Energiapuun toimitusketjun tehokas tiedonhallinta vastaa liiketoiminnan ydinkysymyksiin

Energiapuuta metsätien varrella

Energiapuu eli metsästä korjattava ja energiakäytössä hyödynnettävä biomassa on monella tavalla hyödyllinen ja ajankohtainen raaka-aine. Kyseessä on uusiutuva ja etenkin Suomessa runsasvolyyminen materiaali, joka auttaa luontaisesti vähentämään hävikkiä ja edistää vastuullista puunkäyttöä. Ympäristönäkökohtien ohella energiapuu tarjoaa myös monenlaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia – kunhan tiedonhallinta toimitusketjussa on tehokasta.

Ennen kuin energiapuu on saatu kaupanteon jälkeen kattilaan poltettavaksi asti, toimitusketjussa on useimmiten ollut mukana monia osapuolia metsänomistajista loppukäyttäjiin, metsureista kuljettajiin sekä laboratorioista hankintaorganisaatioihin. Koska ketjuissa on mukana monenlaisia ja -kokoisia toimijoita, tiedonhallinnassa ja tietojen kirjaustavoissa esiintyy runsaasti vaihtelua.

Parhaimmillaan toimitusketjuja ja niihin liittyviä tietoja hallinnoidaan järjestelmällisesti, tehokkaasti ja siten, että kaikki keskeiset tiedot tulevat kirjatuksi ylös samalla tavalla yksittäisestä toimijasta tai henkilöstä riippumatta. Ideaalitilanteessa koko ketju toimii samojen volyymi-, aikataulu- ja muiden tietojen pohjalta.

Jos tiedot ovat hajallaan, puutteelliset tai – kuten usein on – yksittäisen henkilön hallinnoiman taulukkotiedoston varassa, voi olla hyvinkin työlästä ja hidasta koota tietoja esimerkiksi puunostajan vuosi-ilmoituksiin, metsänkäyttöilmoituksiin tai Kemera-hakemuksiin.  

Kun taas energiapuun eri työstövaiheita edistetään virtaviivaisesti ja samalla kirjataan tiedot sovitulla tavalla yhteiseen, koko liiketoiminnan kattavaan järjestelmään, on huomattavasti helpompaa vastata liiketoiminnan ydinkysymyksiin, kuten:

  • Mitä raaka-ainetta yrityksellämme on juuri tällä hetkellä hallussaan, kuinka paljon sitä on ja missä energiapuu sijaitsee?
  • Pystymmekö nykyisellä varastovolyymilla ja sovituilla ostoilla hoitamaan luvatut toimitukset ajallaan?
  • Voiko myyjämme luvata asiakkaalle kysytyn toimituksen pyydetyssä aikataulussa?
  • Onko myymiemme puuerien jäljitettävyys haluamallamme tasolla?
  • Ja ennen kaikkea – teemmekö nykyisellään liiketoiminnallisesti kannattavaa kauppaa?

Energiapuu tarjoaa monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia

Tehokas ja kokonaisvaltainen energiapuun toimitusketjun hallinta auttaa varmistamaan sujuvat materiaalivirrat, kattavien ja luotettavien liiketoimintatietojen saatavuuden sekä myös toimintojen tehokkaan optimoinnin. Keskeisen tärkeä etu on myös tietojen tarkastelun aikajänteen lyheneminen: jotta päätöksiä voidaan tehdä oikea-aikaisesti ja oikeaan suuntaan, niitä on voitava tehdä ajantasaisten tietojen pohjalta. 

Kun jokaisen energiapuukaupan ja siihen liittyvien toimien kannattavuus on läpinäkyvästi tiedossa, voidaan optimoida tehokkaasti myös liiketoiminnan kokonaiskannattavuutta. Siksi digitaalisen puukauppaohjelmiston hankinta tulee tyypillisesti kannattavaksi jo muutaman hengen yrityksissä. Se, mitä järjestelmäinvestointi vaatii, maksaa itsensä takaisin jokapäiväisessä työssä säästyneenä aikana ja vaivana, lukuisissa eri työvaiheissa.

Haluatko kuulla lisää?

Olemme julkaisseet aiheesta oppaan Paranna energiapuun kaupan kannattavuutta – digiloikalla tehokkaampaan toimitusketjun hallintaan, jossa annamme vinkkejä muun muassa energiapuun toimitusketjutietojen tehokkaaseen hallintaan, tiedonkulun virtaviivaistamiseen sekä tiedolla johtamiseen.

Lue lisää

Forest by Pinja – Puunhankinnan, korjuun ja logistiikan toiminnanohjausjärjestelmä
Metsäteollisuuden ohjelmistot

Veli-Pekka Hämäläinen

Veli-Pekka Hämäläinen

Vedän Pinjalla Forest-yksikön asiakkuuspäällikkötiimiä, joka vastaa metsä-, saha- ja puunjalostuksen järjestelmätoimituksista suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme. Tärkein tehtäväni tiiminvetäjänä on varmistaa Pinjan asiakkaille paras mahdollinen palvelu. Vapaa-ajallani nautin kulttuurista ja hyvästä ruuasta perheen ja ystävien kanssa sekä narrailen kesäaikaan kaloja Pohjois-Suomen sisävesillä.

Lue lisää tältä kirjoittajalta