Varaa tapaaminen
Tietopankki

Full stack developer kehittää ohjelmistoratkaisuja kokonaisvaltaisella otteella

Ohjelmistokehittäjä Roni istumassa työpisteellään takanaan kaksi näytöllistä koodia

Roni Palva-aho on ohjelmistokehittäjä, jolla on takanaan reilu 6 vuotta työtä Pinjalla. Roni aloitti työt opiskeluihin liittyvällä harjoittelulla, jonka jälkeen hän on toiminut full stack developer -roolissa. Full stack -ohjelmistokehitykseen liittyvä laaja näkökulma on tuntunut hänelle varsin sopivalta ja mieluisalta, ja Roni kertoo nauttivansa erityisesti työn vaihtelevuudesta ja kokonaisuuksien rakentelusta. Full stack developeriksi voi tulla monia eri reittejä – Ronin tapauksessa alkusysäys tuli graafisen puolen opintojen aikaan, jolloin hän huomasi olevansa kiinnostunut myös käyttöliittymien taustalla toimivista tekniikoista.

Ohjelmistokehittäjä Roni Palva-ahon työ Pinjalla painottuu tällä hetkellä kahteen osa-alueeseen. Puolet ajasta hän työskentelee ohjelmistoalalla toimivan asiakasyrityksen järjestelmäkehityksessä, toisen puolikkaan yleishyödyllisen yhdistyksen tarjoaman tietopalvelun parissa. Aiemmin Roni on myös kehittänyt muun muassa Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmää. 

Olen päässyt tekemään Pinjalla muun muassa projekteja, joissa suunnitellaan verrattain perinteiseen malliin käyttöliittymiä, niiden taustalla toimivia tietokantoja sekä ratkaisuun liittyviä rajapintoja.

Ronilla on takanaan reilu 6 vuotta työtä Pinjalla, joista hän on alkuaikojen työharjoittelun jälkeen toiminut koko tämän ajan full stack developer -tehtävien parissa.

- Pinjalla riittää mukavan vaihtelevia projekteja ja työntekijöille on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja, mikä on minulle ehdoton plussa. Pidän siitä, että töissä pääsee haastamaan itseään, ja työnantajan puolelta on myös varattu työaikaa työntekijöiden omaan, jatkuvaan kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Työporukkakin on mukavaa, joten hyvin olen viihtynyt, Roni toteaa.

Full stack developer tunnistaa asiakastarpeita ja ratkoo ongelmia

Jyväskylässä asuvan Roni Palva-ahon polku Pinjalle ja full stack developer -rooliin lähti graafisesta suunnittelusta, taitosta sekä verkkosivusuunnittelusta, eli front end -puolelta. Opiskellessaan mediatekniikkaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hän huomasi kiinnostuksensa suuntautuvan vahvasti myös back endiin, eli taustalla toimiviin verkkotekniikoihin ja tietokantoihin. Vuodesta 2016 lähtien Roni on työskennellyt molempia osa-alueita yhdistelevien kokonaisuuksien parissa full stack developerina.

Postman ja Visual Studio Coden käyttöliittymät

- Olen päässyt tekemään Pinjalla muun muassa projekteja, joissa suunnitellaan verrattain perinteiseen malliin käyttöliittymiä, niiden taustalla toimivia tietokantoja sekä ratkaisuun liittyviä rajapintoja. Usein näillä järjestelmillä käsitellään esimerkiksi kyseisen yrityksen bisnesdataa. Toisaalta olen työskennellyt myös esimerkiksi telemetriaan ja lämpödataan liittyvässä projektissa, jossa oli kyse pilvipohjaisesta data-analyysistä ja siihen liittyvistä integraatioista. Lisäksi työskentelen Pinjan omien tuotteiden ohjelmistokehityksessä, Roni luettelee.

Työkalut ja teknologiat kuhunkin projektiin valitaan käsillä olevan tehtävän mukaan tiimin yhteisellä päätöksellä. Aiemman historian pohjalta jatkettavissa legacy-projekteissa käytettävä ratkaisu saattaa tosin tulla ennalta annettuna. Tällä hetkellä Roni tekee itse eniten töitä .NET- ja Angular-teknologioilla, lisäksi jonkin verran PHP:llä. Suuren osan päivästä Ronin ruudulla ovat vieretysten auki Visual Studio ja VS Code.

