Varaa tapaaminen
Tietopankki

Pinjalla data-analyytikko visualisoi tietoa ja auttaa tehokkaassa päätöksenteossa

Henkilö tekee töitä tietokoneella

Hanna on BI-asiantuntija, eli asiakasta liiketoimintatiedon hallinnassa tukeva data-analyytikko. Datan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä, ongelmanratkaisussa ja toiminnan tehostamisessa kiehtoo Hannaa ja motivoi jokapäiväisessä työnteossa – etenkin Pinjan kannustavassa ilmapiirissä.

Hanna kehittää nykyisessä työssään täysipäiväisesti sairaanhoitopiirin raportointia ja auttaa siten asiakasta tehokkaassa päätöksenteossa ja tiedolla johtamisessa. Projektitiimistä noin puolet keskittyy tietovarastokehitykseen ja puolet raportointiin. Hanna on mukana raportointikehityksessä, ja hän kertoo työn täyttäneen hyvin ennakko-odotuksensa.

– Olen jo opinnoissani suuntautunut terveysteknologiaan, ja minulla on siltä alalta myös aiempaa työkokemusta. Työ tuntuu aidosti merkitykselliseltä, ja on hienoa, kun saa tehdä töitä hyvällä porukalla itseä kiinnostavien aiheiden parissa, Hanna toteaa.

Data-analyytikko auttaa asiakasta päätöksenteossa

Hanna sai kiinnostuksen tekniikkaan jo verenperintönä. Sekä isä, sisko että veli ovat kaikki Tampereen teknillisen yliopiston kasvatteja, ja tietotekniikkaa opiskellut veli aikanaan suosittelikin Hannalle tietojohtamisen opintokokonaisuutta, jota Hanna päätyi opiskelemaan.

– Tietojohtamisessa ja data-analytiikassa yhdistyvät minulle sopivalla tavalla tekninen painotus ja pehmeämpi puoli. Erityisesti tiedon visualisointi on minulle mieluisa osa työtä, mutta myös asiakkaille todella hyödyllinen osa raportointiratkaisuja. Selkeät raporttinäkymät helpottavat tietojen hyödyntämistä päätöksenteossa. Visuaalisuus on hyvin olennainen osa viestinvälitystä, Hanna kertoo.

Hannan työhön kuuluu muun muassa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden tarkkaa kuuntelua, määrittely- ja suunnittelutyötä sekä datan analysointia ja visualisointia. Pääasiallisena työkaluna käytetään Microsoft Power BI:tä. Raportointia voidaan hyödyntää hyvin moninaisiin tarkoituksiin yrityksen toimintakentässä, joten sen avulla voidaan tukea sekä organisaation analyyttistä että operatiivista toimintaa. Työn perimmäinen tavoite on auttaa asiakasta hyödyntämään olemassa olevaa tietoa ja sitä kautta tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä – toisin sanoen toteuttaa liiketoiminnassaan aitoa tiedolla johtamista.

Parhaaksi puoleksi työssään Hanna mainitsee hyvän ja kannustavan yhteishengen ja että töitä todella tehdään yhdessä – vaikkakin tällä hetkellä suurelta osin etänä. Hanna ei ole kokenut ongelmaksi aloittaa uudessa työssä koronarajoitteiden aikaan, vaan päinvastoin kommunikaatio toimii hyvin etänäkin. Työnantaja on myös huolehtinut etätyöpisteen ergonomiasta, ja säännölliset etätauot ja -kahvit pitävät porukan hyvin kasassa.

– Hyppäsin tähän nykyiseen projektiin vauhdista mukaan, mutta sain todella hyvän ja sopivarytmisen perehdytyksen. Koko ajan tuntui myös siltä, että pääsen heti tekemään aitoa asiantuntijatyötä. Omaa panostani tiimissä on arvostettu eikä minua laitettu aloittamaan vaihtopenkiltä. Olen koko ajan saanut tehdä oikeaa, projektia edistävää työtä.

