tämän vuoksi monissa yrityksissä on herätty kunnossapidon liiketoimintakriittisyyteen ylintä johtoa myöten. Kun tuotantoa ja kunnossapitoa on tarve tehostaa erilaisin kehitystoimenpitein, eivät vanhat toimintamallit tai järjestelmäratkaisut enää välttämättä riitä, vaan avuksi tarvitaan kunnossapidon kehittämistä aidosti tukeva tietojärjestelmä.

Kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto on hyvä alku kehityksen polulla. Järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on myös saada aikaan muutoksia itse toiminnassa. Hyvin toimivan kunnossapitojärjestelmän tärkein tehtävä on tukea kunnossapidon päivittäisjohtamista, jolloin tuotannonkin optimointi helpottuu.

Tässä artikkelissa käymme läpi askeleet onnistuneeseen kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoon.

1. Projektin käynnistys

Käyttöönottoprojekti käynnistyy järjestelmätoimittajan puolelta projektin teknisellä suunnittelulla sekä aikataulutuksella, resursoinnilla ja roolituksella. Yhdessä asiakkaan kanssa määritellään projektille myös yhteiset tavoitteet.

Oikein suunniteltuna, kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoprojekti kestää tavallisesti muutamasta viikosta maksimissaan muutamaan kuukauteen.

2. Projektitiimin kokoaminen

Käyttöönottoprojektia varten on hyvä nimetä asiakkaan puolelta projektipäällikkö, joka tuntee hyvin kunnossapito-organisaation toiminnan. Lisäksi tukena on hyvä olla IT-osaston edustaja ja tarvittaessa muita henkilöitä, kuten kunnossapidon työnjohtoa sekä asentajia. Koska tuotannon ja kunnossapidon väliset raja-aidat hälvenevät koko ajan, on projektitiimiin hyvä ottaa mukaan myös tuotannon työnjohtoa.

3. Projektisuunnitelma ja tekninen käyttöönotto

Suunnittelun jälkeen projektia lähdetään toteuttamaan projektisuunnitelman mukaisesti. Asiantuntevan järjestelmätoimittajan täytyy pystyä tarjoamaan selkeät mallit, miten käyttöönottoprojekti viedään onnistuneesti maaliin. Oikein valittu järjestelmäkumppani osaa tuoda esille myös mahdolliset sudenkuopat ja riskit, joita käyttöönottoon voi liittyä.

Asiantunteva kumppani osaa myös organisoida lähtötiedon keruun siten, että hyötyihin päästään kiinni nopealla aikataululla. Pohjatyöhön kannattaa panostaa, sillä se edesauttaa projektin läpivientiä.

4. Alkuun jo pienin askelin

On hyvä muistaa, ettei kunnossapitojärjestelmän käyttöönotosta kannata turhaan kasvattaa työmäärällisesti suurta projektia. Esimerkiksi laitetietoja ei tarvitse alkuvaiheessa kerätä kaikilta laitteilta – päälaitteiden tiedon avulla päästään jo hyvin alkuun ja säästetään huomattavasti aikaa.

Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun järjestelmän käyttäjät pääsevät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käyttämään järjestelmää ja toteamaan järjestelmän tuomat hyödyt itse. Nykyaikaiset järjestelmät antavat hyvin tilaa jatkokehitykselle käyttöönoton jälkeen syntyneiden käyttökokemusten sekä palautteen perusteella.

5. Järjestelmän käyttöönotto

Teknisen käyttöönoton aikana ja sen jälkeen järjestelmätoimittajan tehtävänä on myös järjestää asianmukaiset käyttökoulutukset. Kun käyttöönotto tehdään yhdessä osaavan kumppanin kanssa, ei käyttöönotto kuormita liikaa asiakkaan resursseja.

Uuden järjestelmän käyttöönotossa voi esiintyä muutosvastarintaa. Tätä voidaan tehokkaasti vähentää projektin läpinäkyvyydellä sekä aktiivisella tiedottamisella sekä käyttäjien mukaan ottamisella mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Usein kysytyt kysymykset kunnossapitojärjestelmän käyttöönotosta saadaksesi lisätietoja aiheeseen liittyen.

New Call-to-action

Lue lisää

Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä
Kunnossapitojärjestelmä käyttöön 6 viikossa
Onko kunnossapidossanne ongelmakohtia? Kehityspäivä voi olla ratkaisu

Pinja

Pinja