Varaa tapaaminen
Tietopankki

Asiakasyhteistyö vahvistaa metsäalan asiantuntijuutta StanForD 2010 -projektissa

Mies huomioliivissä tutkimassa tablettia metsän keskellä

Pinja käynnisti keväällä 2022 projektin, jonka lopputuloksena Forest by Pinja -järjestelmään syntyy metsäalan StanForD 2010 -standardia tukeva ratkaisu. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pinjan metsäteollisuuden asiakkaiden kanssa. Standardointiprojektia käsittelevän blogisarjamme ensimmäisessä osassa kerroimme määrittelyvaiheen tuloksista. Nyt projektissa on saatu tuotekehitysvaihe alkuun, ja standardia tukeva palvelu on tarkoitus julkaista syksyllä 2023.

Nykyaikaista tiedonsiirtoa

Metsäteollisuuden käyttöön kehitetty StanForD 2010 -tiedonsiirtostandardi auttaa metsäalaa hyödyntämään nykyaikaisia tiedonsiirron mahdollisuuksia ja päivittämään apteeraus- eli katkontaohjeet metsäkoneille reaaliajassa. Standardi varmistaa palvelee myös kustannussäästö- ja vastuullisuustavoitteita, sillä sen avulla voidaan minimoida katkonnassa syntyvä hukka. Pohjoismaisena yhteistyönä luotu StanForD 2010 -standardi on jo vakiinnuttanut asemansa metsäalan isoimpien konevalmistajien tuotannossa. 

Pinjan StanForD 2010 -projektissa valmistuu metsäteollisuuden asiakkaiden käyttöön käyttäjäystävällinen, osittain web-pohjainen katkontaohjeiden hallintajärjestelmä. Sen avulla voidaan välittää ajantasaiset katkontaohjeet sahoilta metsäkoneille ja maksimoida puutavaran hyödyntäminen.

Asiakasyritysten asiantuntijoita osallistavaa mallia tullaan soveltamaan laajasti myös tulevissa tuotekehitysprojekteissa Pinjan metsäteollisuuden palvelualueella.

Tuotekehitysvaihe on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tiiviit tapaamiset asiakkaiden kanssa helpottavat aikataulussa pysymistä ja testausta nopeuttaa asiakkaiden käytössä oleva testiympäristö.  Kehitystyöhön kuului suoritteiden ja vastaanottojen käsittely sekä ajokoneen tuottaman tiedon muuntaminen standardin edellyttämään muotoon. Projekti noudattaa Pinjan strategiaa siirtää ohjelmistot web-alustan päälle.

Projekti etenee tuotekehityksestä testaukseen 

Projekti on nyt edennyt vaiheeseen, jossa järjestelmää kehitetään ja testataan – ensimmäinen yhteinen testipäivä asiakkaiden kanssa pidettiin maaliskuussa 2023. Mukana oli Pinjan metsäalan asiakasyritysten asiantuntijoita, jotka saivat koekäyttää järjestelmää testiympäristöissä tavoitteenaan löytää mahdolliset ongelmat ennen palvelun julkaisua. Samalla asiakkaat valmistelivat jo omia käyttöönottoaikataulujaan palvelulle. 

Projektiin osallistuneet metsäalan asiakkaat olivat tyytyväisiä siihen, että projektissa päästiin testaamaan tuotekehitysympäristöä jo tässä vaiheessa. Kokemukset ensimmäisestä yhteisestä testipäivästä olivat positiivisia, ja seuraava testipäivä on sovittu toukokuulle 2023. Siinä tehtyjen havaintojen korjaamisen jälkeen on vuorossa ohjelman julkaisu syys-lokakuussa 2023. 

Asiakasyhteistyön opit laajempaan käyttöön 

Huolellisten määrittelyiden ja tiiviin asiakasyhteistyön ansiosta toteutetussa tuotekehitysprojektissa on vältytty isommilta muutostarpeilta ja projekti on pysynyt hyvin aikataulussa. StanForD 2010 -projekti onkin ollut onnistunut esimerkki asiakkaita osallistavasta kehitystyöstä. 

Projektista saatuja oppeja halutaan hyödyntää Pinjalla nyt laajemminkin. Asiakasyritysten asiantuntijoita osallistavaa mallia tullaan soveltamaan laajasti myös tulevissa tuotekehitysprojekteissa Pinjan metsäteollisuuden palvelualueella. StanForD 2010 -projektin kokemukset ovat myös antaneet arvokkaita oppeja yhteistyömallin hiomiseen. Samalla on vahvistunut käsitys mallin hyödyllisyydestä käytännön tuotekehitystyössä. 

Kerromme standardointiprojektin seuraavassa blogikirjoituksessa testausvaiheen tuloksista ja StanForD 2010 -standardia tukevan Forest by Pinja -version julkaisusta.

Lue lisää Pinjan työstä StanForD 2010 -standardin parissa ja Pinjan palveluista metsäteollisuudelle

Metsäkoneiden uusi standardi StanForD 2010 parantaa hakkuiden laatua (standardityön määrittelyvaihe) 
Forest by Pinja – puunhankinnan, korjuun ja logistiikan toiminnanohjausjärjestelmä
Opas: Paranna energiapuukaupan kannattavuutta – digiloikalla tehokkaampaan toimitusketjun hallintaan
Opas: Paranna metsäliiketoiminnan strategista suunnitelmallisuutta

Marko Kortsalo

Marko Kortsalo

Toimin Pinjalla Senior Project Managerina eli johdan erikokoisia tuotekehitysprojekteja Metsäteollisuus-yksikössä. Vastaan myös tuotekehityksen sprinttien operatiivisesta toiminnasta. Työnkuva tarjoaa erinomaisen näköalapaikan tuotteidemme kehittämiseen ja ennen kaikkea asiakkaidemme tarpeisiin, jotka ovat kaiken keskiössä. Toiminta sekä asiakkaiden että tuotekehityksen rajapinnassa on haastavaa mutta myös palkitsevaa ja uusia asioita saa oppia joka päivä. Vapaa-aikana tartun useasti kameraan, kitaraan ja useasti ainakin kävelen kuntosalin ohi. Työn joustava luonne pitää niin vapaa-ajan kuin työn loistavasti tasapainossa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta