Varaa tapaaminen
Tietopankki

Headless-verkkokauppa – tärkeimmät hyödyt verkkokauppiaalle

Kaksi näyttöä, joista toisella näkyy koodia ja toisella verkkokaupan etusivu

Verkkokaupan maailma kehittyy kovaa vauhtia ja yritykset etsivät jatkuvasti uusia tapoja pysyä kilpailijoitaan edellä jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa. Yksi merkittävimmin viime vuosien verkkokauppateknologian kehityssuunta on headless-arkkitehtuuria hyödyntävät verkkokaupparatkaisut

Tähän blogiin olen koonnut headless-verkkokaupan tarjoamia hyötyjä ja syitä, miksi se voisi olla parempi valinta kuin pelkästään perinteiseen verkkokauppa-alustaan pohjautuva ratkaisu.

1. Lisää joustavuutta ja räätälöintimahdollisuuksia verkkokaupan kehittämiseen

Yksi headless-verkkokaupan merkittävimpiä etuja on parempi joustavuus ja mukautettavuus. Perinteisellä verkkokauppa-alustalla käyttöliittymän suunnittelu ja käyttökokemus (frontend/UI) on integroitu tiiviisti taustatoimintoihin (backend). Tämä voi vaikeuttaa muutosten tekemistä käyttöliittymään. 

Headless-verkkokaupassa käyttöliittymä ja backend ovat erotettu toisistaan, mikä antaa yrityksille paljon enemmän joustavuutta muokata käyttöliittymän suunnittelua, käyttökokemusta ja toimintoja vaikuttamatta verkkokaupan taustalla olevaan koodiin. 

2. Headless-verkkokauppa parantaa sivujen suorituskykyä

Verkkokaupan sivujen latautumisnopeus vaikuttaa suoraan asiakkaiden ostokokemukseen ja sen myötä konversioasteeseen. Hitaat sivut kasvattavat riskiä asiakkaiden poistumiseen ja ostoskorien hylkäämiseen. Portendin tekemän tutkimuksen mukaan jokainen sivun lataamiseen käytetty sekunti pienentää konversioastetta 0,3%. Erityisen tärkeitä sivuja latautumisnopeuden kannalta ovat pääsivu, kirjautumissivu ja kassa. (lähde)

Headless-verkkokaupan merkittäviä etuja ovat myös sivuston nopeammat latausajat ja parempi suorituskyky, jos verrataan esimerkiksi perinteiseen Magento 2 -verkkokauppa-alustaan. Teknologia mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman verkkokaupan, mikä on ratkaisevan tärkeää asiakkaille saumattoman ostokokemuksen luomisessa. 

3. Mahdollisuus kokeilla uusia ominaisuuksia matalammalla kynnyksellä

Headless-verkkokaupan avulla yritykset voivat myös helposti kokeilla uusia ominaisuuksia ja toimintoja verkkokaupassa vaikuttamatta kuitenkaan taustajärjestelmän vakauteen ja turvallisuuteen. Tämä on erityisen arvokasta nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa kilpailukentässä, jossa on pysyttävä ketteränä ja sopeuduttava nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. 

Headless-verkkokaupan avulla on mahdollista saavuttaa lukuisia hyötyjä perinteisiin verkkokauppa-alustoihin verrattuna.

Headless-verkkokaupparatkaisun avulla yritykset voivat nopeasti testata uusia ominaisuuksia ja niiden toimivuutta omassa liiketoiminnassa ilman, että se vie liian kauaa aikaa ja suuria määriä kehittämiseen haaskattuja työtunteja.

4. Integrointi kolmannen osapuolen palveluihin ja työkaluihin on helpompaa Headless-verkkokaupparatkaisulla 

Headlessin arkkitehtuurin ansiosta verkkokauppa on myös helpompi integroida kolmannen osapuolen palveluihin ja työkaluihin, kuten personointisoftiin tai suositusalgoritmeihin. Headless-verkkokaupparatkaisun avulla yritykset voivat helpommin integroida nämä palvelut ja työkalut verkkokauppaan ilman, että heidän tarvitsee huolehtia siitä, miten ne vaikuttavat backendissä olevaan koodiin. 

Esimerkiksi verkkokaupan hakutoiminto ja tekoälyä hyödyntäviä tuotesuosituksia voidaan kytkeä joustavammin headless-arkkitehtuuriin, kuin perinteiseen verkkokaupparatkaisuun. Muun muassa yhteistyökumppanimme Klevu on jo toteuttanut valmiin kirjaston headless-toteutuksia varten.

5. Tietoturvan parantaminen mahdollistuu

Vaikka headless ei automaattisesti itsessään tee verkkokaupasta tietoturvallista, lisää se oikein tehtynä mahdollisuuksia verkkokaupan turvallisuuden parantamiseksi. Backend on itsenäinen ja siksi piilotettavissa verkon ulkopuolelle. Tämä vähentää hyökkäyspintoja ja altistumista mahdollisille hyökkäyksille esimerkiksi liiketoimintalogiikkaa, tietokantoja ja maksutapahtumia kohtaan.

Tietoturvapäivitysten tekeminen nopeutuu, kun voidaan keskittyä vain tarvittavien komponenttien päivityksiin koko järjestelmän sijasta. Lisäksi headless-verkkokaupassa UI/UX- kerros voidaan toteuttaa kevyempänä kuin esimerkiksi perinteisessä Magentossa, ja se vähentää alttiutta haavoittuvuuksille.

Yhteenveto

Headless-verkkokaupan avulla on mahdollista saavuttaa lukuisia hyötyjä perinteisiin verkkokauppa-alustoihin verrattuna. Vaikka arkkitehtuuri ei olekaan paras ratkaisu jokaiselle verkkokauppiaalle, kannattaa pohtia yhdessä verkkokauppatoimittajan kanssa, miten se voisi olla avuksi sinun liiketoiminnalle tulevaisuudessa. Kuluttajat arvostavat personoitua ja mahdollisimman sujuvaa käyttökokemusta, ja headless-verkkokaupan hyödyntäminen voi olla keino näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Ota yhteyttä!

Lue lisää

Nykyaikainen headless-teknologia turvaa verkkokauppaliiketoimintasi tulevaisuuden
Verkkokaupoista saavutettavia vuoteen 2025 mennessä - mitä digipalvelulain muutoksista tulisi tietää?
Verkkokaupan trendit 2023
Saavutettavuusdirektiivi ja digipalvelulaki

Tero Kangas

Tero Kangas

Toimin Pinjalla Digital Commerce -liiketoimintayksikön johtajana liidaten joukkoa verkkokaupan-, tuotetiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen ammattilaisia. Ota yhteyttä: +358 45 127 3954 tai tero.kangas@pinja.com.

Lue lisää tältä kirjoittajalta