Hanna kertoo myös saaneensa lisävastuuta sopivina palasina. Alkuun hän toimi projektissa vastuuhenkilöiden apuna, seurasi sivusta ja kyseli paljon. Pian hän hyppää tietyissä projektin osa-alueissa jo itse vahvemmin puikkoihin. Tästä syystä Hanna kehuukin työn tuntuvan todella motivoivalta. Tiimi kannustaa ja tukee taustalla, ja esimieheen on matala kynnys olla yhteydessä koska tahansa tarpeen vaatiessa.

Kehittymismahdollisuuksia ja nopeita koppeja

Hanna mielestä tekninen tausta ja kiinnostus kantavat pitkälle, jos haaveammattina on data-analyytikko tai BI-asiantuntija. Työkalut ja menetelmät kyllä oppii, kunhan pystyy omaksumaan uutta tietoa ja ottamaan nopeita koppeja aina tilaisuuden tullen.

– Kommunikointitaidot ovat olennainen osa arkista työntekoa. On tärkeää osata ja uskaltaa kysyä epäselvistä asioista, ja ennen kaikkea kuunnella tarkalla korvalla. Asiakkaan kuuntelu luo lopulta sen kaikkein tärkeimmän pohjan tiedolla johtamisen ratkaisuille. Asiakasta kuuntelemalla voidaan ymmärtää syvällisesti se, kenelle dataa tulee esittää missäkin muodossa, jotta se palvelisi parhaiten käyttötarkoitustaan, Hanna toteaa.

Avuksi on myös hyvä peruskäsitys liiketoiminnasta. Aiemmasta toimialatuntemuksestakin on hyötyä, mutta paljon pystyy myös oppimaan kokeneempien tiimiläisten tuella ja avoimella, vastaanottavaisella asenteella. Data-analyytikko on ennen kaikkea kehittäjä, ratkaisija ja tehokkaamman liiketoiminnan mahdollistaja.

On todella mukavaa, että Pinjalla riittää niin monenlaisia kasvumahdollisuuksia ja että talon sisältä löytyy niin monipuolista osaamista.

Sairaanhoitopiirin kehitysprojekti jatkuu vielä useamman vuoden, mikä tarjoaa Hannalle mahdollisuuden oppia vielä lisää asiakkaasta ja heidän liiketoiminnastaan. Hänen tavoitteenaan on tällä hetkellä kehittyä yhä paremmaksi BI-asiantuntijaksi ja syventää osaamistaan data-analyytikon roolissa. Kun tämä osasto on kunnolla hallussa ja rullaa tasaisesti, hän saattaisi laajentaa kenttäänsä esimerkiksi tietovarastoinnin puolelle tai projektinhallintaan.

– On todella mukavaa, että Pinjalla riittää niin monenlaisia kasvumahdollisuuksia ja että talon sisältä löytyy niin monipuolista osaamista. Uutta virtaa voi hakea erilaisista työtehtävistä, projekteista ja asiakkuuksista, ja eri toimialoissakin riittää perehdyttävää, Hanna toteaa.

Minkälaisille henkilöille Hanna suosittelisi omaa työtään vastaavia tehtäviä?

– Data-analyytikko on oikea ammatinvalinta, jos liiketoiminnan kehitys, tiedon analysointi ja visualisointi sekä datan ohjaama päätöksenteko kiinnostaa. Tärkeää on myös halu tehdä töitä yhdessä, yhteisen päämäärän eteen, Hanna toteaa.

Hae Pinjalle! →

Lue lisää

Pinjan pilvialustatiimissä puhalletaan yhteen hiileen ja jokainen saa keskittyä omiin vahvuuksiinsa
Pinjattaret luovat yhteishenkeä työpaikalle
Työhyvinvointia uudessa normaalissa
Business Intelligence
Katso avoimet työpaikat Pinjalla