Data lovers kiteyttää pinjalaisten yhteisen identiteetin

Iloisia pinjalaisia käsikynkässä ja halaamassa toisiaan data lovers t-paidat pällään

Digitalisaation huippuosaajista koostuva Pinja palvelee runsaslukuista joukkoa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita datan keruun, jalostamisen ja hyödyntämisen alueilla. Pinjalaisten tarina on puettu sanoiksi MyPinja-konseptiin ja sen kantavaan teemaan “data lovers”, joka kuvastaa pinjalaisten intohimoa dataa kohtaan. Asiakkaille tarjottavien sovellusten ohella jokainen pinjalainen hyödyntää myös omaan työhönsä liittyvää dataa – liittyipä se sitten esimerkiksi koodaukseen, BI-asiantuntijatehtäviin, asiakkaiden tukipalveluihin tai pilvialusta-osaajien työhön.

MyPinja-konsepti on kiteytys Pinjan työkulttuurista ja yhteisöstä, joista haluttiin nostaa esiin kaikkia pinjalaisia yhdistävä ja parhaimmillaan innostavakin kulma. Pinjalla on töissä jo yli viisisataa digitalisaation ammattilaista, ja joukkoon mahtuu paljon erilaisia persoonia, joilla on monenlaista taustaa ja monipuolista osaamista. 

Pinjalaisten identiteetissä yhdistyvät kuitenkin tietyt teemat, joista kaksi keskeistä ovat halu edistää vastuullisempaa maailmaa sekä intohimo dataa kohtaan. Nämä työyhteisön ja -kulttuurin arvopohjaiset teemat kiteytyvät nyt sanapariin “data lovers”.

- Kuuntelemme työntekijöitämme monella eri tavalla ja monista eri asioista. Näissä keskusteluissa nousee säännöllisesti esiin se, että työntekijät arvostavat Pinjan työpaikoissa erityisesti työnsä merkityksellisyyttä ja vastuullisuuden edistämistä. Meillä parannetaan aidosti maailmaa esimerkiksi vähentämällä hävikkiä ja hiilidioksidipäästöjä, edistämällä kiertotaloutta, pidentämällä koneiden käyttöikää ja parantamalla sote-palveluiden tehokkuutta. Rakennamme kestävämpää maailmaa bitti bitiltä, Pinjan CHRO Johannes Nikula toteaa.

Data on meillä oikeastaan kaiken taustalla. Ilman sitä ei voisi koko IT-alalla toimia.

Yhteiset teemat ja  identiteettitekijät tuovat käytännönläheisesti esiin Pinjan yhteisen tekemisen hyvää draivia sekä sitä, kuinka pinjalaisten yhteisessä työssä hyödynnetään dataa kestävämmän tulevaisuuden luomiseen. Liiketoiminnan kasvaessa esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoille on auki jatkuva haku niin juniori- kuin senioritasonkin tehtäviin.

- Silloin kun vaikkapa koodari kokee tekevänsä työssään myös jotain isompaa kuin koodia, ollaan oikeilla jäljillä, Johannes toteaa.

Ajatus data loversista syntyi oivalluksesta

Pinjan Tampereen toimistolla työskentelevä BI-asiantuntija Maija Andersson on paitsi piinkova Business Intelligence -asiantuntija ja lähes 15 työntekijän esihenkilö, myös henkilö data lovers -termin takana. Idea syntyi keväällä 2022, jolloin Maija osallistui Oulussa työskentelevän kollegansa, Account Manager Annika Korkalan pitämään LinkedIn-koulutukseen.

- Inspiroiduin koulutuksessa päivittämään LinkedIn-profiiliani, ja kirjoitin silloin omaan kuvaustekstiini muun muassa termin data lover. Se oli minulle alkujaan ihan vaan henkilökohtainen asia, sillä tykkään puljata ja pyörittää dataa. Sieltä se oli pompannut muidenkin silmiin ja lähti elämään omaa elämäänsä, Maija nauraa.

blogi-data-lovers-kiteyttaa-pinjalaisten-kuvitus

Datan käsittely ja jalostaminen on iso osa Pinjan BI-tiimissä työskentelevän Maijan työnkuvaa, sillä esihenkilötyön ja koulutustehtävien ohella hän kehittää asiakkaiden raportointia Power BI -työkalun avulla. Maija aloitti Pinjan BI-tiimin ensimmäisenä työntekijänä Tampereella alkuvuonna 2020, ja jo näissä muutamassa vuodessa tiimin koko on kasvanut merkittävästi. BI-työläisten lisäksi data on keskeisessä roolissa myös Pinjan koko muun henkilöstön päivittäisessä työssä.