Vaikka teknologia- ja ohjelmointikieliosaaminen on työssä tärkeää, Ronin mielestä ei ole kynnyskysymys uudelle työntekijälle, jos tiettyä kieltä tai teknologiaa ei osaa valmiiksi.

- Uudessa työpaikassa toimenkuvaan kuuluu joka tapauksessa alkuun uusien asioiden ja asiakkuuksien opettelua sekä yrityksen toimintamalleihin tutustumista. Uusia kieliä ja teknologioitakin oppii kyllä. Full stack developer -roolissakin osaamisen ydin on tavallaan teknologiariippumaton. Työssä keskeisintä ovat asiakastarpeiden tunnistaminen ja ongelmanratkaisu, Roni sanoo.

Spesialistit ja generalistit

Pinjan ohjelmistokehittäjistä osa toimii front end developer-, osa back end developer- ja osa full stack developer -tehtävissä. Näistä fronttidevaajat keskittyvät ensisijaisesti loppukäyttäjälle näkyvään käyttöliittymään, bäkkidevaajat käyttöliittymän taustalla oleviin tietokantoihin ja logiikoihin sekä full stack developerit kahden edellä mainitun yhdistelmään.

Mutta kokeeko full stack developer olevansa jollain tavalla frontteja ja bäkkejä edistyneempi?

- En kyllä sanoisi näin, Roni nauraa.

- Ennemminkin kyse on mielestäni siitä, että tietyllä sektorilla toimiminen on toisille luontaisempaa kuin toisille, ja molemmanlaisia osaajia tarvitaan. Toiset ohjelmistokehittäjät ovat enemmän rajatun alueen spesialisteja, kun taas itse olen full stack developer -tehtävässäni enemmänkin generalisti. Näkökulmat ovat siis vain vähän erilaiset, Roni summaa.

Käytännön työtä Roni kuvaa ennen kaikkea ryhmätyöksi. Hänen omassa tehtävässään läheisimpiä työkavereita ovat muut ohjelmistokehittäjät, projektipäälliköt, scrum masterit, tuoteomistajat ja projekteissa mahdollisesti toimivat arkkitehdit. Roni tekee itse jonkin verran myös suoraa asiakastyötä.

- Asiakastyö on tavallaan aika looginen osa full stack developer -työnkuvaani, ja itse tykkään siitä. Viestintä asiakkaan kanssa keskittyy aika paljon käytännön työni ympärille ja eroaa siten esimerkiksi myyjän roolista. Pidän palkitsevana tutustua asiakkaan liiketoimintaan ja tuntea pystyvänsä vastaamaan heidän tarpeisiinsa, Roni toteaa. 

Faktaboksi:

💎 Front end developer luo sen, miltä ohjelmoitu verkkosivu tai palvelu näyttää käyttäjälle, ja määrittää muun muassa elementtien sijainnit ja toiminnallisuudet. Front end developerin käyttämiä teknologioita ovat mm. Angular, React, Vue.js ja Bootstrap. Kielistä yleisimpiä ovat esimerkiksi HTML, CSS, Sass, JavaScript ja TypeScript. Tittelille ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, mutta puhekielessä käytetään usein myös nimitystä fronttidevaaja.

💎 Back end developer kehittää sitä, mitä tapahtuu loppukäyttäjälle näkyvän, valmiin tuotteen taustalla. Tyypillisesti tämä sisältää esimerkiksi työtä tietokantojen ja logiikkojen parissa. Back end developerin käyttämiä teknologioita ja kieliä ovat mm. C#, PHP, Python, Java, ASP.NET ja Symfony. Tittelille ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, mutta puhekielessä käytetään usein myös nimitystä bäkkidevaaja.

💎 Full stack developer on kahden edellisen yhdistelmä, eli henkilö, joka tekee sekä front end- että back end -ohjelmistokehitystä. Full stack developer käyttää sekä front end- että back end -ohjelmistokehityksen teknologioita.

Hae meille töihin:

Avoimet työpaikat Pinjalla

Lue lisää:

Back end developer on mahdollistaja käyttöliittymän takana
Front end developer kehittää ohjelmistoja loppukäyttäjän näkökulmasta
Pinjalla mahdollistetaan joustavat työskentelymallit
Web-kehityksen ”suomenmestari” Pinjalla