- Data on meillä oikeastaan kaiken taustalla. Ilman sitä ei voisi koko IT-alalla toimia. Kaikkein parasta työssäni ovat kuitenkin kollegat. Meillä on BI-tiimissä todella hyvä henki, ja se on myös säilynyt hienosti, vaikka porukkamme onkin kasvanut nopeasti. Meillä uskaltaa aina kysyä apua, ja sitä myös saa. Pidän Pinjassa erityisesti yhteisestä kulttuurista ja siitä, että työntekijöitä todella arvostetaan, Maija toteaa.

Pinjalaiset tekevät maailmasta parempaa bitti kerrallaan

Pinjalaisten yhteisen MyPinja-konseptin kantavana ajatuksena on se, että kaikkia erityyppisiä työtehtäviä hoitavat ja useilla paikkakunnilla työskentelevät pinjalaiset ovat osa isoa, yhteistä päämäärää. Tavoitteemme on – ei enempää eikä vähempää kuin – parantaa maailmaa.

"Building a sustainable world byte by byte"

Vastuullisemman maailman rakentaminen on ennen kaikkea yhteistyötä, ja sitä se on perustavanlaatuisesti myös Pinjan työpaikoissa. Vastuullisuutta parannetaan teko kerrallaan asiakasyritysten liiketoiminnan ytimestä käsin. Pinjalaiset auttavat jokapäiväisessä työssään asiakkaita keräämään, koostamaan, jalostamaan ja ennen kaikkea hyödyntämään liiketoimintakriittistä dataa. Tällä työllä annamme asiakkaillemme enemmän aikaa ja tilaa tehdä viisaita, kustannustehokkaita ja vastuullisia päätöksiä.

blogi-data-lovers-kiteyttaa-pinjalaisten-kuvitus-2

Esimerkiksi metsäteollisuudessa tämä tarkoittaa arvoketjun optimointia, energia- ja kiertotalousalalla materiaalivirtojen sujuvoittamista ja monikanavaisessa kaupassa palvelujen tehostamista. Pinja auttaa myös pienentämään palvelinkapasiteettia ja sähkönkulutusta eri alojen tietojärjestelmissä. Sotealalla taas autamme oman alansa ammattilaisia keskittymään kaikkein olennaisimpaan: asiakastyöhön ja hoitotehtäviin. Kaikki tämä tapahtuu datan tehokkaan keruun, käsittelyn ja hyödyntämisen keinoin.

"Full-hearted data lovers"

Vaikka työrooleja on monia, jokaisen pinjalaisen työ kietoutuu olennaisesti datan ympärille. Paitsi että jokainen hyödyntää työssään omaan osaamisalaansa liittyvää dataa, on se myös asiakkaidemme liiketoiminnan ytimessä.

Moni työskentelee Pinjalla suoraan datan käsittelyyn liittyvissä tehtävissä, kuten Business Intelligence- ja tietovarasto-asiantuntijoina tai vaikkapa front-end, back-end ja full-stack developer -rooleissa. Lisäksi henkilöstöön kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, HR-asiantuntijoita, asiakaspalvelijoita – ja monia muita.

Tiivis työyhteisö ja isoa yhteistä tavoitetta kohti kulkeminen ei tarkoita, että jokaisen olisi mahduttava samaan muottiin. Päinvastoin: jokainen pinjalainen on ainutlaatuinen ja työyhteisöstä löytyy tilaa kaikenlaisille persoonille. Jokainen on oman työnsä huippuammattilainen, minkä lisäksi jokaisella on oma elämänsä sen ulkopuolella. Työssä viihtyminen ja työssä onnistuminen ovat tulosta siitä, että pinjalaiset välittävät aidosti toisistaan, toistensa hyvinvoinnista ja he tekevät työtä, jolla tärkeä tarkoitus.

Kurkkaa #datalovers -sisältöjä ja millaista Pinjalla on!

Lue lisää

Pinjan avoimet työpaikat
Pinjalla työnkuva räätälöitiin vahvuuksieni mukaan
Pinjalla mahdollistetaan joustavat työskentelymallit